بستن
FA EN AR RU FR

تماس با ما

آدرس مرکز: رشت، بلوار حافظ، خیابان ملت، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان

شماره‌های تماس:

واحد فناوری اطلاعات و پشتیبانی فنی: 33690179-013

واحد آموزش:۳۳۳۳۵۶۵۳ -۰۱۳

واحد آموزش: ۳۳۳۳۳۵۷۹ -۰۱۳

واحد حسابداری: ۳۳۳۳۱۲۷۸-۰۱۳

guilan.elearning@gmail.com  :ایمیل مرکز

guilan.elearning@guilan.ac.ir  :ایمیل مرکز