گروه های آموزشی مرکز

فنی و مهندسی

نمایشگر دسته ای مطالب

آدرس: رشت ، بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروی پارک قدس (پارک شهر)، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان   سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس شماره داخلی ایمیل ...
...
...
نحوه ورود به سامانه آموزش الکترونیکی (ویژه دانشجویان ورودی 1401)