بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخ انتخاب واحد و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

تاریخ انتخاب واحد و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 98-99


 

تاریخ انتخاب واحد و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

برای مشاهده زمان دقیق انتخاب واحد خود به سامانه سادا به نشانی sada.guilan.ac.ir مراجعه نمایید.

کلیه دانشجویان برای انتخاب واحد و سایر امورات آموزشی باید صرفا از آدرس اینترنتی sada.guilan.ac.ir استفاده نمایند.

دانشجویان شهریه پرداز برای انتخاب واحد لازم است علاوه بر پرداخت بدهی های معوقه ی نیمسالهای قبل، مبلغ پیش پرداخت نیمسال اول سال تحصیلی 98-99 خود را نیز پرداخت نمایند.

دانشجویان با وضعیت عدم مراجعه در ترم های قبلی برای تعیین تکلیف وضعیت ترم های مذکور به آموزش دانشکده (پردیس دانشگاهی) مراجعه نمایند.

توجه یک: زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه گیلان به شرح ذیل می باشد:

ورودی

تاریخ های انتخاب واحد

ساعت شروع

تاریخ پایان

ساعت پایان

94 و ماقبل

یکشنبه

1398/6/10

11:00

یکشنبه

1398/6/10

23:59
95

دوشنبه

1398/6/11

11:00

دوشنبه

1398/6/11

23:59
96

سه شنبه

1398/6/12

11:00

سه شنبه

1398/6/12

23:59
97

چهارشنبه

1398/6/13

11:00

چهارشنبه

1398/6/13

23:59

 

ضمنا در روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ 14 و 15 شهریور ماه کلیه ورودی ها می توانند جهت انتخاب واحد اقدام نمایند لکن به دانشجویان عزیز مواکداَ توصیه می شود در روزها و ساعاتی که برای سال ورود آنها به صورت اختصاصی درنظر گرفته شده جهت انتخاب واحد اقدام نموده و از تعویق آن به روزهای پایانی انتخاب واحد به دلیل ترافیک بالا ، تعطیلی دانشگاه و مشکلات پیش بینی نشده دیگر خودداری نمایند.

لازم به ذکر است به منظور بهبود دسترسی به سامانه صرفا آن دسته از دانشجویانی که در تاریخ 10 لغایت 13 شهریور ماه انتخاب واحد دارند در ساعات و روزهایی که به سال ورودی آن ها اختصاص داده شده به سامانه دسترسی خواهند داشت و دسترسی سایر دانشجویان به سامانه امکان پذیر نخواهد بود.

توجه دو: دانشجویان شهریه پرداز برای پرداخت شهریه می توانند از منوی امور شهریه، قسمت پرداخت الکترونیکی، مبلغ پیش پرداخت خود را واریز نمایند. برای جلوگیری از بروز مشکل در پرداخت الکترونیکی از تلفن همراه،تبلت و ... استفاده ننمایید. (سامانه سادا)

توجه سه: مسوولیت اخذ درس، رعایت پیشنیازی و همنیازی براساس سرفصل مصوب وزارت علوم که در سایت دانشگاه قرار گرفته است، به عهده دانشجو می باشد.

توجه چهار: بر اساس آیین نامه دانشجویان دوره های روزانه مقاطع کارشناسی ورودی 91 و 92 و 97، کارشناسی ارشد ورودی 94 و مابعد و دکتری ورودی 95 و مابعد که به هر دلیلی موفق به گذراندن درسی در ترم های قبلی نشده اند در صورت اخذ مجدد باید شهریه درس مذکور را بپردازند.

توجه پنج: بر اساس مصوبه هیات امنا دانشگاه، دانشجویان کلیه ورودی های دوره های روزانه که دروس جبرانی را اخذ می نمایند از نیمسال اول 94 ملزم به پرداخت هزینه دروس جبرانی می باشند.

توجه شش: بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان در زمان حذف و اضافه صرفا مجاز به اخذ و حذف سه درس می باشند.

توجه هفت: دانشجویان کلیه ورودی های دانشگاه که سنوات مجاز آنها به اتمام رسیده جهت اخذ دروس، پس از اخذ مجوز ادامه تحصیل ، ملزم به پرداخت شهریه بر اساس مصوبه هیات امنا دانشگاه می باشند.

توجه هشت: به دانشجویان گرامی توصیه می شود در زمان انتخاب واحد از تثبیت انتخاب واحد خودداری نمایند.

توجه نه مبالغ پیش پرداخت شهریه در نیمسال اول 98-99 جهت اطلاع بیشتر دانشجویان به شرح زیر مجددا اعلام می گردد:

سال ورود

مبلغ پیش پرداخت کارشناسی ارشد مجازی (آموزش الکترونیکی)

ورودی های 95 و ماقبل شهریه ثابت
ورودی 96 شهریه ثابت
ورودی های 97 و 98

15000000 ریال

(یک میلیون و پانصدهزار تومان)

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (8 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.