بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخ حذف و اضافه و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

تاریخ حذف و اضافه و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 98-99


 

تاریخ حذف و اضافه و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

(دانشجویان ورودی 98 نمی توانند  در حذف و اضافه شرکت نمایند انتخاب واحد این عزیزان توسط آموزش دانشکده صورت می پذیرد  )

کلیه دانشجویان برای انتخاب واحد و سایر امورات آموزشی باید از آدرس اینترنتی  sada.guilan.ac.ir استفاده نمایند.

کلیه دانشجویان شهریه پرداز برای حذف و اضافه لازم است علاوه بر پرداخت بدهی های معوقه ی نیمسالهای قبل، مبلغ پیش پرداخت نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 خود را نیز پرداخت نمایند.

جدول 1 : زمان بندی حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه گیلان به شرح ذیل می باشد:

ورودی

تاریخ حذف و اضافه

ساعت شروع و پایان

95 و ماقبل یکشنبه 7 مهر 11:00 الی 23:59
96 دوشنبه 8 مهر 11:00 الی 23:59
97 سه شنبه 9 مهر 11:00 الی 23:59
97 (تکرار) چهارشنبه 10 مهر 11:00 الی 23:59
96 (تکرار) پنج شنبه 11 مهر 00:01 (بامداد) الی 23:59
95 و ماقبل جمعه 12 مهر 00:01 (بامداد) الی 23:59

 

لازم به ذکر است به منظور بهبود دسترسی به سامانه صرفا آن دسته از دانشجویانی که در تاریخ  7 لغایت 12 مهرماه حذف و اضافه دارند در ساعات و روزهایی که به سال ورودی آن ها اختصاص داده شده به سامانه دسترسی خواهند داشت و دسترسی سایر دانشجویان به سامانه امکان پذیر نخواهد بود.

مثال: دانشجوی  ورودی 94 صرفا در روزهای 7 و 12 مهر ماه  و در ساعات ذکر شده در جدول 1 می توانند وارد سامانه شوند و در غیر ایام فوق مجوز ورود به سامانه را ندارند.

توجه1 :دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها بر اساس سال ورود به دانشگاه (که در فرم مهمان ثبت نموده داند) و زمان بندی که در جدول 1 ، اعلام شده می توانند نسبت  به حذف و اضافه اقدام نمایند.

توجه2 :دانشجویان شهریه پرداز برای پرداخت شهریه می توانند از منوی امور شهریه، قسمت پرداخت الکترونیکی، مبلغ پیش پرداخت خود را واریز نمایند.

توجه3 :مسوولیت اخذ درس، رعایت پیشنیازی و همنیازی براساس سرفصل مصوب به عهده دانشجو می باشد.

توجه4 :بر اساس آیین نامه مصوب وزارت ، دانشجویان دوره های روزانه مقاطع کارشناسی ورودی 91 ، 92 ،97 و مابعد ، کارشناسی ارشد ورودی 94 و مابعد و دکتری ورودی 95 و مابعد که به هر دلیلی موفق به گذراندن درسی در ترم های قبلی نشده اند در صورت اخذ مجدد باید شهریه درس مذکور را بپردازند.

توجه5 :دانشجویانی که متقاضی مهمان و یا انتقال به سایر دانشگاهها می باشند نمی توانند درترم جاری انتخاب واحد و یا حذف و اضافه انجام دهند.در صورت عدم پذیرش مهمانی و یا انتقالی در دانشگاه مقصد، دانشجویان جهت شرکت در حذف و اضافه  باید نامه مخالفت با مهمانی و یا انتقال را ارائه نموده و با مراجعه به آموزش دانشکده مربوطه به صورت مکتوب از تقاضای مهمانی و یا انتقالی انصراف دهند..

توجه 6 : بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان مقطع کارشناسی مجاز به اخذ بیش از یک درس از دروس گروه معارف اسلامی در هر ترم نمی باشند در صورت عدم رعایت این مصوبه، مسوولیت عواقب بعدی به عهده دانشجو خواهد بود.

توجه 7 : بر اساس مصوبه هیات امنا دانشگاه، دانشجویان کلیه ورودی های دوره های روزانه که دروس جبرانی را اخذ می نمایند از نیمسال اول سال تحصیلی 94 ملزم به پرداخت هزینه دروس جبرانی می باشند.

توجه 8: بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان در زمان حذف و اضافه صرفا مجاز به اخذ سه درس و حذف سه درس می باشند.

توجه 9: دانشجویان کلیه ورودی های دانشگاه که سنوات مجاز آنها به اتمام رسیده جهت اخذ دروس، پس از اخذ مجوز ادامه تحصیل  از طریق الکترونیکی ، ملزم به پرداخت شهریه بر اساس مصوبه هیات امنا دانشگاه می باشند.

توجه 10: به دانشجویان گرامی توصیه می شود در زمان انتخاب واحد و یا حذف و اضافه  از تثبیت انتخاب واحد خودداری نمایند.

توجه11: مبالغ پیش پرداخت شهریه در نیمسال اول  99-98 جهت اطلاع بیشتر دانشجویان به شرح زیر مجددا اعلام می گردد :

 

سال ورود

مبلغ پیش پرداخت کارشناسی ارشد مجازی (آموزش الکترونیکی)

ورودی های 95 و ماقبل شهریه ثابت
ورودی 96 شهریه ثابت
ورودی های 97 و 98

15/000/000 ریال

(یک میلیون و پانصدهزار تومان)

 

دانشجویان شاهد و ایثارگر ، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که مبلغ کل شهریه ترم آنها از مبلغ علی الحساب کمتر می باشد و دانشجویان بورسیه (شهریه پرداز): با هماهنگی حسابداری مربوطه اقدام به تعیین مبلغ و پرداخت شهریه نمایند.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (5 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.