زمان برگزاری به همراه لینک جلسات آنلاین دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان

ردیف

 روز برگزاری کلاس

ساعت برگزاری کلاس

نام استاد

نام درس

لینک کلاس

دانشکده و گروه

1 شنبه ساعت 08:15 تا 09:15  امیر سیددانش آزمون نرم افزار http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1073 دانشکده شرق گیلان
2 شنبه ساعت 08:15 تا 09:15  نوید شریفی ترمودینامیک 1 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1082 دانشکده شرق گیلان
3 شنبه ساعت 08:15 تا 09:15  محمدکاظم حسن زاده اقدم دینامیک http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1044 دانشکده شرق گیلان
4 شنبه ساعت 08:15 تا 09:15  هادی احمدی روسازی راه http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1006 دانشکده شرق گیلان
5 شنبه ساعت 10 تا 11 امیر سیددانش پیاده سازی سیستم پایگاه داده http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1074 دانشکده شرق گیلان
6 شنبه ساعت 10 تا 11 سیدامین بدری تحقیق در عملیات 1 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1033 دانشکده شرق گیلان
7 شنبه ساعت 10 تا 11 آرش رادمان سازه های فولادی 2 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1054 دانشکده شرق گیلان
8 شنبه ساعت 10 تا 11 مجید قاسمیان سیگنالها و سیستم ها http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1098 دانشکده شرق گیلان
9 شنبه ساعت 12 تا 13  مجتبی مرادی آمار مهندسی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1113 دانشکده شرق گیلان
10 شنبه ساعت 12 تا 13  میثم سلیم زاده شوئیلی مکانیک خاک 2 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1071 دانشکده شرق گیلان
11 شنبه ساعت 12 تا 13  نوید شریفی مکانیک سیالات http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1084 دانشکده شرق گیلان
12 شنبه ساعت 13 تا 14  میلاد  ابراهیم نژاد شلمانی تحلیل سازه ها 1 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1002 دانشکده شرق گیلان
13 شنبه ساعت 14 تا 15 شهروز رجب زاده ریز پردازنده و زبان اسمبلی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1056 دانشکده شرق گیلان
14 شنبه ساعت 14 تا 15 آرش رادمان زبان تخصصی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1052 دانشکده شرق گیلان
15 شنبه ساعت 14 تا 15 سیدعبدالرضا حسام محسنی سیستم های اطلاعات مدیریت http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1043 دانشکده شرق گیلان
16 شنبه ساعت 15 تا 16 حسام روحی روشهای تقریبی در مهندسی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1067 دانشکده شرق گیلان
17 شنبه ساعت 16 تا 17  امیر سیددانش زبان تخصصی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1076 دانشکده شرق گیلان
18 شنبه ساعت 16 تا 17  شهروز رجب زاده طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1057 دانشکده شرق گیلان
19 شنبه ساعت 16 تا 17  محمدکاظم حسن زاده اقدم مقاومت مصالح 2 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1047 دانشکده شرق گیلان
20 شنبه ساعت 16 تا 17  حامد  محدث دیلمی مکانیک سیالات 1 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1107 دانشکده شرق گیلان
21 شنبه ساعت 17 تا 18  مجتبی مرادی اصول شبیه سازی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1112 دانشکده شرق گیلان
22 شنبه ساعت 18 تا 19  شهروز رجب زاده معماری کامپیوتر http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1058 دانشکده شرق گیلان
23 شنبه ساعت 19 تا 20  ندا کریمی تئوری احتمالات و کاربرد آن http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1100 دانشکده شرق گیلان
24 یکشنبه ساعت 10 تا 11 سیدامین بدری تحقیق در عملیات 2 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1034 دانشکده شرق گیلان
25 یکشنبه ساعت 10 تا 11 حامد  محدث دیلمی روشهای محاسباتی در مکانیک سیالات http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1106 دانشکده شرق گیلان
26 یکشنبه ساعت 10 تا 11 زهرا دانش فیزیک 2 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1050 دانشکده شرق گیلان
27 یکشنبه ساعت 10 تا 11 آرش رادمان نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1055 دانشکده شرق گیلان
28 یکشنبه ساعت 11 تا 12 مجتبی مرادی آمار و احتمال مهندسی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1114 دانشکده شرق گیلان
29 یکشنبه ساعت 12 تا 13  حسام روحی دینامیک http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1066 دانشکده شرق گیلان
30 یکشنبه ساعت 12 تا 13  طاها بخشپوری سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1027 دانشکده شرق گیلان
31 یکشنبه ساعت 12 تا 13  ندا کریمی سیستمهای اطلاعات مدیریت http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1101 دانشکده شرق گیلان
32 یکشنبه ساعت 12 تا 13  صالح فخرعلی مهندسی اینترنت http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1090 دانشکده شرق گیلان
33 یکشنبه ساعت 13 تا 14  همایون بهشتی فروتنی برنامه سازی پیشرفته http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1035 دانشکده شرق گیلان
34 یکشنبه ساعت 13 تا 14  محمدعلی میرزازاده حسن کیاده ریاضی 2 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1119 دانشکده شرق گیلان
35 یکشنبه ساعت 14 تا 15 احسان اله کوزه گر مبانی داده کاوی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1103 دانشکده شرق گیلان
36 یکشنبه ساعت 14 تا 15  میثم سلیم زاده شوئیلی خاک مسلح و روشهای اجرای آن http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1070 دانشکده شرق گیلان
37 یکشنبه ساعت 14 تا 15  صالح فخرعلی سیستم های عامل http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1088 دانشکده شرق گیلان
38 یکشنبه ساعت 14 تا 15  احسان فلاحی آرزودار مهندسی فاکتورهای انسانی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1096 دانشکده شرق گیلان
39 یکشنبه ساعت 15 تا 16 ندا کریمی اقتصاد مهندسی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1099 دانشکده شرق گیلان
40 یکشنبه ساعت 16 تا 17  محسن عسگری اصول طراحی کامپایلر http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1085 دانشکده شرق گیلان
41 یکشنبه ساعت 16 تا 17  میثم سلیم زاده شوئیلی اصول مدیریت ساخت http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1069 دانشکده شرق گیلان
42 یکشنبه ساعت 16 تا 17  طاها بخشپوری متره و برآوردوپروژه http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1028 دانشکده شرق گیلان
43 یکشنبه ساعت 17 تا 18  صالح فخرعلی مدار های منطقی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1089 دانشکده شرق گیلان
44 یکشنبه ساعت 18 تا 19  محمدکاظم حسن زاده اقدم مقاومت مصالح 1 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1046 دانشکده شرق گیلان
45 یکشنبه ساعت 19 تا 20  سیدامین بدری ارزیابی کار و زمان http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1030 دانشکده شرق گیلان
46 یکشنبه ساعت 8 تا 9  آرمین رحمتی دروازی روش اجزاء محدود(گرایش حرارت و سیالات) http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1060 دانشکده شرق گیلان
47 یکشنبه ساعت 8 تا 9  آرش رادمان سازه های بتن آرمه 1 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1053 دانشکده شرق گیلان
48 یکشنبه ساعت 8 تا 9  طاها بخشپوری سازه های بتن آرمه 2 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1026 دانشکده شرق گیلان
49 یکشنبه ساعت 8 تا 9  احسان اله کوزه گر مبانی کامپیوتر و برنامه سازی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1104 دانشکده شرق گیلان
50 یکشنبه ساعت 9 تا 10  همایون بهشتی فروتنی ساختمان‌های داده http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1036 دانشکده شرق گیلان
51 دوشنبه ساعت 10 تا 11 محمدعلی میرزازاده حسن کیاده معادلات دیفرانسیل http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1120 دانشکده شرق گیلان
52 دوشنبه ساعت 10 تا 11  زینب آیاتی جبرخطی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1020 دانشکده شرق گیلان
53 دوشنبه ساعت 11 تا 12 احسان فلاحی آرزودار اقتصاد عمومی 2 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1091 دانشکده شرق گیلان
54 دوشنبه ساعت 12 تا 13 حمزه امین طهماسبی تجزیه و تحلیل تصمیم گیری http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1016 دانشکده شرق گیلان
55 دوشنبه ساعت 12 تا 13 زینب آیاتی ریاضیات گسسته http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1023 دانشکده شرق گیلان
56 دوشنبه ساعت 13 تا 14  احسان فلاحی آرزودار مدیریت مالی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1095 دانشکده شرق گیلان
57 دوشنبه ساعت 14 تا 15  سیدامین بدری برنامه ریزی تولید http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1031 دانشکده شرق گیلان
58 دوشنبه ساعت 14 تا 15  میلاد  ابراهیم نژاد شلمانی تحلیل سازه ها 2 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1003 دانشکده شرق گیلان
59 دوشنبه ساعت 14 تا 15  احسان اله کوزه گر مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1102 دانشکده شرق گیلان
60 دوشنبه ساعت 15 تا 16  امیر سیددانش تحلیل و طراحی سیستم ها http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1075 دانشکده شرق گیلان
61 دوشنبه ساعت 16 تا 17  میلاد  ابراهیم نژاد شلمانی استاتیک http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1001 دانشکده شرق گیلان
62 دوشنبه ساعت 16 تا 17  رضا رضوانی توچاهی راهسازی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1063 دانشکده شرق گیلان
63 دوشنبه ساعت 16 تا 17  بهمن شریف زاده علم مواد http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1079 دانشکده شرق گیلان
64 دوشنبه ساعت 16 تا 17  بابک رستمی دوگلسرا مبانی مهندسی برق http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1061 دانشکده شرق گیلان
65 دوشنبه ساعت 17 تا 18  زهرا دانش فیزیک 1 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1048 دانشکده شرق گیلان
66 دوشنبه ساعت 18 تا 19  غلامرضا روشنفکر تاریخ تحلیلی صدر اسلام http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1068 دانشکده شرق گیلان
67 دوشنبه ساعت 19 تا 20  فاطمه  تقی نژاد رودبنه فارسی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1038 دانشکده شرق گیلان
68 دوشنبه ساعت 8 تا 9  طاها بخشپوری استاتیک http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1025 دانشکده شرق گیلان
69 دوشنبه ساعت 8 تا 9  نوید شریفی ترمودینامیک 2 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1083 دانشکده شرق گیلان
70 دوشنبه ساعت 8 تا 9  زینب آیاتی ریاضی 2 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1021 دانشکده شرق گیلان
71 دوشنبه ساعت 8 تا 9  احسان فلاحی آرزودار مدیریت کیفیت و بهره وری http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1094 دانشکده شرق گیلان
72 دوشنبه ساعت 9 تا 10  محمد محمدپور مقدم مبانی کامپیوتر و برنامه سازی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1110 دانشکده شرق گیلان
73 سه شنبه ساعت 10 تا 11 میلاد  ابراهیم نژاد شلمانی سازه های فولادی 1 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1004 دانشکده شرق گیلان
74 چهارشنبه ساعت 19 تا 20 حامد  محدث دیلمی مکانیک سیالات 2 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1108 دانشکده شرق گیلان
75 سه شنبه ساعت 10 تا 11 رضا رضوانی توچاهی مهندسی پی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1065 دانشکده شرق گیلان
76 سه شنبه ساعت 11 تا 12  محمد فائزی حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1087 دانشکده شرق گیلان
77 سه شنبه ساعت 12 تا 13 سیدابوذر افتخاری استاتیک http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1010 دانشکده شرق گیلان
78 سه شنبه ساعت 12 تا 13  محمدکاظم انوری فرد سیستم های کنترل خطی(گرایش حرارت و سیالات) http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1018 دانشکده شرق گیلان
79 سه شنبه ساعت 13 تا 14  هادی احمدی مکانیک خاک http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1009 دانشکده شرق گیلان
80 سه شنبه ساعت 14 تا 15 محمدکاظم حسن زاده اقدم محاسبات عددی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1045 دانشکده شرق گیلان
81 سه شنبه ساعت 15 تا 16  سیده سمانه  جوادی سیاهکله ریاضی عمومی 2 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1042 دانشکده شرق گیلان
82 سه شنبه ساعت 16 تا 17  احسان فلاحی آرزودار اقتصاد مهندسی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1092 دانشکده شرق گیلان
83 سه شنبه ساعت 16 تا 17  رضا رضوانی توچاهی تکنولوژی بتن http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1062 دانشکده شرق گیلان
84 سه شنبه ساعت 17 تا 18  هادی احمدی کاربرد کامپیوتر در مهندسی ژئوتکنیک http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1008 دانشکده شرق گیلان
85 سه شنبه ساعت 18 تا 19  سیده سمانه  جوادی سیاهکله ریاضی 1 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1039 دانشکده شرق گیلان
86 سه شنبه ساعت 18 تا 19  سیده سمانه  جوادی سیاهکله ریاضی عمومی 1 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1041 دانشکده شرق گیلان
87 سه شنبه ساعت 19 تا 20  محمد فائزی انسان در اسلام http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1086 دانشکده شرق گیلان
88 سه شنبه ساعت 8 تا 9  محمدکاظم انوری فرد تجزیه و تحلیل سیستم ها http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1017 دانشکده شرق گیلان
89 سه شنبه ساعت 8 تا 9  سیدابوذر افتخاری ریاضی مهندسی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1013 دانشکده شرق گیلان
90 سه شنبه ساعت 8 تا 9  زینب آیاتی معادلات دیفرانسیل http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1024 دانشکده شرق گیلان
91 سه شنبه ساعت 9 تا 10  هادی احمدی روش های اجرای ساختمان http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1007 دانشکده شرق گیلان
92 سه شنبه ساعت 9 تا 10  طاها بخشپوری مقاومت مصالح 1 http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1029 دانشکده شرق گیلان
93 چهارشنبه ساعت 10 تا 11 سیدابوذر افتخاری برنامه سازی پیشرفته http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1011 دانشکده شرق گیلان
94 چهارشنبه ساعت 10 تا 11 محمد محمدپور مقدم برنامه نویسی کامپیوتر http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1109 دانشکده شرق گیلان
95 چهارشنبه ساعت 11 تا 12  میثم سلیم زاده شوئیلی نقشه برداری 1 و عملیات http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1072 دانشکده شرق گیلان
96 چهارشنبه ساعت 13 تا 14  محمد محمدزاده تفسیر موضوعی نهج البلاغه http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1111 دانشکده شرق گیلان
97 چهارشنبه ساعت 14 تا 15  رضا رضوانی توچاهی زمین شناسی مهندسی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1064 دانشکده شرق گیلان
98 چهارشنبه ساعت 15 تا 16  احمد میرزازاده تفسیر موضوعی قرآن http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1117 دانشکده شرق گیلان
99 چهارشنبه ساعت 17 تا 18 بهمن شریف زاده اصول مهندسی آب و فاضلاب http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1077 دانشکده شرق گیلان
100 چهارشنبه ساعت 18 تا 19  فرزانه نصیری جان آقا طراحی معماری و شهرسازی http://vu4.guilan.ac.ir/eteg1121 دانشکده شرق گیلان