زمان برگزاری به همراه لینک جلسات آنلاین گروه مهندسی برق

ردیف

 روز برگزاری کلاس

ساعت برگزاری کلاس

نام استاد

نام درس

لینک ورود به کلاس آنلاین

نام رشته

1 شنبه ساعت 10 تا 11 شهباز ریحانی طراحی سیستمهای ریزپردازنده ای http://vu4.guilan.ac.ir/elec3057 کارشناسی مهندسی برق
2 شنبه ساعت 10 تا 11 اسماعیل فلاح چولابی ماشینهای الکتریکی مخصوص http://vu4.guilan.ac.ir/elec3107 کارشناسی مهندسی برق
3 شنبه ساعت 11 تا 12 مونا نژند فومنی معادلات دیفرانسیل http://vu4.guilan.ac.ir/elec3158 کارشناسی مهندسی برق
4 شنبه ساعت 12 تا 13 علی کرمی تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3118 کارشناسی مهندسی برق
5 شنبه ساعت 12 تا 13 تفرشی شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3034 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- سیستم های قدرت
6 شنبه ساعت 13 تا 14 عطاالله اسماعیلی اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) http://vu4.guilan.ac.ir/elec3003 کارشناسی مهندسی برق
7 شنبه ساعت 13 تا 14 حسین افراخته قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت http://vu4.guilan.ac.ir/elec3008 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- سیستم های قدرت
8 شنبه ساعت 13 تا 14 غلامرضا باقر سلیمی مخابرات ماهواره ای http://vu4.guilan.ac.ir/elec3023 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات سیستم
9 شنبه ساعت 14 تا 15 زهرا سادات طباطبائیان فیزیک(2)(الکتریسیته و مغناطیس) http://vu4.guilan.ac.ir/elec3100 کارشناسی مهندسی برق
10 شنبه ساعت 15 تا 16 حسین افراخته حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت http://vu4.guilan.ac.ir/elec3007 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- سیستم های قدرت
11 شنبه ساعت 15 تا 16 علیرضا صابرکاری مدارهای مخابراتی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3089 کارشناسی مهندسی برق
12 شنبه ساعت 17 تا 18 حسین افراخته حفاظت و رله http://vu4.guilan.ac.ir/elec3005 کارشناسی مهندسی برق
13 شنبه ساعت 17 تا 18 حسن توکلی رمزنگاری http://vu4.guilan.ac.ir/elec3036 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات سیستم
14 شنبه ساعت 18 تا 19 حسین اسمعیلی کشکشی ریاضی 2 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3004 کارشناسی مهندسی برق
15 شنبه ساعت 19 تا 20 سید حمید شاه عالمی ماشینهای الکتریکی 2 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3080 کارشناسی مهندسی برق
16 شنبه ساعت 8 تا 9 حسین افراخته تاسیسات الکتریکی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3006 کارشناسی مهندسی برق
17 شنبه ساعت 8 تا 9 وحید سلطانی محمدی معادلات دیفرانسیل http://vu4.guilan.ac.ir/elec3072 کارشناسی مهندسی برق
18 شنبه ساعت 8 تا 9 حبیب قربانی نژاد فومنی میدان هاوامواج http://vu4.guilan.ac.ir/elec3113 کارشناسی مهندسی برق
19 شنبه ساعت 9 تا10 تفرشی اقتصاد مهندسی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3032 کارشناسی مهندسی برق
20 یکشنبه ساعت 10 تا 11 علیرضا صابرکاری الکترونیک 3 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3090 کارشناسی مهندسی برق
21 یکشنبه ساعت 10 تا 11 حبیب قربانی نژاد فومنی روشهای عددی در الکترومغناطیس http://vu4.guilan.ac.ir/elec3117 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات میدان و موج
22 یکشنبه ساعت 10 تا 11 رضا شهنازی کنترل مقاوم http://vu4.guilan.ac.ir/elec3088 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق-کنترل
23 یکشنبه ساعت 10 تا 11 شهباز ریحانی مباحث ویژه 1 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3059 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک
24 یکشنبه ساعت 12 تا 13 علی کرمی دینامیک سیستمهای قدرت 2 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3122 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- سیستم های قدرت
25 یکشنبه ساعت 12 تا 13 جلیل سیفعلی هرسینی سیستم های مخابرات بی سیم http://vu4.guilan.ac.ir/elec3077 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات سیستم
26 یکشنبه ساعت 12 تا 13 رضا شهنازی سیستمهای کنترل خطی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3087 کارشناسی مهندسی برق
27 یکشنبه ساعت 13 تا 14 آلفرد باغرامیان الکترونیک صنعتی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3018 کارشناسی مهندسی برق
28 یکشنبه ساعت 13 تا 14 سعید صادقی انقلاب اسلامی ایران http://vu4.guilan.ac.ir/elec3093 کارشناسی مهندسی برق
29 یکشنبه ساعت 14 تا 15 جلیل سیفعلی هرسینی ریاضی مهندسی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3076 کارشناسی مهندسی برق
30 یکشنبه ساعت 15 تا 16 بهمن زنج پردازش سیگنالهای دیجیتال http://vu4.guilan.ac.ir/elec3063 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات سیستم
31 یکشنبه ساعت 15 تا 16 اسدالله شاه بهرامی روش تحقیق و ارائه http://vu4.guilan.ac.ir/elec3078 کارشناسی مهندسی برق
32 یکشنبه ساعت 15 تا 16 شهباز ریحانی سیستم های دیجیتال1 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3056 کارشناسی مهندسی برق
33 یکشنبه ساعت 15 تا 16 منوچهر نحوی مدارهای پالس و دیجیتال http://vu4.guilan.ac.ir/elec3155 کارشناسی مهندسی برق
34 یکشنبه ساعت 17 تا 18 یاشار نادر احمدیان اصول سیستمهای مخابراتی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3151 کارشناسی مهندسی برق
35 یکشنبه ساعت 17 تا 18 آلفرد باغرامیان بازار برق http://vu4.guilan.ac.ir/elec3017 دکتری تخصصی مهندسی برق- قدرت
36 یکشنبه ساعت 8 تا 9 علی  آزرمی انقلاب اسلامی ایران http://vu4.guilan.ac.ir/elec3013 کارشناسی مهندسی برق
37 یکشنبه ساعت 8 تا 9 آلفرد باغرامیان طراحی مبدلهای الکترونیک قدرت http://vu4.guilan.ac.ir/elec3020 دکتری تخصصی مهندسی برق- قدرت
38 یکشنبه ساعت 8 تا 9 غلامرضا باقر سلیمی مباحث ویژه 1 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3024 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات سیستم
39 یکشنبه ساعت 8 تا 9 علی حیدری مدارهای مجتمع خطی پیشرفته (CMOS) http://vu4.guilan.ac.ir/elec3050 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک
40 یکشنبه ساعت 9 تا 10 بهمن زنج سیگنال ها و سیستم ها http://vu4.guilan.ac.ir/elec3064 کارشناسی مهندسی برق
41 دوشنبه ساعت 12 تا 13 حسن توکلی تئوری اطلاعات http://vu4.guilan.ac.ir/elec3037 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات سیستم
42 دوشنبه ساعت 12 تا 13 رضا شهنازی جبر خطی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3084 کارشناسی مهندسی برق
43 دوشنبه ساعت 12 تا 13 رضا گنج بخش صنعتی ریاضی 1 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3127 کارشناسی مهندسی برق
44 دوشنبه ساعت 12 تا 13 علی کرمی شبکه عصبی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3121 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- سیستم های قدرت
45 دوشنبه ساعت 12 تا 13 سید حمید شاه عالمی ماشین الکتریکی 3 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3081 کارشناسی مهندسی برق
46 دوشنبه ساعت 13 تا 14 محمد رضا ملکی اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) http://vu4.guilan.ac.ir/elec3145 کارشناسی مهندسی برق
47 دوشنبه ساعت 13 تا 14 سید سعید محتوی پور برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3141 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- سیستم های قدرت
48 دوشنبه ساعت 13 تا 14 مریم برادران فیزیک 1 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3026 کارشناسی مهندسی برق(الکترونیک،قدرت،کنترل،مخابرات)
49 دوشنبه ساعت 13 تا 14 حامد مجللی کنترل فازی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3137 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق-کنترل
50 دوشنبه ساعت 14 تا 15 رضا شهنازی ابزار دقیق http://vu4.guilan.ac.ir/elec3085 کارشناسی مهندسی برق
51 دوشنبه ساعت 15 تا 16 منوچهر نحوی بینائی ماشینی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3157 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال
52 دوشنبه ساعت 15 تا 16 احمد صالحی دوبخشری توزیع انرژی الکتریکی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3098 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- سیستم های قدرت
53 دوشنبه ساعت 17 تا 18 جلیل سیفعلی هرسینی شبکه های مخابراتی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3074 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات سیستم
54 دوشنبه ساعت 17 تا 18 سید محسن حسینی فیزیک الکترونیک http://vu4.guilan.ac.ir/elec3045 کارشناسی مهندسی برق
55 سه شنبه ساعت 10 تا 11 سید محسن حسینی تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا http://vu4.guilan.ac.ir/elec3047 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
56 سه شنبه ساعت 10 تا 11 رضا حسن زاده پاک رضایی سیستم فازی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3039 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال
57 سه شنبه ساعت 11 تا 12 منوچهر نحوی مدارهای الکتریکی2 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3153 کارشناسی مهندسی برق
58 سه شنبه ساعت 12 تا 13 حامد مجللی کنترل صنعتی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3133 کارشناسی مهندسی برق
59 سه شنبه ساعت 12 تا 13 حمیدرضا سفیدی شیرکوهی مباحث ویژه 2 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3071 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
60 سه شنبه ساعت 12 تا 13 محمد رزاقی سیاهرودی محاسبات عددی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3051 کارشناسی مهندسی برق
61 سه شنبه ساعت 12 تا 13 رضا حسن زاده پاک رضایی میکروپروسسور 2 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3040 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال
62 سه شنبه ساعت 13 تا 14 راهبه نیارکی اصلی VHDL http://vu4.guilan.ac.ir/elec3166 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک
63 سه شنبه ساعت 13 تا 14 علی عطایی آیین زندگی(اخلاق کاربردی) http://vu4.guilan.ac.ir/elec3101 کارشناسی مهندسی برق
64 سه شنبه ساعت 13 تا 14 هادی بصیری آیین زندگی(اخلاق کاربردی) http://vu4.guilan.ac.ir/elec3027 کارشناسی مهندسی برق
65 سه شنبه ساعت 13 تا 14 اسماعیل فلاح چولابی طراحی ماشینهای الکتریکی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3110 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
66 سه شنبه ساعت 14 تا 15 حامد مجللی کنترل بهینه http://vu4.guilan.ac.ir/elec3136 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق-کنترل
67 سه شنبه ساعت 15 تا 16 سید حمید شاه عالمی الکترونیک قدرت 2 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3083 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
68 سه شنبه ساعت 15 تا 16 احمد صالحی دوبخشری طرح پست های فشار قوی و پروژه http://vu4.guilan.ac.ir/elec3096 کارشناسی مهندسی برق
69 سه شنبه ساعت 15 تا 16 علیرضا صابرکاری مدارهای مجتمع توان پایین http://vu4.guilan.ac.ir/elec3091 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک
70 سه شنبه ساعت 16 تا 17 بهمن زنج مدارهای الکتریکی1 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3065 کارشناسی مهندسی برق
71 سه شنبه ساعت 17 تا 18 احمد صالحی دوبخشری طرح خطوط هوائی انتقال و پروژه http://vu4.guilan.ac.ir/elec3097 کارشناسی مهندسی برق
72 سه شنبه ساعت 18 تا 19 راهبه نیارکی اصلی سیستمهای دیجیتال2 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3163 کارشناسی مهندسی برق
73 سه شنبه ساعت 8 تا 9 سید محسن حسینی زیست حسگرها http://vu4.guilan.ac.ir/elec3046 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
74 سه شنبه ساعت 9 تا 10 علی حیدری الکترونیک2 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3048 کارشناسی مهندسی برق
75 سه شنبه ساعت14 تا 15 شهباز ریحانی برنامه نویسی کامپیوتر http://vu4.guilan.ac.ir/elec3058 کارشناسی مهندسی برق
76 چهارشنبه ساعت 10 تا 11 حبیب قربانی نژاد فومنی ریزموج و آنتن http://vu4.guilan.ac.ir/elec3116 کارشناسی مهندسی برق
77 چهارشنبه ساعت 12 تا 13 سید محسن حسینی فیزیک مدرن http://vu4.guilan.ac.ir/elec3043 کارشناسی مهندسی برق
78 چهارشنبه ساعت 13 تا 14 عظیم رفیع زاده انقلاب اسلامی ایران http://vu4.guilan.ac.ir/elec3053 کارشناسی مهندسی برق
79 چهارشنبه ساعت 13 تا 14 سید سعید محتوی پور تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3139 کارشناسی مهندسی برق
80 چهارشنبه ساعت 14 تا 15 منوچهر نحوی زبان تخصصی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3154 کارشناسی مهندسی برق
81 چهارشنبه ساعت 16 تا 17 اسماعیل فلاح چولابی ماشین های الکتریکی1 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3105 کارشناسی مهندسی برق
82 چهارشنبه ساعت 17 تا 18 حمیدرضا سفیدی شیرکوهی الکترونیک1 http://vu4.guilan.ac.ir/elec3069 کارشناسی مهندسی برق
83 چهارشنبه ساعت 8 تا 9 حبیب قربانی نژاد فومنی الکترومغناطیس http://vu4.guilan.ac.ir/elec3114 کارشناسی مهندسی برق
84 چهارشنبه ساعت 9 تا 10 سارا قاسمعلی پور سلاکجانی آمار واحتمالات مهندسی http://vu4.guilan.ac.ir/elec3111 کارشناسی مهندسی برق