بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخ به روزرسانی: 1400/11/17

لیست کلاس‌های دانشکده فنی و مهندسی

عنوان کلاس یا نام استاد درس خود را جستجو کنید:


 

نام درس

گروه

نام استاد

زمان برگزاری

رشته

کد مشخصه

لینک کلاس

ابزار دقیق   G1  ابراهیم عباس زاده چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی برق 125169 http://vu2.guilan.ac.ir/rgoqzt59fcxl
ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری   G1  فرید فیضی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 124582 http://vu2.guilan.ac.ir/ri2cjc41atdc
استاتیک   G1  محمد آرایشگر یکشنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 124343 http://vu2.guilan.ac.ir/rn6uh5ofbya1
استاتیک   G2  مرتضی  سهرابی گیلانی یکشنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 127704 http://vu2.guilan.ac.ir/r6tduhbazt8g
استاتیک   G2  ساناز حسن زاده (حسن زاده) یکشنبه 11:00 - 12:30 ک6-فنی  (حسن زاده) دوشنبه 08:00 - 09:30 ک18-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127106 http://vu2.guilan.ac.ir/rjm0eezghpdr
استاتیک   G1  ساناز حسن زاده (حسن زاده) شنبه 16:30 - 18:00 ک6-فنی  (حسن زاده) دوشنبه 09:30 - 11:00 ک18-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127105 http://vu2.guilan.ac.ir/rd604rplo15k
استاتیک و مقاومت مصالح   G1  هاشم بابائی شنبه 08:00 - 09:30  دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی شیمی 124189 http://vu2.guilan.ac.ir/rvcaibab4cgi
استاتیک و مقاومت مصالح   G2  هاشم بابائی شنبه 09:45 - 11:15  دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شیمی 124190 http://vu2.guilan.ac.ir/r3sy9sop37nu
اصلاح سطح منسوجات   G1  مجتبی اکبری دوگلسر (اکبری دوگلسر) یکشنبه 14:00 - 15:30 ک 15A-فنی  (اکبری دوگلسر) دوشنبه 08:30 - 10:00 ک 15A-فنی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی - شیمی نساجی و رنگ 127429 http://vu2.guilan.ac.ir/r0764sdwlf27
اصول پیشرفته ترمودینامیک وتئوری سینتیک مواد   G1  محمد حسن لقمانی - آرش منتظری (منتظری) یکشنبه 11:30 - 13:00  (لقمانی) سه شنبه 09:45 - 11:15 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری-نانومواد 124427 http://vu2.guilan.ac.ir/rwc52pus56fp
اصول پیشرفته شیمی درنانو تکنولوژی   G1  شاهد حسن پور (حسن پور) شنبه 09:45 - 11:15 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری-نانومواد 124123 http://vu2.guilan.ac.ir/r13lr89b9s7e
اصول پیشرفته شیمی درنانو تکنولوژی   G2  آرمان رحمانی نیا (رحمانی نیا) شنبه 09:45 - 11:15 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری-نانومواد 124125 http://vu2.guilan.ac.ir/r8t5vzvecotn
اصول سیستمهای مخابراتی   G1  حسن توکلی دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی برق 125148 http://vu2.guilan.ac.ir/rfjhofavw5g0
اصول طراحی سازه های (متعارف) دریایی   G1  میر احمد لشت نشایی سه شنبه 16:45 - 18:15  چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران- مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی 124790 http://vu2.guilan.ac.ir/rkpkcpi1ksbs
اصول طراحی کامپایلر   G1  فرید فیضی شنبه 11:30 - 13:00  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124321 http://vu2.guilan.ac.ir/rfzishfr5894
اصول مهندسی آب و فاضلاب   G1  پیام زنگانه رنجبر شنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 124709 http://vu2.guilan.ac.ir/rljl0p888fbq
اصول مهندسی آب و فاضلاب   G2  پیام زنگانه رنجبر شنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی عمران 124712 http://vu2.guilan.ac.ir/rc9a0psvw2qr
اصول مهندسی بنادر   G1  عبدالحمید مهرداد - میر احمد لشت نشایی سه شنبه 08:00 - 09:30  (مهرداد) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران- مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی 124797 http://vu2.guilan.ac.ir/r9nhsphryzmd
اصول مهندسی ترافیک   G1  ایرج برگ گل یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124347 http://vu2.guilan.ac.ir/rd5rvngpecbi
اصول مهندسی زلزله و باد   G1  آرش بهار شنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124706 http://vu2.guilan.ac.ir/r97os5yzvkhp
اصول مهندسی شیمی   G1  وحید متقی طلب (متقی طلب) شنبه 09:30 - 11:00 ک18-فنی  (متقی طلب) یکشنبه 08:30 - 10:00 ک18-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127242 http://vu2.guilan.ac.ir/r468bi5jkojs
اصول و کاربردلایه های نازک   G1  یاسر بهاری (بهاری) سه شنبه 08:00 - 09:30 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری-نانومواد 124440 http://vu2.guilan.ac.ir/rf2a2nu4miki
اقتصاد مهندسی   G1  سیدمسعود  مقدس تفرشی دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی برق 124485 http://vu2.guilan.ac.ir/rtk5hpkb0y6c
اقتصاد مهندسی   G1  سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 124348 http://vu2.guilan.ac.ir/r6f4k2v43160
اقتصاد و طرح مهندسی   G1  الهیار داغبندان سه شنبه 15:00 - 16:30 ک303-فنی  سه شنبه 16:45 - 18:15 ک303-فنی کارشناسی مهندسی شیمی 124901 http://vu2.guilan.ac.ir/r6y0pjc7rchg
الکترومغناطیس   G1  حبیب قربانی نژاد فومنی یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی برق 125158 http://vu2.guilan.ac.ir/r2p0u3othdqp
الکترونیک 3   G1  علی حیدری یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی برق 125108 http://vu2.guilan.ac.ir/r2dod8a8j308
الکترونیک دیجیتال پیشرفته   G1  راهبه نیارکی اصلی سه شنبه 09:45 - 11:15 دکتری تخصصی مهندسی برق- الکترونیک 124888 http://vu2.guilan.ac.ir/rf6wu4fi2840
الکترونیک صنعتی   G1  آلفرد باغرامیان یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی برق 124008 http://vu2.guilan.ac.ir/rgsc19t8qtux
الکترونیک قدرت 2   G1  سید حمید شاه عالمی سه شنبه 15:00 - 16:30 دکتری تخصصی مهندسی برق- قدرت 124578 http://vu2.guilan.ac.ir/rirawc1orefm
الکترونیک کوانتومی   G1  حمیدرضا سفیدی شیرکوهی سه شنبه 11:30 - 13:00 دکتری تخصصی مهندسی برق- الکترونیک 124648 http://vu2.guilan.ac.ir/rvjwy7w3o67m
الکترونیک1   G1  حمیدرضا سفیدی شیرکوهی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی برق 124655 http://vu2.guilan.ac.ir/r28cmjdmgjjk
الکترونیک2   G1  علی حیدری دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی برق 125088 http://vu2.guilan.ac.ir/rb2wwn2j9z58
امتحان جامع دکتری   G1  شهباز ریحانی   دکتری تخصصی مهندسی برق- قدرت 126264 http://vu2.guilan.ac.ir/rhnos9yurq37
امنیت شبکه   G1  رضا ابراهیمی آتانی یکشنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124342 http://vu2.guilan.ac.ir/r4nr0obni5q6
امنیت شبکه پیشرفته   G1  رضا ابراهیمی آتانی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 124659 http://vu2.guilan.ac.ir/rnuiexw1rei2
انتقال جرم   G1  محمدعلی صالحی چهارشنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی شیمی 124897 http://vu2.guilan.ac.ir/r088c4u9m371
انتقال حرارت 2   G1  بهروز عباسی سورکی دوشنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شیمی 124867 http://vu2.guilan.ac.ir/r7k4s79cqgxb
انتقال حرارت1   G1  بهروز عباسی سورکی یکشنبه 15:00 - 16:30  یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شیمی 124871 http://vu2.guilan.ac.ir/rwdjf52fcce5
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G1  علیرضا عاشوری نالکیاشری شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی برق 125979 http://vu2.guilan.ac.ir/rw2mxm7ia013
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G4  عطاالله اسماعیلی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی برق 126277 http://vu2.guilan.ac.ir/rp0sa72ofvud
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G2  محمد هادی غفاری دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی شیمی 126270 http://vu2.guilan.ac.ir/rxx34ph0n3ct
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G3  محمد هادی غفاری دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی شیمی 126272 http://vu2.guilan.ac.ir/ri2o6o2mi36o
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G8  میثم شاد پور چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 126291 http://vu2.guilan.ac.ir/rsdzmnzu44im
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G9  میثم شاد پور چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 126292 http://vu2.guilan.ac.ir/ro7qnk11y1fk
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G5  عطاالله اسماعیلی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 126279 http://vu2.guilan.ac.ir/rwx2wl7xwtkd
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G6  محمدرضا باغبان زاده سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 126282 http://vu2.guilan.ac.ir/rikqugfd88dz
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G7  محمد رستگارتطفرودی سه شنبه 13:30 - 14:59 کارشناسی مهندسی نساجی 126290 http://vu2.guilan.ac.ir/rqfzkb3mgqrc
انقلاب اسلامی ایران   G1  محمود مقدس یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی برق 126348 http://vu2.guilan.ac.ir/rec9jc6c26qz
انقلاب اسلامی ایران   G9  علی آزرمی چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی برق 126428 http://vu2.guilan.ac.ir/rahrwufs0j45
انقلاب اسلامی ایران   G3  کیهان  هاشم نیا یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی شیمی 126368 http://vu2.guilan.ac.ir/rb32f5pkql19
انقلاب اسلامی ایران   G8  علی آزرمی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی شیمی 126426 http://vu2.guilan.ac.ir/rhk4xljyry1f
انقلاب اسلامی ایران   G2  محمود مقدس یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 126362 http://vu2.guilan.ac.ir/rkn3lbhj2lx6
انقلاب اسلامی ایران   G4  کیهان  هاشم نیا یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 126394 http://vu2.guilan.ac.ir/rcl9p2efrgt2
انقلاب اسلامی ایران   G6  علی آزرمی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 126422 http://vu2.guilan.ac.ir/ru6qpxbt5ung
انقلاب اسلامی ایران   G5  علی آزرمی سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 126415 http://vu2.guilan.ac.ir/r6ompe7mvcts
انقلاب اسلامی ایران   G7  سعید صادقی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی نساجی 126424 http://vu2.guilan.ac.ir/rimjgxitlxal
آز ابزار دقیق   G1  ابراهیم عباس زاده دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی برق 125170 http://vu2.guilan.ac.ir/rosl64r0qs2z
آز الکترونیک 3   G1  امید خورگامی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی برق 125177 http://vu2.guilan.ac.ir/r4991b3ocmlh
آز الکترونیک صنعتی   G1  آلفرد باغرامیان شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی برق 124015 http://vu2.guilan.ac.ir/rvhg0jqzxryz
آز تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی   G1  علی کرمی دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی برق 124465 http://vu2.guilan.ac.ir/rlwek53iohb0
آز حفاظت و رله   G1  احمد صالحی دوبخشری سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی برق 124504 http://vu2.guilan.ac.ir/rhm5ckaeohzl
آز رنگرزی (1)   G1  جواد مختاری (مختاری) یکشنبه 13:00 - 15:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127233 http://vu2.guilan.ac.ir/r9xz0rvcjpy8
آز رنگرزی (1)   G2  جواد مختاری (مختاری) دوشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127234 http://vu2.guilan.ac.ir/r54k8fckmk7l
آز سیستم های کنترل خطی   G1  ابراهیم عباس زاده دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی برق 125173 http://vu2.guilan.ac.ir/rhkoiqvv7r7z
آز سیستمهای دیجیتال 1   G1  شهباز ریحانی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی برق 125077 http://vu2.guilan.ac.ir/r7ra7nekmix6
آز سیستمهای دیجیتال2   G1  عاطفه قربان پور سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی برق 125491 http://vu2.guilan.ac.ir/rngy7ico6k13
آز شناسایی الیاف   G1  لاله اسدی (نوری) یکشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127114 http://vu2.guilan.ac.ir/rodtc7qgp05o
آز شناسایی الیاف   G2  لاله اسدی (نوری) دوشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127115 http://vu2.guilan.ac.ir/rb63i2dxjvkc
آز شناسایی الیاف   G3  لاله اسدی (اسدی) سه شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی مهندسی نساجی 128243 http://vu2.guilan.ac.ir/rwo538p9vyl1
آز شیمی آلی   G1  لیلا میوه ای (میوه ای) یکشنبه 13:00 - 15:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127110 http://vu2.guilan.ac.ir/rcis8to26sp9
آز شیمی پلیمر   G1  مجتبی اکبری دوگلسر (اکبری دوگلسر) یکشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127118 http://vu2.guilan.ac.ir/rk4nibx83wuf
آز شیمی پلیمر   G1  مرجان عباسی (عباسی) دوشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127120 http://vu2.guilan.ac.ir/rxfgcgl1tnws
آز شیمی پلیمر   G2  مرجان عباسی (عباسی) دوشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127121 http://vu2.guilan.ac.ir/rs7lbluyiqdp
آز شیمی پلیمر   G2  مجتبی اکبری دوگلسر (اکبری دوگلسر) چهارشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی مهندسی نساجی 128112 http://vu2.guilan.ac.ir/rez23o8av5mz
آز شیمی پلیمر   G3  مرجان عباسی (عباسی) چهارشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی مهندسی نساجی 128250 http://vu2.guilan.ac.ir/rqw6txnnte1v
آز شیمی تجزیه   G1  لاله لطیفی جیردهی (لطیفی جیردهی) دوشنبه 18:00 - 20:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127243 http://vu2.guilan.ac.ir/rmsxi2h1nvje
آز شیمی تجزیه   G2  لاله لطیفی جیردهی سه شنبه 18:00 - 20:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127821 http://vu2.guilan.ac.ir/ruyy2lnbsgyn
آز عملیات واحد   G1  احمد دادوند کوهی دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی شیمی 126073 http://vu2.guilan.ac.ir/royizrlbm4v6
آز عملیات واحد   G2  احمد دادوند کوهی دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی شیمی 126074 http://vu2.guilan.ac.ir/rtzcwvh72zrh
آز فناوری رنگرزی   G1  جواد مختاری (مختاری) سه شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127266 http://vu2.guilan.ac.ir/rmw8llq4h4hx
آز فیزیک الیاف   G1  کامران محفوظی (محفوظی) چهارشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127228 http://vu2.guilan.ac.ir/rqiq68gjw1y9
آز فیزیک الیاف   G2  کامران محفوظی (محفوظی) چهارشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127229 http://vu2.guilan.ac.ir/ruek9yx3tyas
آز کنترل صنعتی   G1  ابراهیم عباس زاده یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی برق 125172 http://vu2.guilan.ac.ir/rwuwl7k0wuj6
آز کنترل فرآیندها   G1  حسین حشمتی باطن شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی شیمی 125976 http://vu2.guilan.ac.ir/rpnwevszkj8b
آز کنترل فرآیندها   G2  حسین حشمتی باطن شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی شیمی 125977 http://vu2.guilan.ac.ir/rsuvkrhr6mn7
آز ماشین های الکتریکی1   G1  سید سعید محتوی پور شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی برق 124491 http://vu2.guilan.ac.ir/rxl7kl6mlvpp
آز ماشین های الکتریکی1   G2  سید سعید محتوی پور شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی برق 124492 http://vu2.guilan.ac.ir/rdi3ypq763ue
آز مبانی مهندسی برق   G1  ایتامی کرین اکبر شنبه 18:00 - 19:30 کارشناسی مهندسی نساجی 127235 http://vu2.guilan.ac.ir/rebhfbzodugp
آز مبانی مهندسی برق   G2  ایتامی کرین اکبر سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی نساجی 127239 http://vu2.guilan.ac.ir/ru1kzk6cn7wp
آز مخابرات دیجیتال   G1  جلیل سیفعلی هرسینی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی برق 125134 http://vu2.guilan.ac.ir/r329p1fpxvyr
آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری   G1  یاشار نادراحمدیان سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی برق 125156 http://vu2.guilan.ac.ir/rxvxlj4zx438
آز مدارهای پالس و دیجیتال   G1  نگین پورممتاز چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی برق 125500 http://vu2.guilan.ac.ir/r7mdog2i87in
آز مکانیک سیالات   G1  حسام مویدی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی شیمی 127384 http://vu2.guilan.ac.ir/rp3syexzdq7c
آزمایشگاه الکترونیک   G1  محترم دهبان شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی برق 125175 http://vu2.guilan.ac.ir/rnmgcxznl0vk
آزمایشگاه انتقال حرارت   G1  مسعود حامی نواسطلی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی شیمی 124764 http://vu2.guilan.ac.ir/re5ve1bjj1mr
آزمایشگاه انتقال حرارت   G2  مسعود حامی نواسطلی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی شیمی 124765 http://vu2.guilan.ac.ir/r3ya9www7jog
آزمایشگاه پایگاه داده   G1  عاطفه رنجکش یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 125130 http://vu2.guilan.ac.ir/rop0fdv5a5yn
آزمایشگاه تکنولوژی بتن   G1  علی صدرممتازی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی عمران 124361 http://vu2.guilan.ac.ir/rmbrza6v68mk
آزمایشگاه ریزپردازنده   G1  زهرا حکیمی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124328 http://vu2.guilan.ac.ir/rwh5mmjhyxd4
آزمایشگاه سیستم های عامل   G1  سیده صدف رضوی نژاد صومعه سرایی چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 125136 http://vu2.guilan.ac.ir/rvi6cpxz3gj3
آزمایشگاه شیمی آلی   G1  کبری پیشگاه هادیان یکشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی مهندسی شیمی 128073 http://vu2.guilan.ac.ir/r1vakm6f851r
آزمایشگاه شیمی تجزیه   G1  لاله لطیفی جیردهی شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی مهندسی شیمی 127555 http://vu2.guilan.ac.ir/roppm4hzhkme
آزمایشگاه ماشین 2   G1  سید حمید شاه عالمی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی برق 124583 http://vu2.guilan.ac.ir/rjb0lc44ilzg
آزمایشگاه ماشین 2   G2  سید حمید شاه عالمی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی برق 124585 http://vu2.guilan.ac.ir/rvbdkxv1dm6w
آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر   G1  مصطفی کشاورز چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124322 http://vu2.guilan.ac.ir/r1vvi60r8tji
آزمایشگاه مقاومت مصالح   G1  محمد آرایشگر چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124351 http://vu2.guilan.ac.ir/rnenfvkeb5r4
آزمایشگاه مکانیک خاک   G1  علی قربانی شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 124353 http://vu2.guilan.ac.ir/rcg68rp7opgt
آزمایشگاه مکانیک خاک   G2  علی قربانی یکشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 124354 http://vu2.guilan.ac.ir/rkilt1smosos
آزمایشگاه مکانیک خاک   G3  ناصر حمیدزاده شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 124356 http://vu2.guilan.ac.ir/rr269917v42z
آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته   G1  مقداد پایان دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - ژئوتکنیک 124768 http://vu2.guilan.ac.ir/roccyq9nq1y2
آزمایشگاه مکانیک سیالات   G1  عبدالحمید مهرداد چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124364 http://vu2.guilan.ac.ir/rj15mlw9eqrl
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار   G1  فرید فیضی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124329 http://vu2.guilan.ac.ir/rgpzeg5hiz7r
آزمدارهای مخابراتی   G1  جلیل سیفعلی هرسینی شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی برق 125133 http://vu2.guilan.ac.ir/r9nzfsxibp6d
آزمون جامع   G1  جواد صیادامین   دکتری تخصصی مهندسی شیمی 128252 http://vu2.guilan.ac.ir/rrwuczz70wgq
آزمون جامع   G12  رضا صالح جلالی   دکتری تخصصی مهندسی عمران - سازه 127773 http://vu2.guilan.ac.ir/r8h50bvycs32
آزمون جامع   G1  مهدی نوری   دکتری تخصصی مهندسی نساجی 127588 http://vu2.guilan.ac.ir/r66fyyndw09f
آزمون جامع   G1  مهدی نوری   دکتری تخصصی مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف 127587 http://vu2.guilan.ac.ir/r708d0bsequ9
آشنایی با مهندسی برق   G1  احمد صالحی دوبخشری دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی برق 127664 http://vu2.guilan.ac.ir/rwypqjmw8zuo
آمار واحتمالات مهندسی   G1  سارا قاسمعلی پور سلاکجانی سه شنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی برق 125232 http://vu2.guilan.ac.ir/r6ak0u9p3cc8
آمار واحتمالات مهندسی   G2  سارا قاسمعلی پور سلاکجانی چهارشنبه 09:45 - 11:15  چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی برق 125233 http://vu2.guilan.ac.ir/rqw013x0v4eu
آمار واحتمالات مهندسی   G4  حسین طاهری چهارشنبه 13:15 - 14:45  چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 125235 http://vu2.guilan.ac.ir/rsp81hoe3mk6
آمار واحتمالات مهندسی   G3  مژده اسماعیل زاده چهارشنبه 16:30 - 19:30 کارشناسی مهندسی نساجی 125234 http://vu2.guilan.ac.ir/rsnzepwyay3s
آنتن 2   G1  حبیب قربانی نژاد فومنی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات میدان و موج 125166 http://vu2.guilan.ac.ir/rtl6tjy0mygb
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G6  علی عطایی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی برق 126458 http://vu2.guilan.ac.ir/rwkp70a571wo
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G2  محمد پورشعبانعلی یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی شیمی 126442 http://vu2.guilan.ac.ir/rvinke160spi
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G5  علی اقدامی تطفی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 126454 http://vu2.guilan.ac.ir/r1cxp2ur2nq6
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G8  علی عطایی سه شنبه 15:15 - 16:45 کارشناسی مهندسی عمران 126465 http://vu2.guilan.ac.ir/r2hm74ohh2ou
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G1  مهدی حسینی یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 126429 http://vu2.guilan.ac.ir/roywcn387q0a
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G4  علی اقدامی تطفی سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی نساجی 126446 http://vu2.guilan.ac.ir/rwa48hbpumym
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G9  حسین جماعتی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی نساجی 126469 http://vu2.guilan.ac.ir/ruco4zgm8b8n
بازار برق   G1  آلفرد باغرامیان شنبه 16:45 - 18:15 دکتری تخصصی مهندسی برق- قدرت 124037 http://vu2.guilan.ac.ir/rz3ubz8rj4b5
بتن پیش تنیده   G1  رحمت مدندوست شنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - سازه 124830 http://vu2.guilan.ac.ir/r6q5km7qqcoz
برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی   G1  سید سعید محتوی پور دوشنبه 13:15 - 14:45 دکتری تخصصی مهندسی برق- قدرت 124493 http://vu2.guilan.ac.ir/rd119ypwhffc
برنامه سازی پیشرفته   G1  سیدابوالقاسم میرروشندل شنبه  دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124153 http://vu2.guilan.ac.ir/rdf8l9xh72en
برنامه نویسی کامپیوتر   G2  شهباز ریحانی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی برق 125081 http://vu2.guilan.ac.ir/r5754nnitq3d
برنامه نویسی کامپیوتر   G1  شهباز ریحانی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی برق 125080 http://vu2.guilan.ac.ir/reuq4yu7a9wr
برنامه نویسی کامپیوتر   G2  شیما محرابی یکشنبه 16:45 - 18:15  دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی شیمی 124192 http://vu2.guilan.ac.ir/rwl9pfhvirh3
برنامه نویسی کامپیوتر   G1  شیما محرابی یکشنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شیمی 124191 http://vu2.guilan.ac.ir/rwme6bbj4gnh
برنامه نویسی کامپیوتر   G1  مقداد پایان یکشنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124718 http://vu2.guilan.ac.ir/rvvr2em16hls
برنامه نویسی کامپیوتر   G1  شیما محرابی (محرابی) یکشنبه 13:30 - 15:00 ک18-فنی  (محرابی) سه شنبه 12:00 - 13:30 کارشناسی مهندسی نساجی 127102 http://vu2.guilan.ac.ir/rura29u5l9t2
بهسازی لرزه ای سازه های موجود   G1  سعید پورزینلی دوشنبه 08:00 - 09:30  سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - سازه 124811 http://vu2.guilan.ac.ir/rydoo9kzy02e
بهینه سازی   G1  الهیار داغبندان دوشنبه 15:00 - 16:30 ک9-فنی  دوشنبه 16:45 - 18:15 ک9-فنی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی- طراحی فرایند 125916 http://vu2.guilan.ac.ir/rztjut4lmkqg
بینائی ماشینی   G1  منوچهر نحوی دوشنبه 16:45 - 18:15 دکتری تخصصی مهندسی برق- الکترونیک 124873 http://vu2.guilan.ac.ir/re4657twj225
بیوتکنولوژی در صنایع نفت وگاز   G1  غلام خیاطی چهارشنبه 16:45 - 18:15 ک10-فنی کارشناسی مهندسی شیمی 124903 http://vu2.guilan.ac.ir/rqssfnqm9wrq
پایان نامه   G5  رضا حسن زاده پاک رضایی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال 126226 http://vu2.guilan.ac.ir/rogrd1nal3f3
پایان نامه   G23  منوچهر نحوی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال 126244 http://vu2.guilan.ac.ir/r67s2e35l66g
پایان نامه   G1  مهدی نوری   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی-الیاف 127589 http://vu2.guilan.ac.ir/rcephmh3qgsl
پایان نامه   G6  مرجان عباسی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی-الیاف 127595 http://vu2.guilan.ac.ir/rei156hh9zqk
پایان نامه   G1  مهدی نوری   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی - ساختارهای نانولیفی 127626 http://vu2.guilan.ac.ir/rreehb57ko04
پایان نامه   G4  بابک نوروزی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی - ساختارهای نانولیفی 127620 http://vu2.guilan.ac.ir/rus3i4o8l0xb
پایان نامه   G2  علی شمس ناتری   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی - شیمی نساجی و رنگ 127706 http://vu2.guilan.ac.ir/rq71zm766e02
پایان نامه   G3  بابک نوروزی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی - شیمی نساجی و رنگ 127707 http://vu2.guilan.ac.ir/rsvl7z47bod2
پایان نامه   G1  مهدی نوری   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی - شیمی نساجی و رنگ 127705 http://vu2.guilan.ac.ir/ru3yhckg9kp0
پایان نامه دکتری   G1  شهباز ریحانی   دکتری تخصصی مهندسی برق- قدرت 126268 http://vu2.guilan.ac.ir/r36mep7mrifj
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی   G4  احمد دادوند کوهی - جواد صیادامین کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی- طراحی فرایند 127371 http://vu2.guilan.ac.ir/rtyd32jwc8vg
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی   G1  جواد صیادامین   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی- طراحی فرایند 125924 http://vu2.guilan.ac.ir/rkb0dd8gal14
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی   G3  الهیار داغبندان   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی- طراحی فرایند 125926 http://vu2.guilan.ac.ir/rw2m3zrrrqvv
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی   G2  ندا گیلانی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی- طراحی فرایند 125925 http://vu2.guilan.ac.ir/r1z3gj3l5pwx
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی   G4  غلام خیاطی - فرشته رئوف کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی- محیط زیست 125908 http://vu2.guilan.ac.ir/ribynuvvlldh
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی   G1  غلام خیاطی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی- محیط زیست 125904 http://vu2.guilan.ac.ir/rjmstyj398rq
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی   G3  علیرضا پنداشته   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی- محیط زیست 125907 http://vu2.guilan.ac.ir/rutmnudx2hvk
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی   G2  فرشته رئوف   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی- محیط زیست 125905 http://vu2.guilan.ac.ir/rrptmpzd7wlr
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی   G2  محمدعلی صالحی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی - پدیده های انتقال 125930 http://vu2.guilan.ac.ir/ri8i58pi2txh
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی   G1  احمد دادوند کوهی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی - پدیده های انتقال 125929 http://vu2.guilan.ac.ir/r6wfdc5dojcg
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی   G3  سید سیامک اشرف تالش   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی 125937 http://vu2.guilan.ac.ir/rdgiidrtsfkw
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی   G2  بهروز عباسی سورکی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی 125936 http://vu2.guilan.ac.ir/rka0ih7v8qr6
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی   G5  بهروز عباسی سورکی - علیرضا پنداشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی 128298 http://vu2.guilan.ac.ir/rfzfux9xfozl
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی   G6  سید سیامک اشرف تالش - علیرضا پنداشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی 128299 http://vu2.guilan.ac.ir/r24o2qtpne26
پایداری سازه   G1  مرتضی  سهرابی گیلانی یکشنبه 16:45 - 18:15  دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - سازه 124840 http://vu2.guilan.ac.ir/rihf9y6hc6q7
پایگاه داده ها   G1  علی نقاش اسدی یکشنبه 08:00 - 09:30  یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 127108 http://vu2.guilan.ac.ir/rx1iwykfmmd9
پایگاه داده های چند رسانه ای   G1  اسدالله شاه بهرامی دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 124654 http://vu2.guilan.ac.ir/rqms8u7ihd2m
پدیده های سطحی   G1  لیلا میوه ای (میوه ای) یکشنبه 09:30 - 11:00 ک 15A-فنی  (میوه ای) دوشنبه 14:00 - 15:30 ک 15A-فنی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی - شیمی نساجی و رنگ 127409 http://vu2.guilan.ac.ir/rot9fvfh8zkt
پردازش سیگنال های دیجیتال   G1  بهمن زنج یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی برق 125142 http://vu2.guilan.ac.ir/raknpmn6i14q
پروژه   G5  مجتبی اکبری دوگلسر   کارشناسی مهندسی نساجی 127334 http://vu2.guilan.ac.ir/rju19c7x874e
پروژه   G8  لیلا میوه ای   کارشناسی مهندسی نساجی 127340 http://vu2.guilan.ac.ir/rkg8znql7ct5
پروژه   G6  جواد مختاری   کارشناسی مهندسی نساجی 127335 http://vu2.guilan.ac.ir/ryeqq3oernbd
پروژه   G1  مهدی نوری   کارشناسی مهندسی نساجی 127325 http://vu2.guilan.ac.ir/r4cwa3w6ey8x
پروژه   G7  مرجان عباسی   کارشناسی مهندسی نساجی 127337 http://vu2.guilan.ac.ir/ro6azuufznc8
پروژه   G9  مصطفی جمشیدی اوانکی   کارشناسی مهندسی نساجی 127341 http://vu2.guilan.ac.ir/r0te2ragx1a2
پروژه   G2  علی شمس ناتری   کارشناسی مهندسی نساجی 127327 http://vu2.guilan.ac.ir/rsm1igu205s0
پروژه   G3  کامران محفوظی   کارشناسی مهندسی نساجی 127328 http://vu2.guilan.ac.ir/r5y49dti30of
پروژه   G4  بابک نوروزی   کارشناسی مهندسی نساجی 127333 http://vu2.guilan.ac.ir/rf8p5mi8nrmz
پروژه   G2  یاسر بهاری   مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری-نانومواد 125237 http://vu2.guilan.ac.ir/rnjz5lzuv7yn
پروژه   G4  احمد احمدی دریا کناری   مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری-نانومواد 125239 http://vu2.guilan.ac.ir/rqnz06hqjpw7
پروژه   G5  شاهد حسن پور   مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری-نانومواد 125240 http://vu2.guilan.ac.ir/rmcyy194xrmd
پروژه   G1  آرش منتظری   مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری-نانومواد 125236 http://vu2.guilan.ac.ir/r1ljpvxi0i5w
پروژه تحقیق(پایان نامه)   G5  مهدی امینیان   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 124947 http://vu2.guilan.ac.ir/r8lpbxaqyxqr
پروژه تحقیق(پایان نامه)   G7  محمد صالحی خانقاهبر   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 124949 http://vu2.guilan.ac.ir/rczm7r9w30t1
پروژه تحقیق(پایان نامه)   G3  رضا ابراهیمی آتانی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 128166 http://vu2.guilan.ac.ir/r07ij7qzqy4c
پروژه تحقیق(پایان نامه)   G6  سیدمحمدحسین شکریان   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 124948 http://vu2.guilan.ac.ir/rkqlav8p8g4t
پروژه تحقیق(پایان نامه)   G4  سیدابوالقاسم میرروشندل   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 124946 http://vu2.guilan.ac.ir/rhdigls8dp2u
پروژه تحقیق(پایان نامه)   G1  اسدالله شاه بهرامی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 124944 http://vu2.guilan.ac.ir/roaxa2ph6qbw
پروژه تحقیق(پایان نامه)   G2  حمید رضا احمدی فر   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 124945 http://vu2.guilan.ac.ir/r7phxa4kxdkj
پروژه تحقیق(پایان نامه)   G8  فرید فیضی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 124950 http://vu2.guilan.ac.ir/rlu3tm4sdvwn
پروژه راهسازی   G1  سید محمد میر عبدالعظیمی یکشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 124369 http://vu2.guilan.ac.ir/rxli04811i7y
پروژه راهسازی   G95  سید محمد میر عبدالعظیمی   کارشناسی مهندسی عمران 128109 http://vu2.guilan.ac.ir/r9kbgw7njkvj
پروژه سازه های بتن آرمه   G1  سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد چهارشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 124371 http://vu2.guilan.ac.ir/ri793unkksji
پروژه سازه های بتن آرمه   G2  ملک محمد رنجبر چهارشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 124373 http://vu2.guilan.ac.ir/r9ryay6neyfe
پروژه سازه های بتن آرمه   G3  رحمت مدندوست چهارشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 124450 http://vu2.guilan.ac.ir/rigojmm1ae1r
پروژه سازه های فولادی   G1  مجید ملک زاده سه شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 124451 http://vu2.guilan.ac.ir/rn879ra3sbm1
پروژه سازه های فولادی   G2  آرش بهار سه شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 124452 http://vu2.guilan.ac.ir/rbl933o0r0f5
پروژه سازه های فولادی   G3  سعید پورزینلی سه شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 124453 http://vu2.guilan.ac.ir/rsmvxry7znwv
پروژه کارشناسی   G24  راهبه نیارکی اصلی   کارشناسی مهندسی برق 127422 http://vu2.guilan.ac.ir/rj54t6lsmhw6
پروژه کارشناسی   G11  سید حمید شاه عالمی   کارشناسی مهندسی برق 127414 http://vu2.guilan.ac.ir/rqqo290jqgb4
پروژه کارشناسی   G15  زهرا سادات طباطبائیان   کارشناسی مهندسی برق 127442 http://vu2.guilan.ac.ir/rdnzw8464k7v
پروژه کارشناسی   G3  غلامرضا باقر سلیمی   کارشناسی مهندسی برق 127426 http://vu2.guilan.ac.ir/rovmei7sujbp
پروژه کارشناسی   G6  سید محسن حسینی   کارشناسی مهندسی برق 127417 http://vu2.guilan.ac.ir/rpmxx4smzogi
پروژه کارشناسی   G4  حسن توکلی   کارشناسی مهندسی برق 127427 http://vu2.guilan.ac.ir/rhkmgh9p75qb
پروژه کارشناسی   G19  حامد مجللی   کارشناسی مهندسی برق 127416 http://vu2.guilan.ac.ir/rsw8qnt0gdqt
پروژه کارشناسی   G21  سید سعید محتوی پور   کارشناسی مهندسی برق 127412 http://vu2.guilan.ac.ir/r26u0x6qlvfd
پروژه کارشناسی   G22  یاشار نادراحمدیان   کارشناسی مهندسی برق 127443 http://vu2.guilan.ac.ir/rnapc5dh9igs
پروژه کارشناسی   G2  آلفرد باغرامیان   کارشناسی مهندسی برق 127406 http://vu2.guilan.ac.ir/ra2oicaq1npx
پروژه کارشناسی   G23  منوچهر نحوی   کارشناسی مهندسی برق 127418 http://vu2.guilan.ac.ir/rin71xaj3ykt
پروژه کارشناسی   G7  علی حیدری   کارشناسی مهندسی برق 127436 http://vu2.guilan.ac.ir/rcqccch7jh1o
پروژه کارشناسی   G14  احمد صالحی دوبخشری   کارشناسی مهندسی برق 127441 http://vu2.guilan.ac.ir/r9qtlsx1itwj
پروژه کارشناسی   G5  رضا حسن زاده پاک رضایی کارشناسی مهندسی برق 127435 http://vu2.guilan.ac.ir/riw3yiz39wh6
پروژه کارشناسی   G12  رضا شهنازی   کارشناسی مهندسی برق 127440 http://vu2.guilan.ac.ir/ret39dzjqxpa
پروژه کارشناسی   G1  حسین افراخته   کارشناسی مهندسی برق 127405 http://vu2.guilan.ac.ir/ryxu0tn4doin
پروژه کارشناسی   G9  حمیدرضا سفیدی شیرکوهی کارشناسی مهندسی برق 127437 http://vu2.guilan.ac.ir/r7i1fpkl2tvd
پروژه کارشناسی   G18  علی کرمی   کارشناسی مهندسی برق 127408 http://vu2.guilan.ac.ir/rbnyyjwof1cq
پروژه کارشناسی   G17  حبیب قربانی نژاد فومنی   کارشناسی مهندسی برق 127434 http://vu2.guilan.ac.ir/r5ro0talez66
پروژه کارشناسی   G10  جلیل سیفعلی هرسینی   کارشناسی مهندسی برق 127439 http://vu2.guilan.ac.ir/rq14rmdrh60q
پروژه کارشناسی   G8  شهباز ریحانی   کارشناسی مهندسی برق 127425 http://vu2.guilan.ac.ir/rwz93e9nnc15
پروژه کارشناسی   G16  اسماعیل فلاح چولابی   کارشناسی مهندسی برق 127444 http://vu2.guilan.ac.ir/rr8odgyy1fvg
پروژه کارشناسی   G20  سیدمسعود  مقدس تفرشی   کارشناسی مهندسی برق 127410 http://vu2.guilan.ac.ir/rczb70opyzz5
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی   G1  جواد صیادامین   کارشناسی مهندسی شیمی 125556 http://vu2.guilan.ac.ir/r1gz7uzetz2g
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی   G10  وحید متقی طلب   کارشناسی مهندسی شیمی 127965 http://vu2.guilan.ac.ir/rlc4cbnhpgjz
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی   G3  غلام خیاطی   کارشناسی مهندسی شیمی 125563 http://vu2.guilan.ac.ir/raoi9pvug5be
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی   G7  ندا گیلانی   کارشناسی مهندسی شیمی 125553 http://vu2.guilan.ac.ir/rdaxgp0zdbg3
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی   G4  بهروز عباسی سورکی   کارشناسی مهندسی شیمی 125565 http://vu2.guilan.ac.ir/ruihqjjlv4vt
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی   G8  محمد علی صالحی   کارشناسی مهندسی شیمی 125732 http://vu2.guilan.ac.ir/rezazi8jqn2c
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی   G9  فرشته رئوف   کارشناسی مهندسی شیمی 125735 http://vu2.guilan.ac.ir/rrqubf6f4i4w
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی   G5  احمد دادوند کوهی   کارشناسی مهندسی شیمی 125728 http://vu2.guilan.ac.ir/rg1o997v6ckv
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی   G2  الهیار داغبندان   کارشناسی مهندسی شیمی 125558 http://vu2.guilan.ac.ir/r1bd3r1o9wpn
پساب و آلودگی های صنعتی   G1  بابک نوروزی (نوروزی) یکشنبه 17:30 - 19:30 ک18-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127231 http://vu2.guilan.ac.ir/r3qseixvorhu
پیشنهاد رساله دکتری   G1  شهباز ریحانی   دکتری تخصصی مهندسی برق- قدرت 126266 http://vu2.guilan.ac.ir/rokzoev2ms9b
پیشنهاد رساله دکتری   G5  محمدعلی صالحی   دکتری تخصصی مهندسی شیمی 125951 http://vu2.guilan.ac.ir/rew9znodobjp
پیشنهاد رساله دکتری   G6  سید سیامک اشرف تالش   دکتری تخصصی مهندسی شیمی 125952 http://vu2.guilan.ac.ir/rel6m2g3js1y
پیشنهاد رساله دکتری   G10  غلام خیاطی   دکتری تخصصی مهندسی شیمی 125956 http://vu2.guilan.ac.ir/rddxtibi9j6n
پیشنهاد رساله دکتری   G11      دکتری تخصصی مهندسی عمران - سازه 127745 http://vu2.guilan.ac.ir/rhethl9tvyne
پیشنهاد رساله دکتری   G1  مهدی نوری   دکتری تخصصی مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف 127586 http://vu2.guilan.ac.ir/r3rlbjqu61qh
تاسیسات الکتریکی   G1  حسین افراخته یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی برق 123909 http://vu2.guilan.ac.ir/rl5noggrht0r
تحلیل سازه ها 1   G1  مجید ملک زاده شنبه 11:30 - 13:00  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی عمران 124495 http://vu2.guilan.ac.ir/rksh2zc8zylc
تحلیل سازه ها 1   G2  سعید پورزینلی شنبه 11:30 - 13:00  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی عمران 124498 http://vu2.guilan.ac.ir/rrqyftrzs84m
تحلیل سازه ها 2   G1  مرتضی  سهرابی گیلانی دوشنبه 11:30 - 13:00  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 124500 http://vu2.guilan.ac.ir/r8nvq01xa30v
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1   G1  سید سعید محتوی پور چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی برق 124490 http://vu2.guilan.ac.ir/rdqv18i7roir
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2   G1  علی کرمی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی برق 124475 http://vu2.guilan.ac.ir/rj9ze1p2rb1p
تحلیل ها و سیستم های داده های حجیم   G1  اسدالله شاه بهرامی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 124653 http://vu2.guilan.ac.ir/rs3j39dml9yz
تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته   G1  مهیار عربانی یکشنبه 11:30 - 13:00  سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - راه و ترابری 124876 http://vu2.guilan.ac.ir/r7iav42qj6ad
ترمودینامیک 1 مهندسی شیمی   G1  ندا گیلانی شنبه 11:30 - 13:00  شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی شیمی 124226 http://vu2.guilan.ac.ir/r9yg52nxmln4
ترمودینامیک عمومی   G1  وحید متقی طلب (متقی طلب) شنبه 11:00 - 12:30 ک18-فنی  (متقی طلب) یکشنبه 12:00 - 13:30 ک18-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127122 http://vu2.guilan.ac.ir/r2xk78289ymg
ترمودینامیک عمومی   G2  وحید متقی طلب (متقی طلب) شنبه 17:00 - 18:30  (متقی طلب) سه شنبه 17:00 - 18:30 کارشناسی مهندسی نساجی 128259 http://vu2.guilan.ac.ir/rexzjrww43sb
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2   G1  جواد صیادامین دوشنبه 09:45 - 11:15  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی شیمی 124227 http://vu2.guilan.ac.ir/rcd5adb94hlz
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2   G2  جواد صیادامین یکشنبه 09:45 - 11:15  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی شیمی 124229 http://vu2.guilan.ac.ir/r5ilo0jis40i
تصفیه فاضلاب صنعتی   G1  پیام زنگانه رنجبر شنبه 09:45 - 11:15  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 124366 http://vu2.guilan.ac.ir/ruuix113q95k
تکنولوژبی نگهداری موادغذایی   G1  غلام خیاطی سه شنبه 16:45 - 18:15 ک17-فنی کارشناسی مهندسی شیمی 124693 http://vu2.guilan.ac.ir/rly09j0reatx
تکنولوژی بتن   G1  علی صدرممتازی دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124506 http://vu2.guilan.ac.ir/r01nemrjtefn
تکنولوژی بتن   G2  علی صدرممتازی دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124508 http://vu2.guilan.ac.ir/r1hw71gcigoq
تکنولوژی عالی بتن   G1  علی صدرممتازی - رحمت مدندوست - سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد شنبه 08:00 - 09:30  شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - سازه 124805 http://vu2.guilan.ac.ir/r9nfrpvbgbjm
تکنیک بافت   G1  کامران محفوظی (محفوظی) چهارشنبه 15:00 - 17:00 ک18-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127256 http://vu2.guilan.ac.ir/r7d37hh6nsce
توزیع انرژی الکتریکی   G1  احمد صالحی دوبخشری شنبه 08:00 - 09:30 دکتری تخصصی مهندسی برق- قدرت 124505 http://vu2.guilan.ac.ir/rnawtvhz2ndt
تولید انرژی الکتریکی   G1  سیدمسعود  مقدس تفرشی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی برق 124481 http://vu2.guilan.ac.ir/r5x7u1hbef1e
تئوری اطلاعات   G1  حسن توکلی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات سیستم 125151 http://vu2.guilan.ac.ir/rt04vrigcpqv
تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک   G1  مقداد پایان یکشنبه 11:30 - 13:00  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - ژئوتکنیک 124775 http://vu2.guilan.ac.ir/rr3xsq3gmw50
تئوری آشکارسازی   G1  یاشار نادراحمدیان یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات سیستم 125157 http://vu2.guilan.ac.ir/rqnbc4inkett
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا   G1  سید محسن حسینی سه شنبه 13:15 - 14:45 دکتری تخصصی مهندسی برق- الکترونیک 124777 http://vu2.guilan.ac.ir/rp87y0zbqrpu
جبر خطی   G1  مطهره باقری دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی برق 125167 http://vu2.guilan.ac.ir/rq4gtdzsvk8i
چاپ   G1  بابک نوروزی (نوروزی) یکشنبه 13:00 - 15:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127257 http://vu2.guilan.ac.ir/rklf8hef6f69
حساب کامپیوتری   G1  حمید رضا احمدی فر دوشنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری 124670 http://vu2.guilan.ac.ir/r851v4g5s7lj
حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت   G1  حسین افراخته شنبه 15:00 - 16:30 دکتری تخصصی مهندسی برق- قدرت 124003 http://vu2.guilan.ac.ir/raz780lkebj3
حفاظت و رله   G1  حسین افراخته شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی برق 125168 http://vu2.guilan.ac.ir/rlu2we2n73z4
خوردگی   G1  فرشته رئوف سه شنبه 09:45 - 11:15 ک5-فنی کارشناسی مهندسی شیمی 127638 http://vu2.guilan.ac.ir/rwjp26373hj5
داده کاوی   G1  سیدابوالقاسم میرروشندل یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 124666 http://vu2.guilan.ac.ir/ra3y7hezeclx
دانش خانواده و جمعیت   G2  شراره  صدیقی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 127040 http://vu2.guilan.ac.ir/ry5v8psaz392
دانش خانواده و جمعیت   G1  حمید کوه پیما شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 127034 http://vu2.guilan.ac.ir/rle1o1jeu7mc
دانش خانواده و جمعیت   G4  شراره  صدیقی شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 127047 http://vu2.guilan.ac.ir/r9aclhcjt2ry
دانش خانواده و جمعیت   G3  حمید کوه پیما شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 127042 http://vu2.guilan.ac.ir/raguaikbtqet
دفع و مدیریت مواد زائد جامد   G1  فرشته رئوف شنبه 09:45 - 11:15 ک5-فنی  شنبه 11:30 - 13:00 ک5-فنی دکتری تخصصی مهندسی شیمی 127383 http://vu2.guilan.ac.ir/rk1nor1cxpkj
دینامیک   G1  مجید ملک زاده شنبه 16:45 - 18:15  یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی عمران 124511 http://vu2.guilan.ac.ir/rwju5lg2bj0a
دینامیک عمومی   G1  مصطفی جمشیدی اوانکی (جمشیدی اوانکی) شنبه 13:30 - 15:00 ک18-فنی  (جمشیدی اوانکی) دوشنبه 12:00 - 13:30 ک6-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127117 http://vu2.guilan.ac.ir/rqq5x4aok2yj
دینامیک عمومی   G2    شنبه 09:30 - 11:00  یکشنبه 17:00 - 18:30 کارشناسی مهندسی نساجی 128263 http://vu2.guilan.ac.ir/re288fpsabdc
راه آهن   G1  سید محمد میر عبدالعظیمی سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124349 http://vu2.guilan.ac.ir/rfj6x2i738uu
راه آهن   G2  سید محمد میر عبدالعظیمی دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124932 http://vu2.guilan.ac.ir/rdxtbd36mof0
راهسازی   G1  سید محمد میر عبدالعظیمی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124512 http://vu2.guilan.ac.ir/roe3vonfk5t6
راهسازی   G2  سید محمد میر عبدالعظیمی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی عمران 124930 http://vu2.guilan.ac.ir/rcpnmis244gh
رایانش ابری   G1  منصور خلقت دوست سه شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 127126 http://vu2.guilan.ac.ir/rxp0ttyfyvzi
رساله دکتری   G1  مهدی نوری   دکتری تخصصی مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف 127583 http://vu2.guilan.ac.ir/rbjpv3s3s52h
رساله دکتری مهندسی شیمی   G11  سید سیامک اشرف تالش   دکتری تخصصی مهندسی شیمی 127995 http://vu2.guilan.ac.ir/r96ek0dud1es
رساله دکتری مهندسی شیمی   G5  جواد صیادامین   دکتری تخصصی مهندسی شیمی 125961 http://vu2.guilan.ac.ir/rnnjumfjucg6
رساله دکتری مهندسی شیمی   G8  محمدعلی صالحی   دکتری تخصصی مهندسی شیمی 125964 http://vu2.guilan.ac.ir/r78wvac2qkyv
رساله دکتری مهندسی شیمی   G2  الهیار داغبندان   دکتری تخصصی مهندسی شیمی 125958 http://vu2.guilan.ac.ir/rzr2ptpsqv01
رساله دکتری مهندسی شیمی   G9  احمد دادوند کوهی   دکتری تخصصی مهندسی شیمی 125965 http://vu2.guilan.ac.ir/rejqqomc9j3r
رساله دکتری مهندسی شیمی   G4  بهروز عباسی سورکی   دکتری تخصصی مهندسی شیمی 125960 http://vu2.guilan.ac.ir/rkoxhylokd2n
رمزنگاری   G1  حسن توکلی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات سیستم 125153 http://vu2.guilan.ac.ir/rdzvjjp6wgbl
روسازی راه   G1  غلامحسین  حامدی سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی عمران 124514 http://vu2.guilan.ac.ir/rowafc9q2zzx
روش پژوهش و ارایه   G1  اسدالله شاه بهرامی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124173 http://vu2.guilan.ac.ir/rcvshktqw0n7
روش های خاص جداسازی   G1  جواد صیادامین سه شنبه 15:00 - 16:30 ک5-فنی  سه شنبه 16:45 - 18:15 ک5-فنی دکتری تخصصی مهندسی شیمی 125990 http://vu2.guilan.ac.ir/rhpr2sagjma8
روشهای اجرای ساختمان   G1  ملک محمد رنجبر - جواد رزاقی (رزاقی) دوشنبه 13:15 - 14:45  (رنجبر) چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124515 http://vu2.guilan.ac.ir/rb6b53imo6oc
روشهای پیشرفته در شناسایی واندازه گیری خواص نانو مواد   G1  آرش منتظری - شاهد حسن پور (حسن پور) دوشنبه 08:00 - 09:30  (منتظری) دوشنبه 09:45 - 11:15 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری-نانومواد 124434 http://vu2.guilan.ac.ir/rijmnqsmbslm
ریاضی 1   G1  مرتضی کاردل دوشنبه 11:30 - 13:00  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی برق 125008 http://vu2.guilan.ac.ir/rtq67wz19lgl
ریاضی 1   G3  سیده نسیم مداح شریعتی سه شنبه 08:00 - 09:30  سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی شیمی 125028 http://vu2.guilan.ac.ir/ryulqxikcxg1
ریاضی 1   G5  مرتضی کاردل دوشنبه 08:00 - 09:30  دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 125219 http://vu2.guilan.ac.ir/r2m9rxenxg4a
ریاضی 1   G4  صفورا مددی مقدم یکشنبه 15:00 - 16:30  یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی نساجی 125218 http://vu2.guilan.ac.ir/r8dfm5sogonx
ریاضی 2   G1  کامله نصیری ‍پیربازار شنبه 08:00 - 11:00 کارشناسی مهندسی برق 124785 http://vu2.guilan.ac.ir/rungfdem6kzc
ریاضی 2   G2  زهرا ابراهیمی سروندی شنبه 11:00 - 14:00 کارشناسی مهندسی برق 124963 http://vu2.guilan.ac.ir/r2ga22ow0pog
ریاضی 2   G5  معصومه پورعبد شنبه 09:45 - 11:15  یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی شیمی 124988 http://vu2.guilan.ac.ir/ru30y1yzdfqy
ریاضی 2   G6  معصومه پورعبد شنبه 08:00 - 09:30  یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی شیمی 124991 http://vu2.guilan.ac.ir/rx71fto5kr4n
ریاضی 2   G8  رضا گنج بخش صنعتی شنبه 11:30 - 13:00  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124995 http://vu2.guilan.ac.ir/re5ju35jex6n
ریاضی 2   G9  رضا گنج بخش صنعتی شنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 125000 http://vu2.guilan.ac.ir/r57n7952bs06
ریاضی 2   G7  زهرا ابراهیمی سروندی یکشنبه 15:00 - 16:30  یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی نساجی 124994 http://vu2.guilan.ac.ir/rmozhype5x43
ریاضی عمومی 1   G2  طاهره خدامرادی شنبه 08:00 - 09:30  شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 125012 http://vu2.guilan.ac.ir/rc9x2ocrc79s
ریاضی عمومی 2   G3  صفورا مددی مقدم شنبه 09:45 - 11:15  شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی عمران 124969 http://vu2.guilan.ac.ir/rnhnm0ucya9a
ریاضی عمومی 2   G4  حسین اسمعیلی کشکشی یکشنبه 15:00 - 16:30  یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی عمران 124979 http://vu2.guilan.ac.ir/rgs2873ab5i5
ریاضی مهندسی   G1  جلیل سیفعلی هرسینی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی برق 125132 http://vu2.guilan.ac.ir/rw6by4y8xqx7
ریاضیات گسسته   G1  سیدمحمدحسین شکریان یکشنبه  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124149 http://vu2.guilan.ac.ir/r5gas7vo7kwb
ریاضیات مهندسی   G1  احمد دادوند کوهی یکشنبه 15:00 - 16:30  یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شیمی 124687 http://vu2.guilan.ac.ir/rlx14xcuvye3
ریاضیات مهندسی   G1  مریم عابدینی سه شنبه 11:30 - 13:00  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124175 http://vu2.guilan.ac.ir/r5d284d98v5w
ریزپردازنده و زبان اسمبلی   G1  حمید رضا احمدی فر یکشنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124233 http://vu2.guilan.ac.ir/rihpkb3k23d2
ریزموج و آنتن(ریزموج1)   G1  حبیب قربانی نژاد فومنی سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات میدان و موج 125162 http://vu2.guilan.ac.ir/ri62uv2oeefw
رئولوژی پیشرفته و سیالات غیرنیوتنی   G1  وحید متقی طلب یکشنبه 15:00 - 16:30 ک9-فنی  یکشنبه 16:45 - 18:15 ک9-فنی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی - پدیده های انتقال 126075 http://vu2.guilan.ac.ir/r2p4hfwglxr5
زبان تخصصی   G1  منوچهر نحوی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی برق 124878 http://vu2.guilan.ac.ir/rs2v6vo2m62r
زبان تخصصی   G1  سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124517 http://vu2.guilan.ac.ir/rf1343vwrxvm
زبان تخصصی   G2  سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی عمران 124521 http://vu2.guilan.ac.ir/r921h049l2i3
زبان تخصصی   G1  سیدمرتضی میر بستانی یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124172 http://vu2.guilan.ac.ir/r74gw2p4siav
زمین شناسی مهندسی   G1  استادیار ایمان حسین پور بابایی یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124527 http://vu2.guilan.ac.ir/r6f9mewckin5
زمین شناسی مهندسی   G2  استادیار ایمان حسین پور بابایی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124529 http://vu2.guilan.ac.ir/rc22rkwvuhum
زیست حسگرها   G1  سید محسن حسینی سه شنبه 08:00 - 09:30 دکتری تخصصی مهندسی برق- الکترونیک 124779 http://vu2.guilan.ac.ir/riyqm5yhpvk0
ساختارهای ویژه نانومتری   G1  محمد حسن لقمانی (لقمانی) شنبه 15:15 - 16:45  (لقمانی) شنبه 16:45 - 18:15 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری-نانومواد 124128 http://vu2.guilan.ac.ir/rh3y5qkje8d2
ساختمان فیزیکی الیاف   G1  مهدی نوری (نوری) دوشنبه 14:00 - 16:00 ک6-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127240 http://vu2.guilan.ac.ir/rzfd0mw3gg50
ساختمانهای داده   G1  آیدا خزاعی یکشنبه 09:45 - 11:15  چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 127797 http://vu2.guilan.ac.ir/rlbv3oqbyuqu
سازه های بتن آرمه 1   G1  رحمت مدندوست یکشنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 124602 http://vu2.guilan.ac.ir/rgtnom3r9ew7
سازه های بتن آرمه 2   G2  سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد دوشنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124577 http://vu2.guilan.ac.ir/rpvv1418qv3i
سازه های بتن آرمه 2   G1  ملک محمد رنجبر دوشنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124534 http://vu2.guilan.ac.ir/re6lord0fs6p
سازه های بتن آرمه پیشرفته   G1  ملک محمد رنجبر شنبه 11:30 - 13:00  یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - سازه 124833 http://vu2.guilan.ac.ir/rvsok123qujh
سازه های فولادی 1   G1  مجید ملک زاده شنبه 15:00 - 16:30  یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 124606 http://vu2.guilan.ac.ir/rytfl89jdwse
سازه های فولادی 2   G2  سعید پورزینلی شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124627 http://vu2.guilan.ac.ir/rsp4l1nmyatn
سازه های فولادی 2   G1  جواد رزاقی شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124611 http://vu2.guilan.ac.ir/reonsslnx4cj
سازه های فولادی پیشرفته   G1  آرش بهار شنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - سازه 124836 http://vu2.guilan.ac.ir/rsbugtnrussq
سکوهای دریایی   G1  حسین نصیرایی سه شنبه 15:00 - 16:30  چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران- مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی 124780 http://vu2.guilan.ac.ir/rathrrv5714g
سمینار   G23  منوچهر نحوی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال 126218 http://vu2.guilan.ac.ir/rezvojuh2asf
سمینار   G1  حسین افراخته   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- سیستم های قدرت 126187 http://vu2.guilan.ac.ir/rye51uxbbryl
سمینار   G18  علی کرمی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- سیستم های قدرت 126210 http://vu2.guilan.ac.ir/r8omf7hn0c72
سمینار   G4  حسن توکلی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات سیستم 126194 http://vu2.guilan.ac.ir/rzxtu7dh71ye
سمینار   G7  علی حیدری   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک 126198 http://vu2.guilan.ac.ir/rsrrpzo9j33s
سمینار   G6  سید محسن حسینی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک 126196 http://vu2.guilan.ac.ir/rn9shuad95g9
سمینار   G19  حامد مجللی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق-کنترل 126211 http://vu2.guilan.ac.ir/rwqy5fjy8giu
سمینار   G2  میثم عفتی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - سازه 124909 http://vu2.guilan.ac.ir/rrij7imkc2m8
سمینار   G1  رضا صالح جلالی یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - سازه 124898 http://vu2.guilan.ac.ir/rofw3cn76z7j
سمینار   G2  حمید رضا احمدی فر   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 124934 http://vu2.guilan.ac.ir/riiyg4390r3e
سمینار   G1  مهدی نوری   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی-الیاف 127599 http://vu2.guilan.ac.ir/rd96mwpte6w9
سمینار   G1  مهدی نوری   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی - ساختارهای نانولیفی 127627 http://vu2.guilan.ac.ir/rrma52r2nqep
سمینار   G2  علی شمس ناتری   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی - شیمی نساجی و رنگ 127712 http://vu2.guilan.ac.ir/r6ln83tbo7ut
سمینار   G3  بابک نوروزی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی - شیمی نساجی و رنگ 127713 http://vu2.guilan.ac.ir/rnavfjozzln2
سمینار   G1  مهدی نوری   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی - شیمی نساجی و رنگ 127629 http://vu2.guilan.ac.ir/r7gratnar6bg
سمینار   G1  آرش منتظری   مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری-نانومواد 125242 http://vu2.guilan.ac.ir/rk2jb5epm2hb
سمینار   G2  یاسر بهاری   مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری-نانومواد 125243 http://vu2.guilan.ac.ir/ra3n8ltmgv64
سمینار   G5  احمد احمدی دریا کناری   مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری-نانومواد 125246 http://vu2.guilan.ac.ir/r1vbj9irnpah
سمینار ارشد مهندسی شیمی   G2  الهیار داغبندان   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی- طراحی فرایند 125922 http://vu2.guilan.ac.ir/rvp388skj69x
سیستم فازی   G1  رضا حسن زاده پاک رضایی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال 124802 http://vu2.guilan.ac.ir/r9nqoh2py2z3
سیستم های دیجیتال1   G1  شهباز ریحانی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی برق 125042 http://vu2.guilan.ac.ir/rdtjb1fw3w98
سیستم های عامل   G1  علی محمد نوروززاده گیل ملک شنبه 15:00 - 16:30  شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124184 http://vu2.guilan.ac.ir/rjk9powl0qd8
سیستم های مخابرات بی سیم   G1  جلیل سیفعلی هرسینی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات سیستم 125135 http://vu2.guilan.ac.ir/rjm4lzcr7rqz
سیستمهای توزیع شده   G1  حمید رضا احمدی فر شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 124555 http://vu2.guilan.ac.ir/r895hws2q57m
سیستمهای دیجیتال2   G1  راهبه نیارکی اصلی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی برق 124895 http://vu2.guilan.ac.ir/rni5jizgd293
سیستمهای کنترل خطی   G1  رضا شهنازی چهارشنبه 08:15 - 09:45 کارشناسی مهندسی برق 124642 http://vu2.guilan.ac.ir/raancla9e4dx
سیگنال ها و سیستم ها   G1  بهمن زنج شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی برق 125145 http://vu2.guilan.ac.ir/ralagfr9z31h
سیگنالها و سیستمها   G1  مریم عابدینی سه شنبه 08:00 - 09:30  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124230 http://vu2.guilan.ac.ir/r3ndc3xoyfsl
سینتیک و طرح راکتور   G1  سید سیامک اشرف تالش یکشنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی شیمی 124689 http://vu2.guilan.ac.ir/rfd6i5dwik4f
سینتیک و طرح راکتور پیشرفته ارشد مهندسی شیمی   G1  سید سیامک اشرف تالش یکشنبه 15:00 - 16:30 ک17-فنی  یکشنبه 16:45 - 18:15 ک17-فنی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی 125938 http://vu2.guilan.ac.ir/r9hzfurp16ku
شبکه های عصبی   G1  علی کرمی شنبه 09:45 - 11:15 دکتری تخصصی مهندسی برق- قدرت 124467 http://vu2.guilan.ac.ir/rj106yb4bdgf
شبکه های کامپیوتری   G1  رضا ابراهیمی آتانی یکشنبه 16:45 - 18:15  دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124318 http://vu2.guilan.ac.ir/rkrlofatafz3
شبکه های مخابراتی   G1  جلیل سیفعلی هرسینی یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات سیستم 125141 http://vu2.guilan.ac.ir/rv8kca4moz6z
شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی   G1  سیدمسعود  مقدس تفرشی شنبه 11:30 - 13:00 دکتری تخصصی مهندسی برق- قدرت 124483 http://vu2.guilan.ac.ir/rxr4tadkc7mu
شناخت نانو ذرات وفرایندهای سنتز آنها   G1  شاهد حسن پور (حسن پور) یکشنبه 15:15 - 16:45 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری-نانومواد 124431 http://vu2.guilan.ac.ir/rsgsfntddtd6
شیمی الیاف   G1  مجتبی اکبری دوگلسر (اکبری دوگلسر) چهارشنبه 12:30 - 14:30 ک18-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127220 http://vu2.guilan.ac.ir/rtlrb15naf24
شیمی الیاف   G2  مجتبی اکبری دوگلسر (اکبری دوگلسر) چهارشنبه 14:30 - 16:30 کارشناسی مهندسی نساجی 128264 http://vu2.guilan.ac.ir/rgw4dcun1k07
شیمی آلی مهندسی   G2  لیلا میوه ای (میوه ای) دوشنبه 12:30 - 14:00 ک18-فنی  (میوه ای) سه شنبه 10:00 - 11:30 ک18-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127100 http://vu2.guilan.ac.ir/rhpil9n345rj
شیمی آلی مهندسی   G1  لیلا میوه ای (میوه ای) دوشنبه 11:00 - 12:30  (میوه ای) سه شنبه 13:30 - 15:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127063 http://vu2.guilan.ac.ir/rx1n1nb0qfs6
شیمی تجزیه   G1  شبنم سهراب نژاد شنبه 11:30 - 13:00  شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی شیمی 124889 http://vu2.guilan.ac.ir/rjpqzo08hq4v
شیمی رنگ   G1  جواد مختاری (مختاری) دوشنبه 14:30 - 16:30 ک18-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127221 http://vu2.guilan.ac.ir/rj2os1s3w0tu
شیمی فیزیک مهندسی شیمی   G1  وحید متقی طلب سه شنبه 11:30 - 13:00 ک10-فنی  سه شنبه 13:15 - 14:45 ک10-فنی کارشناسی مهندسی شیمی 124205 http://vu2.guilan.ac.ir/rx3zssqxh3tm
طراحی الگوریتم ها   G1  آیدا خزاعی شنبه 09:45 - 11:15  دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124224 http://vu2.guilan.ac.ir/r08l7gszpuu9
طراحی آزمایش و روش های آماری تحقیق   G1  علی شمس ناتری (شمس ناتری) یکشنبه 08:00 - 09:30 ک6-فنی  (شمس ناتری) سه شنبه 08:00 - 09:30 ک6-فنی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی - ساختارهای نانولیفی 127391 http://vu2.guilan.ac.ir/rwvpef0d6om5
طراحی پایه و تفصیلی فرآیندهای شیمیایی   G1  جواد صیادامین یکشنبه 13:15 - 14:45 ک9-فنی  دوشنبه 13:15 - 14:45 ک9-فنی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی- طراحی فرایند 125917 http://vu2.guilan.ac.ir/r6h79w1ye5xu
طراحی سیستمهای ریزپردازنده ای   G1  شهباز ریحانی سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی برق 125049 http://vu2.guilan.ac.ir/rf8tg96csprj
طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال   G1  مهدی امینیان دوشنبه  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124228 http://vu2.guilan.ac.ir/r835lb49z9wa
طراحی معماری و شهرسازی   G1  مینا سمیع یوسفی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی عمران 124513 http://vu2.guilan.ac.ir/rjiyeyird65h
طراحی منسوجات صنعتی   G1  مصطفی جمشیدی اوانکی (جمشیدی اوانکی) شنبه 12:00 - 13:30 ک 15A-فنی  (جمشیدی اوانکی) یکشنبه 15:30 - 17:00 ک6-فنی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی-الیاف 127438 http://vu2.guilan.ac.ir/r2xrof49cprd
طراحی و اجراء تونل و فضاهای زیرزمینی   G1  مقداد پایان یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - ژئوتکنیک 124767 http://vu2.guilan.ac.ir/ry19quojt8q3
طراحی و ارزیابی سیستم های بی درنگ نهفته   G1  محمد صالحی خانقاهبر شنبه 15:00 - 16:30  یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری 124671 http://vu2.guilan.ac.ir/r8f4jf0560y8
طرح پست های فشار قوی و پروژه   G1  احمد صالحی دوبخشری یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی برق 124497 http://vu2.guilan.ac.ir/ryfccdk5xc9v
طرح هندسی راه پیشرفته   G1  ایرج برگ گل دوشنبه 08:00 - 09:30  سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - راه و ترابری 124870 http://vu2.guilan.ac.ir/ra22ooau6ws4
طرح و محاسبه کارخانه   G1  کامران محفوظی (محفوظی) سه شنبه 15:00 - 17:00 ک18-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127246 http://vu2.guilan.ac.ir/ryiz5pwpru77
علم الیاف   G1  مهدی نوری (نوری) سه شنبه 08:00 - 10:00 ک18-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127111 http://vu2.guilan.ac.ir/ru4lqahmtayu
علم الیاف   G2  مهدی نوری (نوری) سه شنبه 12:00 - 14:00 ک6-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127112 http://vu2.guilan.ac.ir/rbasd4to9gmv
علم مواد   G1  آرش منتظری (منتظری) شنبه 11:30 - 13:00  (منتظری) دوشنبه 11:30 - 13:00 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری-نانومواد 124126 http://vu2.guilan.ac.ir/r8jqkj78dzro
عملیات واحد 2   G1  جواد صیادامین سه شنبه 11:30 - 13:00 ک17-فنی  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی شیمی 127446 http://vu2.guilan.ac.ir/rujobzt12vgd
عملیات واحد1   G1  احمد دادوند کوهی سه شنبه 08:00 - 09:30 ک10-فنی  سه شنبه 09:45 - 11:15 ک10-فنی کارشناسی مهندسی شیمی 124677 http://vu2.guilan.ac.ir/rb3wxvadmoed
عملیات واحد1   G2    دوشنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شیمی 124680 http://vu2.guilan.ac.ir/rvkatsmtyp6p
فارسی   G1  نگین صفری نژاد بی نظیر چهارشنبه 09:45 - 11:15  چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی شیمی 126668 http://vu2.guilan.ac.ir/rvsy5vgiezi0
فرایند بافندگی   G1  مصطفی جمشیدی اوانکی (جمشیدی اوانکی) شنبه 16:30 - 18:00 ک18-فنی  (جمشیدی اوانکی) دوشنبه 08:00 - 09:30 ک 15A-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127226 http://vu2.guilan.ac.ir/rvlkjrqjv5j4
فرایند بافندگی حلقوی   G1  ساناز حسن زاده (حسن زاده) چهارشنبه 17:00 - 19:00 ک18-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127250 http://vu2.guilan.ac.ir/r48d7k256wp3
فرایند تولید الیاف 1   G1  مرجان عباسی (عباسی) یکشنبه 15:00 - 17:00 ک18-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127232 http://vu2.guilan.ac.ir/rsqji8n3w0dp
فرایندهای تولید نخ های تکسچره   G1  مرجان عباسی (عباسی) سه شنبه 08:30 - 10:30 ک 15A-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127385 http://vu2.guilan.ac.ir/rf500wbca657
فرآیندهای مواد معدنی   G1  محمدعلی صالحی دوشنبه 11:30 - 13:00 ک5-فنی کارشناسی مهندسی شیمی 125997 http://vu2.guilan.ac.ir/r2uibgu0kccg
فناوری تکمیل   G1  مجتبی اکبری دوگلسر (اکبری دوگلسر) چهارشنبه 10:00 - 12:00 ک18-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127248 http://vu2.guilan.ac.ir/rggl7gml81uz
فناوری تولید الیاف   G1  مرجان عباسی - مهدی نوری (نوری) دوشنبه 08:00 - 09:30 ک6-فنی  (عباسی) سه شنبه 14:00 - 15:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی-الیاف 127449 http://vu2.guilan.ac.ir/ramyx1ebq0jg
فناوری رنگرزی   G1  جواد مختاری (مختاری) دوشنبه 10:00 - 12:00 ک6-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127230 http://vu2.guilan.ac.ir/rdzh1klyyccc
فناوری نانو در نساجی   G1  بابک نوروزی (نوروزی) یکشنبه 15:30 - 17:30 کارشناسی مهندسی نساجی 127273 http://vu2.guilan.ac.ir/rwjwectnq8iz
فیزیک 1   G1  زهرا محقق منتظری دوشنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی برق 124825 http://vu2.guilan.ac.ir/reefstg28346
فیزیک 1   G2  عصمت قربان پور تماجان چهارشنبه 15:00 - 16:30  چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شیمی 124848 http://vu2.guilan.ac.ir/rhvusvfp3s6i
فیزیک 1   G4  عاطفه عاشوری واجاری چهارشنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124852 http://vu2.guilan.ac.ir/r2exoxpcsd9d
فیزیک 1   G3  زهرا ثقفی ویشکایی یکشنبه 09:45 - 11:15  چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی نساجی 124850 http://vu2.guilan.ac.ir/rvtlq1ni5wxq
فیزیک 2   G3  هانیه مرادمرد سوقه شنبه 11:30 - 13:00  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124868 http://vu2.guilan.ac.ir/rdbusr209lxf
فیزیک 2   G2  زهرا باژن شنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124864 http://vu2.guilan.ac.ir/r3pyl8j40ti1
فیزیک 2   G1  طیبه محمدیان کوشالی شنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی نساجی 124861 http://vu2.guilan.ac.ir/rjs9ra60w1h2
فیزیک الکترونیک   G1  سید محسن حسینی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی برق 124781 http://vu2.guilan.ac.ir/r2ujxofaomhe
فیزیک رنگ   G1  علی شمس ناتری (شمس ناتری) سه شنبه 13:00 - 15:00 ک 15A-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127320 http://vu2.guilan.ac.ir/rydl8qsrfug2
فیزیک(2)(الکتریسیته و مغناطیس)   G1  زهرا سادات طباطبائیان دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی برق 125164 http://vu2.guilan.ac.ir/re7rdyj999oj
فیلترهای مجتمع   G1  شهباز ریحانی دوشنبه 08:00 - 09:30 دکتری تخصصی مهندسی برق- الکترونیک 125079 http://vu2.guilan.ac.ir/rfvvrah5ncxp
قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت   G1  حسین افراخته شنبه 13:15 - 14:45 دکتری تخصصی مهندسی برق- قدرت 123989 http://vu2.guilan.ac.ir/rvkilsmzg34w
کارآموزی (2)   G5  مجتبی اکبری دوگلسر   کارشناسی مهندسی نساجی 127349 http://vu2.guilan.ac.ir/rd00bghp94wn
کارآموزی (2)   G4  بابک نوروزی   کارشناسی مهندسی نساجی 127347 http://vu2.guilan.ac.ir/rkc9u17inbyz
کارآموزی (2)   G2  علی شمس ناتری   کارشناسی مهندسی نساجی 127343 http://vu2.guilan.ac.ir/ro47kwqxpo4b
کارآموزی (2)   G9  مصطفی جمشیدی اوانکی   کارشناسی مهندسی نساجی 127354 http://vu2.guilan.ac.ir/r6dwmeu24hq3
کارآموزی (2)   G6  جواد مختاری   کارشناسی مهندسی نساجی 127350 http://vu2.guilan.ac.ir/r46tp7ac82td
کارآموزی (2)   G7  مرجان عباسی   کارشناسی مهندسی نساجی 127351 http://vu2.guilan.ac.ir/rgygwxro8ls3
کارآموزی (2)   G3  کامران محفوظی   کارشناسی مهندسی نساجی 127345 http://vu2.guilan.ac.ir/r3gq7dhnmnhf
کارآموزی (2)   G8  لیلا میوه ای   کارشناسی مهندسی نساجی 127353 http://vu2.guilan.ac.ir/rkil52cgzfva
کارآموزی (2)   G1  مهدی نوری   کارشناسی مهندسی نساجی 127342 http://vu2.guilan.ac.ir/r6gt85vklfch
کارآموزی(1)   G8  لیلا میوه ای   کارشناسی مهندسی نساجی 127364 http://vu2.guilan.ac.ir/rp8cd2evvar3
کارآموزی(1)   G1  مهدی نوری   کارشناسی مهندسی نساجی 127355 http://vu2.guilan.ac.ir/rrp71i3j046u
کارآموزی(1)   G4  بابک نوروزی   کارشناسی مهندسی نساجی 127359 http://vu2.guilan.ac.ir/rngrzgxbr7rf
کارآموزی(1)   G2  علی شمس ناتری   کارشناسی مهندسی نساجی 127357 http://vu2.guilan.ac.ir/rrwgjwyb7ksx
کارآموزی(1)   G7  مرجان عباسی   کارشناسی مهندسی نساجی 127363 http://vu2.guilan.ac.ir/r3nn71xzxn3v
کارآموزی(1)   G3  کامران محفوظی   کارشناسی مهندسی نساجی 127358 http://vu2.guilan.ac.ir/rmcc2x38wrgn
کارآموزی(1)   G5  مجتبی اکبری دوگلسر   کارشناسی مهندسی نساجی 127361 http://vu2.guilan.ac.ir/rrocqesg187q
کاربرد کامپیوتر در مهندسی برق 1   G1  سید حسین روحانی محمود آبادی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی برق 125492 http://vu2.guilan.ac.ir/rjk961beca1z
کاربرد کامپیوتر در مهندسی برق 2   G1  بهناز هادی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی برق 125495 http://vu2.guilan.ac.ir/rmukhawz3h0e
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران   G1  مجید ملک زاده دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی عمران 124643 http://vu2.guilan.ac.ir/r1ea4l45nn83
کاربردریاضیات درمهندسی شیمی   G1  سید سیامک اشرف تالش دوشنبه 08:00 - 09:30  دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی شیمی 124690 http://vu2.guilan.ac.ir/rvb610l8zxcz
کارگاه برق   G1  علیرضا قدیمی کلورزی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی برق 125174 http://vu2.guilan.ac.ir/r91y2d5i3qbs
کارگاه تکمیل   G1  مجتبی اکبری دوگلسر (اکبری دوگلسر) یکشنبه 10:00 - 13:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127387 http://vu2.guilan.ac.ir/rky0dnouayub
کارگاه چاپ   G1  بابک نوروزی چهارشنبه 12:00 - 15:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127263 http://vu2.guilan.ac.ir/r7qn19khqkfi
کارگاه عمومی   G1  محمد حسین شهرپوری سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی شیمی 124650 http://vu2.guilan.ac.ir/ru83uh03lptl
کارگاه عمومی   G2  محمد حسین شهرپوری سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شیمی 124651 http://vu2.guilan.ac.ir/rqab49e1kwkb
کارگاه عمومی 1   G1  مرتضی رویدل (رویدل) چهارشنبه 11:00 - 14:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127223 http://vu2.guilan.ac.ir/r4jq5xa2tls1
کارگاه عمومی 2   G1  محمد ماندگاری (ماندگاری) چهارشنبه 08:00 - 11:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127222 http://vu2.guilan.ac.ir/rx6ylqk27k8k
کارگاه عمومی 2   G2  محمد ماندگاری (ماندگاری) چهارشنبه 11:00 - 14:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127977 http://vu2.guilan.ac.ir/rowx8317e38q
کارگاه فرایند بافندگی   G1  مصطفی جمشیدی اوانکی (جمشیدی اوانکی) پنج شنبه 11:00 - 14:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127227 http://vu2.guilan.ac.ir/rqypl2smgxyw
کارگاه فرایند بافندگی حلقوی   G1  کامران محفوظی (محفوظی) پنج شنبه 08:00 - 11:00 کارشناسی مهندسی نساجی 127251 http://vu2.guilan.ac.ir/rk2ijdb77n9u
کارگاه کامپیوتر   G1  مهسا حسینی خشه حیران شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 127577 http://vu2.guilan.ac.ir/r48fwi99x4t5
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی   G1  ندا گیلانی شنبه 09:45 - 11:15 ک17-فنی کارشناسی مهندسی شیمی 127989 http://vu2.guilan.ac.ir/rk7eij0w4kbp
کارگاه نرم افزارمهندسی   G1  عادل افتخاری کنزرکی شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شیمی 124644 http://vu2.guilan.ac.ir/rumhxlf1c4pq
کارگاه نرم افزارمهندسی   G2  عادل افتخاری کنزرکی شنبه 15:00 - 16:30 ک17-فنی کارشناسی مهندسی شیمی 128236 http://vu2.guilan.ac.ir/rfnwv92bp31c
کنترل سازه ها   G1  آرش بهار دوشنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 15:00 - 16:30 دکتری تخصصی مهندسی عمران - سازه 124891 http://vu2.guilan.ac.ir/rbq90p9tws2s
کنترل صنعتی   G1  حامد مجللی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی برق 124598 http://vu2.guilan.ac.ir/r2ockp2fe1ol
کنترل غیرخطی   G1  حامد مجللی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق-کنترل 124605 http://vu2.guilan.ac.ir/rspolca7ws93
کنترل فازی   G1  حامد مجللی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق-کنترل 124635 http://vu2.guilan.ac.ir/rcrwa3gyunx5
کنترل فرآیندها   G1  فرشته رئوف دوشنبه 13:15 - 14:45  چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی شیمی 124910 http://vu2.guilan.ac.ir/rs6kslkt4q6t
کنترل مقاوم   G1  رضا شهنازی شنبه 08:15 - 09:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق-کنترل 124639 http://vu2.guilan.ac.ir/rc37obmlzem7
ماشین الکتریکی 3   G1  سید حمید شاه عالمی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی برق 124590 http://vu2.guilan.ac.ir/rzs4k32d6dr9
ماشین آلات ساختمانی در راهسازی   G2  غلامحسین  حامدی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 124649 http://vu2.guilan.ac.ir/rtet8xb9p0br
ماشین آلات ساختمانی در راهسازی   G1  غلامحسین  حامدی دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124646 http://vu2.guilan.ac.ir/ru0bftmf8ra6
ماشین های الکتریکی1   G1  اسماعیل فلاح چولابی شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی برق 124538 http://vu2.guilan.ac.ir/riigdl0e41xy
ماشینهای الکتریکی 2   G1  احمد صالحی دوبخشری دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی برق 124494 http://vu2.guilan.ac.ir/rv6b8pw6enqh
ماشینهای الکتریکی مخصوص   G1  اسماعیل فلاح چولابی چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی برق 124532 http://vu2.guilan.ac.ir/rsi1iqc3cvk5
مباحث ویژه 1   G1  حمیدرضا سفیدی شیرکوهی چهارشنبه 09:45 - 11:15 دکتری تخصصی مهندسی برق- الکترونیک 124660 http://vu2.guilan.ac.ir/rjhdadir41gn
مباحث ویژه 1   G1  غلامرضا باقر سلیمی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات سیستم 125127 http://vu2.guilan.ac.ir/ro68rdeeiae4
مباحث ویژه 1 یادگیری عمیق   G1  سیدابوالقاسم میرروشندل شنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124327 http://vu2.guilan.ac.ir/rqkjbv1ooffi
مباحث ویژه در معماری کامپیوتر 1   G1  سیدمحمدحسین شکریان یکشنبه 09:45 - 11:15  دوشنبه کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری 124674 http://vu2.guilan.ac.ir/rgfz0gtrfput
مبانی GIS در مهندسی عمران   G1  میثم عفتی سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی عمران 124669 http://vu2.guilan.ac.ir/rdee7lptqpea
مبانی فیزیک در نانو تکنولوژی   G1  یاسر بهاری (بهاری) شنبه 08:00 - 09:30  (بهاری) یکشنبه 09:45 - 11:15 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری-نانومواد 124122 http://vu2.guilan.ac.ir/r3bjqrmrqg3u
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی   G1  فرید فیضی شنبه 09:45 - 11:15  یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124139 http://vu2.guilan.ac.ir/rce6xc7ddgrk
متره و برآورد و پروژه   G3  ناصر حمیدزاده یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124667 http://vu2.guilan.ac.ir/rfgyhkml1i4y
متره و برآورد و پروژه   G2  ناصر حمیدزاده یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124665 http://vu2.guilan.ac.ir/rw3di3ii4vde
متره و برآورد و پروژه   G1  ناصر حمیدزاده شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124661 http://vu2.guilan.ac.ir/rp25bh7uyu4a
محاسبات عددی   G2  مهران تقی پور دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی برق 125228 http://vu2.guilan.ac.ir/rznnsvbhx6eh
محاسبات عددی   G1  محمد رزاقی سیاهرودی شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی برق 125227 http://vu2.guilan.ac.ir/rnpepyb3zkh4
محاسبات عددی   G5  علیرضا پنداشته دوشنبه 16:45 - 18:15 ک303-فنی کارشناسی مهندسی شیمی 124225 http://vu2.guilan.ac.ir/rzvy46kxotet
محاسبات عددی   G3  محمد رزاقی سیاهرودی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 125230 http://vu2.guilan.ac.ir/rkylis68v7cv
محاسبات عددی   G4  مهران تقی پور دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 125231 http://vu2.guilan.ac.ir/rdsywva04rr3
مخابرات ماهواره ای   G1  غلامرضا باقر سلیمی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات سیستم 125118 http://vu2.guilan.ac.ir/ruso02jwdglv
مدارهای الکترونیکی   G1  مهدی امینیان سه شنبه 11:30 - 13:00  چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124471 http://vu2.guilan.ac.ir/rihqfgv6v4vy
مدارهای الکتریکی   G1  مصطفی کشاورز سه شنبه 16:45 - 18:15  چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124147 http://vu2.guilan.ac.ir/rebd3qgl5ry5
مدارهای الکتریکی1   G1  یاشار نادراحمدیان سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی برق 125154 http://vu2.guilan.ac.ir/rw03hygxlml6
مدارهای الکتریکی2   G1  منوچهر نحوی چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی برق 124886 http://vu2.guilan.ac.ir/rfhai5bewbqb
مدارهای پالس و دیجیتال   G1  منوچهر نحوی یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی برق 124882 http://vu2.guilan.ac.ir/rihmtvc16619
مدارهای مجتمع خطی پیشرفته (CMOS)   G1  علی حیدری شنبه 11:30 - 13:00 دکتری تخصصی مهندسی برق- الکترونیک 125110 http://vu2.guilan.ac.ir/rlpn086ygrsh
مدارهای مخابراتی   G1  علیرضا صابرکاری - علی حیدری شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی برق 125024 http://vu2.guilan.ac.ir/rbjwbtgyvqqa
مدارهای منطقی   G1  محمد صالحی خانقاهبر یکشنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 127777 http://vu2.guilan.ac.ir/rxkd8k5cnk08
مدلسازی رفتار خاک   G1  هادی احمدی یکشنبه 08:00 - 09:30  دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - ژئوتکنیک 124770 http://vu2.guilan.ac.ir/r8rd07cyjz7q
مدلسازی وشبیه سازی سیستمهای نانو   G1  یاسر بهاری (بهاری) دوشنبه 13:30 - 15:00 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری-نانومواد 124437 http://vu2.guilan.ac.ir/r8w3r99tkwks
مدیریت تعمیر و نگهداری راه   G1  غلامحسین  حامدی دوشنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - راه و ترابری 124872 http://vu2.guilan.ac.ir/r923ccobwd5v
مصالح ساختمانی و آزمایشگاه   G1  سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124668 http://vu2.guilan.ac.ir/rovlmidrwyds
مطالب ویژه دکتری مهندسی شیمی   G1  ندا گیلانی یکشنبه 08:00 - 09:30 ک9-فنی  یکشنبه 09:45 - 11:15 ک9-فنی دکتری تخصصی مهندسی شیمی 125967 http://vu2.guilan.ac.ir/ry9haqtzko0j
مطالب ویژه دکتری مهندسی شیمی   G5  بهروز عباسی سورکی چهارشنبه 13:15 - 14:45 ک9-فنی  چهارشنبه 15:00 - 16:30 ک9-فنی دکتری تخصصی مهندسی شیمی 128168 http://vu2.guilan.ac.ir/rfv7gvcr8ofh
مطالب ویژه دکتری مهندسی شیمی   G3  علیرضا پنداشته دوشنبه 13:15 - 14:45 ک10-فنی  دوشنبه 15:00 - 16:30 دکتری تخصصی مهندسی شیمی 127331 http://vu2.guilan.ac.ir/rdixw0ejvul8
مطالب ویژه دکتری مهندسی شیمی   G4  غلام خیاطی دوشنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه 16:45 - 18:15 دکتری تخصصی مهندسی شیمی 127377 http://vu2.guilan.ac.ir/ra1yyqrfjvax
معادلات دیفرانسیل   G1  مونا نژند فومنی شنبه 11:00 - 14:00 کارشناسی مهندسی برق 125220 http://vu2.guilan.ac.ir/rtvlghy9m13p
معادلات دیفرانسیل   G2  مونا نژند فومنی شنبه 08:00 - 11:00 کارشناسی مهندسی برق 125221 http://vu2.guilan.ac.ir/ratwbv9zdkbe
معادلات دیفرانسیل   G5  کامله نصیری ‍پیربازار شنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی شیمی 125224 http://vu2.guilan.ac.ir/rq7poik7emq7
معادلات دیفرانسیل   G4  کامله نصیری ‍پیربازار شنبه 16:45 - 18:15  سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شیمی 125223 http://vu2.guilan.ac.ir/rg9ts4jzr9q3
معادلات دیفرانسیل   G3  سیده رودابه موسوی نوری دوشنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی عمران 125222 http://vu2.guilan.ac.ir/r4mby5v1xat3
معادلات دیفرانسیل   G7  فروزان فرح روز شنبه 15:00 - 16:30  شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 125226 http://vu2.guilan.ac.ir/rxqflvtsnpc8
معادلات دیفرانسیل   G6  فروزان فرح روز دوشنبه 16:30 - 19:30 کارشناسی مهندسی نساجی 125225 http://vu2.guilan.ac.ir/rv41e123nyfa
معماری کامپیوتر   G1  حمید رضا احمدی فر یکشنبه 11:30 - 13:00  دوشنبه کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124182 http://vu2.guilan.ac.ir/rbdvdig92nni
مقاومت مصالح 1   G1  رضا صالح جلالی یکشنبه 11:30 - 13:00  سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی عمران 124684 http://vu2.guilan.ac.ir/r1ugrlees0ty
مقاومت مصالح2   G1  رضا صالح جلالی یکشنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124688 http://vu2.guilan.ac.ir/ryyb3x622vnu
مکانیک خاک   G1  علی قربانی شنبه 08:00 - 09:30  دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 124691 http://vu2.guilan.ac.ir/rp0ze2pck513
مکانیک خاک   G2  علی قربانی شنبه 09:45 - 11:15  دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی عمران 124692 http://vu2.guilan.ac.ir/rzdqowwcczwz
مکانیک سیالات   G2  حسین نصیرایی شنبه 08:00 - 09:30  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124696 http://vu2.guilan.ac.ir/r6jffgs8uy0k
مکانیک سیالات   G1  میر احمد لشت نشایی شنبه 09:45 - 11:15  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124695 http://vu2.guilan.ac.ir/ra30c5mpn8ka
مکانیک سیالات   G1  وحید متقی طلب (متقی طلب) شنبه 15:00 - 16:30 ک18-فنی  (متقی طلب) یکشنبه 10:00 - 11:30 ک18-فنی کارشناسی مهندسی نساجی 127224 http://vu2.guilan.ac.ir/rgwgtx22k2kx
مکانیک سیالات 2   G1  احمد دادوند کوهی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی شیمی 124883 http://vu2.guilan.ac.ir/rlvk6jqgq6j3
مکانیک سیالات1   G1  فرشته رئوف سه شنبه 11:30 - 13:00 ک5-فنی  سه شنبه 13:15 - 14:45 ک5-فنی کارشناسی مهندسی شیمی 124194 http://vu2.guilan.ac.ir/rk8vtzmthjjn
مکانیک سیالات1   G2  فرشته رئوف چهارشنبه 09:45 - 11:15  چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی شیمی 124193 http://vu2.guilan.ac.ir/r77lp0kzuypr
مهندسی پی   G1  علی قربانی یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 124697 http://vu2.guilan.ac.ir/r79e6wlvq07w
مهندسی پی   G2  علی قربانی یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی عمران 124699 http://vu2.guilan.ac.ir/ron276t1en6m
مهندسی ترابری   G1  ایرج برگ گل یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124701 http://vu2.guilan.ac.ir/rtx0hj8ieyip
مهندسی رسوب ساحلی   G1  پیام زنگانه رنجبر سه شنبه 11:30 - 13:00  چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران- مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی 124801 http://vu2.guilan.ac.ir/r76fj2mrxb1u
مهندسی فرودگاه   G1  سید محمد میر عبدالعظیمی یکشنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - راه و ترابری 124880 http://vu2.guilan.ac.ir/ra1g1bm8t1yq
مهندسی نرم افزار   G1  فرید فیضی دوشنبه 08:00 - 09:30  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124325 http://vu2.guilan.ac.ir/rhugvndpixn5
مهندسی و فرایند تولید الیاف پیشرفته   G1  مرجان عباسی - مهدی نوری (نوری) دوشنبه 09:30 - 11:00  (عباسی) سه شنبه 11:30 - 13:00 ک 15A-فنی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نساجی-الیاف 127450 http://vu2.guilan.ac.ir/rz4k6ildxgah
موازنه انرژی ومواد   G1  الهیار داغبندان دوشنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی شیمی 124652 http://vu2.guilan.ac.ir/rfze7fdam4o6
میدان هاوامواج   G1  125163 یکشنبه 11:30 - 13:00 125163 125163 http://vu2.guilan.ac.ir/r2ujya0hdyng
میکروبیولوژی صنعتی   G1  124645 چهارشنبه 15:00 - 16:30 ک303-فنی 124645 124645 http://vu2.guilan.ac.ir/rdosukcslq59
میکروپروسسور 2   G1  124799 سه شنبه 11:30 - 13:00 124799 124799 http://vu2.guilan.ac.ir/rgx2sfqwjn2d
نانو الکترونیک   G1  124447 (احمدی دریا کناری) چهارشنبه 11:15 - 13:00 124447 124447 http://vu2.guilan.ac.ir/rwgqt6g9p80c
نانو بیوتکنولوژی   G1  124127 (لقمانی) شنبه 13:30 - 15:00  (لقمانی) چهارشنبه 09:45 - 11:15 124127 124127 http://vu2.guilan.ac.ir/ry2r54qal8g8
نانو تکنولوژی و سیستمهای مکانیکی میکرو الکترونی   G1  124445 (احمدی دریا کناری) چهارشنبه 08:00 - 09:30 124445 124445 http://vu2.guilan.ac.ir/r004mwwt2t56
نانو مغناطیسها   G1  124442 (حسن پور) سه شنبه 13:30 - 15:00 124442 124442 http://vu2.guilan.ac.ir/ruoidcuk6bj7
نانو مواد 1   G1  124129 (احمدی دریا کناری) یکشنبه 08:00 - 09:30  (احمدی دریا کناری) سه شنبه 11:30 - 13:00 124129 124129 http://vu2.guilan.ac.ir/rbdjdgr8ht6g
نانو مواد 1   G2  124130 (لقمانی) یکشنبه 08:00 - 09:30  (لقمانی) سه شنبه 11:30 - 13:00 124130 124130 http://vu2.guilan.ac.ir/r3ffxuwvmvqw
نانو مواد 2   G1  124131 (احمدی دریا کناری) یکشنبه 13:30 - 15:00  (احمدی دریا کناری) دوشنبه 11:30 - 13:00 124131 124131 http://vu2.guilan.ac.ir/rxumb7auhnxn
نانوتکنولوژی و کاربرد آن یا مقدمه برنانوفناوری   G1  124223 سه شنبه 08:00 - 09:30 ک5-فنی 124223 124223 http://vu2.guilan.ac.ir/rak6l6jimfdb
نظریه زبانها و ماشینها   G1  124157 دوشنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 09:45 - 11:15 124157 124157 http://vu2.guilan.ac.ir/reohpbub2ljb
نقشه برداری 1و عملیات   G1  124679 دوشنبه 15:00 - 16:30 124679 124679 http://vu2.guilan.ac.ir/r749pxszbgry
نقشه برداری 1و عملیات   G2  124682 دوشنبه 16:45 - 18:15 124682 124682 http://vu2.guilan.ac.ir/rehowqzd5wjs
نقشه کشی صنعتی 1   G1  127103   127103 127103 http://vu2.guilan.ac.ir/rfbdk4tvc8nw
نقشه کشی مهندسی   G1  127900 دوشنبه 08:00 - 09:30 127900 127900 http://vu2.guilan.ac.ir/rkkix4vptvjd
نقشه کشی مهندسی   G2  127901   127901 127901 http://vu2.guilan.ac.ir/rek4eebl9mcr
نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها   G1  124502 سه شنبه 15:00 - 16:30 124502 124502 http://vu2.guilan.ac.ir/rq4gnlvazajm
هم طراحی سخت افزار_نرم افزار   G1  124340 شنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 13:15 - 14:45 124340 124340 http://vu2.guilan.ac.ir/rtmw0sg10co4
هیدرولوژی مهندسی   G1  124714 شنبه 11:30 - 13:00 124714 124714 http://vu2.guilan.ac.ir/roglh6v4b5xe
هیدرولیک و آزمایشگاه   G1  124721 شنبه 16:45 - 18:15 124721 124721 http://vu2.guilan.ac.ir/rqklvdbc6xg0
هیدرولیک و آزمایشگاه   G2  124724 (لشت نشایی) شنبه 16:45 - 18:15 124724 124724 http://vu2.guilan.ac.ir/rlvmusx23mte