بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخ به روزرسانی: 1400/11/21

لیست کلاس‌های دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

عنوان کلاس یا نام استاد درس خود را جستجو کنید:


 

نام درس

گروه

نام استاد

زمان برگزاری

رشته

کد مشخصه

لینک کلاس

ارزیابی کار و زمان   G1  دکتر  سید امین بدری یکشنبه 16:45 - 18:15  دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی صنایع 123839 http://vu0.guilan.ac.ir/rqqyzun29p6k
استاتیک   G1  حسام روحی سه شنبه 15:00 - 16:30  چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم مهندسی 124415 http://vu0.guilan.ac.ir/r1n56p99p0t7
استاتیک   G1  طاها بخشپوری یکشنبه 16:45 - 18:15  سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی عمران 124087 http://vu0.guilan.ac.ir/rsaizbvowewn
استاتیک   G2  طاها بخشپوری یکشنبه 18:30 - 20:00  سه شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 124694 http://vu0.guilan.ac.ir/r1d7xyirgrdf
اصول شبیه سازی   G1  مجتبی مرادی دوشنبه 08:00 - 09:30  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی صنایع 123862 http://vu0.guilan.ac.ir/rqylfd6jdrmi
اصول طراحی کامپایلر   G1  محسن عسگری دوشنبه 09:45 - 11:15  چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124745 http://vu0.guilan.ac.ir/rk1xpykqvtb0
اصول مدیریت ساخت   G1  میثم سلیم زاده شوئیلی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 124105 http://vu0.guilan.ac.ir/rsncrlznf2fp
اصول مهندسی آب و فاضلاب   G1  بهمن شریف زاده شنبه 18:30 - 20:00  دوشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 128293 http://vu0.guilan.ac.ir/rsqcs9f2p1sb
اصول مهندسی ترافیک   G1  مصطفی صادق نژاد لیمویی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124006 http://vu0.guilan.ac.ir/r42rmxorbc7d
اقتصاد عمومی 2   G1  احسان فلاحی آرزودار یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی صنایع 123826 http://vu0.guilan.ac.ir/rp1q5y8tuo4g
اقتصاد عمومی 2   G2  احسان فلاحی آرزودار یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی صنایع 123827 http://vu0.guilan.ac.ir/ryhle6cizsxo
اقتصاد مهندسی   G1  احسان فلاحی آرزودار دوشنبه 08:00 - 09:30  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم مهندسی 124392 http://vu0.guilan.ac.ir/rc2dwp7d6htd
اقتصاد مهندسی   G1  احسان فلاحی آرزودار دوشنبه 18:30 - 20:00  سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی صنایع 123836 http://vu0.guilan.ac.ir/rg3jat9eorw4
انتقال حرارت 1   G1  نوید شریفی دوشنبه 11:30 - 13:00  چهارشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم مهندسی 124383 http://vu0.guilan.ac.ir/rmcpfdr1aooo
انتقال حرارت 2   G1  فرید دولتی شنبه 13:15 - 14:45  یکشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم مهندسی 124384 http://vu0.guilan.ac.ir/ra4u3z6kz2vj
انسان در اسلام   G161  محمد فائزی سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی صنایع 123873 http://vu0.guilan.ac.ir/r7nlu62iqp6i
انسان در اسلام   G162  محمد فائزی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124752 http://vu0.guilan.ac.ir/rka5gp5uftpq
آزمایشگاه پایگاه داده ها   G1  امیر سیددانش دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124749 http://vu0.guilan.ac.ir/rbls56hdqujj
آزمایشگاه تکنولوژی بتن   G1  آرش رادمان سه شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 124101 http://vu0.guilan.ac.ir/rcqmcwag4dfz
آزمایشگاه ریز پردازنده   G2  مجید قاسمیان شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124734 http://vu0.guilan.ac.ir/rsykl06cd123
آزمایشگاه ریز پردازنده   G1  مجید قاسمیان شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124735 http://vu0.guilan.ac.ir/rw2u7790gudt
آزمایشگاه سیستم های عامل   G2  صالح فخرعلی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124753 http://vu0.guilan.ac.ir/r4axj44mn4i7
آزمایشگاه سیستم های عامل   G1  صالح فخرعلی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124754 http://vu0.guilan.ac.ir/rl5hhqtw4yl0
آزمایشگاه شیمی عمومی   G1  بهمن شریف زاده چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم مهندسی 124419 http://vu0.guilan.ac.ir/ri83olbzbbpu
آزمایشگاه شیمی عمومی   G2  بهمن شریف زاده چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم مهندسی 124420 http://vu0.guilan.ac.ir/rdp65622uo6v
آزمایشگاه مبانی برق   G22  سیدعبدالرضا حسام محسنی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی صنایع 123869 http://vu0.guilan.ac.ir/rufv5sdtzutw
آزمایشگاه مبانی برق   G21  سیدعبدالرضا حسام محسنی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی صنایع 123870 http://vu0.guilan.ac.ir/rr0moqvorn5s
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق   G1  مجید قاسمیان چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم مهندسی 124421 http://vu0.guilan.ac.ir/rb3k2847fq8p
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق   G2  مجید قاسمیان چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم مهندسی 124422 http://vu0.guilan.ac.ir/rmw0z8fj2vcu
آزمایشگاه مدارهای منطقی   G1  محمدکاظم انوری فرد شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم مهندسی 124387 http://vu0.guilan.ac.ir/rnxfoe77m8xt
آزمایشگاه مدارهای منطقی   G2  محمدکاظم انوری فرد یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم مهندسی 124397 http://vu0.guilan.ac.ir/r0q2fbbfj0st
آزمایشگاه مکانیک خاک   G1  رضا رضوانی توچاهی سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی عمران 124100 http://vu0.guilan.ac.ir/rhcm80jub6ea
آزمایشگاه مکانیک سیالات   G1  نوید شریفی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم مهندسی 124398 http://vu0.guilan.ac.ir/rxuyqb6vs3s0
آمار مهندسی   G2  مجتبی مرادی یکشنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی صنایع 123843 http://vu0.guilan.ac.ir/rgmb3c2kiegi
آمار مهندسی   G1  مجتبی مرادی یکشنبه 11:30 - 13:00  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی صنایع 123842 http://vu0.guilan.ac.ir/rnv9r4rkuf81
آمار و احتمال مهندسی   G1  مجتبی مرادی یکشنبه 09:45 - 11:15  دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124737 http://vu0.guilan.ac.ir/rdwtgb3acppv
برنامه ریزی تولید   G1  دکتر  سید امین بدری شنبه 18:30 - 20:00  یکشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی صنایع 123875 http://vu0.guilan.ac.ir/rfcw7csfnfof
برنامه سازی پیشرفته   G1  سیدابوذر افتخاری سه شنبه 16:45 - 18:15  چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم مهندسی 124416 http://vu0.guilan.ac.ir/r4yyfrf3zacd
برنامه سازی پیشرفته   G2  سیدابوذر افتخاری یکشنبه 18:30 - 20:00  چهارشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم مهندسی 124396 http://vu0.guilan.ac.ir/rk4q0jpyibje
برنامه سازی پیشرفته   G1  محسن عسگری دوشنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124744 http://vu0.guilan.ac.ir/rac886w3uobh
برنامه نویسی کامپیوتر   G21  محمد محمدپور مقدم دوشنبه 09:45 - 11:15  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی صنایع 123816 http://vu0.guilan.ac.ir/r7vxeo80gvhj
برنامه نویسی کامپیوتر   G1  میثم سلیم زاده شوئیلی یکشنبه 13:15 - 14:45  چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 124080 http://vu0.guilan.ac.ir/rjh0vrieda8n
پروژه   G4  آرمین رحمتی دروازی   کارشناسی علوم مهندسی 124905 http://vu0.guilan.ac.ir/romlz3hxw7p8
پروژه   G2  محمدکاظم حسن زاده اقدم   کارشناسی علوم مهندسی 124899 http://vu0.guilan.ac.ir/r8jk5wus3fx3
پروژه   G3  حسام روحی   کارشناسی علوم مهندسی 124902 http://vu0.guilan.ac.ir/rtuzxyxluphr
پروژه   G6  سیدابوذر افتخاری   کارشناسی علوم مهندسی 124925 http://vu0.guilan.ac.ir/rdnk3yfp7o69
پروژه   G7  فرید دولتی   کارشناسی علوم مهندسی 124927 http://vu0.guilan.ac.ir/r7qnj8i4pms1
پروژه   G10  بهمن شریف زاده   کارشناسی علوم مهندسی 128108 http://vu0.guilan.ac.ir/rdzo33f1z3mq
پروژه   G5  نوید شریفی   کارشناسی علوم مهندسی 124921 http://vu0.guilan.ac.ir/r22zl94n8qhp
پروژه   G1  حامد محدث دیلمی   کارشناسی علوم مهندسی 124894 http://vu0.guilan.ac.ir/rolvd19v28x4
پروژه   G1      کارشناسی مهندسی صنایع 123890 http://vu0.guilan.ac.ir/rnq7189prn6r
پروژه تخصصی   G2  هادی احمدی پنج شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 124121 http://vu0.guilan.ac.ir/rspqnrgf5217
پروژه تخصصی   G1  رضا رضوانی توچاهی پنج شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 124120 http://vu0.guilan.ac.ir/rhonb88j0ngs
پروژه تخصصی   G4  میثم سلیم زاده شوئیلی پنج شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 128096 http://vu0.guilan.ac.ir/r7xgy0nug96r
پروژه تخصصی   G3  طاها بخشپوری پنج شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 128014 http://vu0.guilan.ac.ir/rsqkxkslc7bn
پروژه راهسازی   G1  رضا رضوانی توچاهی چهارشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 124114 http://vu0.guilan.ac.ir/rbdevdw5dqnx
پروژه راهسازی   G2  مصطفی صادق نژاد لیمویی چهارشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 124115 http://vu0.guilan.ac.ir/r6i0tq2pqg75
پروژه سازه های بتن آرمه   G1  آرش رادمان پنج شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 124110 http://vu0.guilan.ac.ir/rmztde52n4yf
پروژه سازه های بتن آرمه   G2  طاها بخشپوری پنج شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 124111 http://vu0.guilan.ac.ir/rhykkyqg28pg
پروژه سازه های فولادی   G1  آرش رادمان چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی عمران 124112 http://vu0.guilan.ac.ir/rd6hn2kvlwf0
پروژه سازه های فولادی   G2  طاها بخشپوری چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی عمران 124113 http://vu0.guilan.ac.ir/rjb4trqqsjlq
پروژه نرم افزار   G1  احسان اله کوزه گر   کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124828 http://vu0.guilan.ac.ir/r7jkh61o1u67
پروژه نرم افزار   G2  امیر سیددانش   کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124835 http://vu0.guilan.ac.ir/rargxmvuqbar
پروژه نرم افزار   G4  سیدعبدالرضا حسام محسنی   کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124849 http://vu0.guilan.ac.ir/rvjplg5tc0hx
پروژه نرم افزار   G6  جواد غفرانی   کارشناسی مهندسی کامپیوتر 126080 http://vu0.guilan.ac.ir/ry1axm8wjr6h
پروژه نرم افزار   G9  مجید قاسمیان   کارشناسی مهندسی کامپیوتر 127986 http://vu0.guilan.ac.ir/rha7xljvyr2m
پیاده سازی سیستم پایگاه داده   G1  امیر سیددانش شنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124732 http://vu0.guilan.ac.ir/rppkypdk7lxr
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G164  حمید پور عیسی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم مهندسی 124407 http://vu0.guilan.ac.ir/r1goe2zq8xu4
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G161  حمید پور عیسی دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی صنایع 123857 http://vu0.guilan.ac.ir/rlcjuah8t7ve
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G163  حمید پور عیسی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 124096 http://vu0.guilan.ac.ir/rpj39n0klx9o
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G162  حمید پور عیسی دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124746 http://vu0.guilan.ac.ir/rl13u4whd6y0
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری   G1  حمزه امین طهماسبی شنبه 11:30 - 13:00  یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی صنایع 123866 http://vu0.guilan.ac.ir/rjbb1jag8eiy
تجزیه و تحلیل سیستم ها   G1  محمدکاظم انوری فرد دوشنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم مهندسی 124405 http://vu0.guilan.ac.ir/r2s18r97kyjg
تحقیق در عملیات 1   G1  دکتر  سید امین بدری یکشنبه 09:45 - 11:15  دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی صنایع 123859 http://vu0.guilan.ac.ir/rit53yu1cfh4
تحقیق در عملیات 2   G1  دکتر  سید امین بدری شنبه 16:45 - 18:15  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی صنایع 123837 http://vu0.guilan.ac.ir/riurz1snw369
تحقیقات محلی   G1  میثم سلیم زاده شوئیلی چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی عمران 124104 http://vu0.guilan.ac.ir/rxw3sf7xf1wk
تحلیل سازه ها 1   G1  مصطفی صادق نژاد لیمویی شنبه 16:45 - 18:15  دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 124030 http://vu0.guilan.ac.ir/rogelpkrlzv2
تحلیل سازه ها 2   G1  طاها بخشپوری شنبه 18:30 - 20:00  دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124013 http://vu0.guilan.ac.ir/r8nxa19y5ct4
تحلیل و طراحی سیستم ها   G1  امیر سیددانش شنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124731 http://vu0.guilan.ac.ir/rr29evpqqs6n
ترمودینامیک 1   G1  نوید شریفی شنبه 15:00 - 16:30  یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم مهندسی 124385 http://vu0.guilan.ac.ir/rkior66iyd2f
ترمودینامیک 2   G2  فرید دولتی شنبه 09:45 - 11:15  یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم مهندسی 124379 http://vu0.guilan.ac.ir/r73cr6dwpdmx
ترمودینامیک 2   G1  نوید شریفی شنبه 09:45 - 11:15  دوشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم مهندسی 124372 http://vu0.guilan.ac.ir/r900onc5im4v
تفسیر موضوعی قرآن   G161  احمد میرزازاده چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی صنایع 123828 http://vu0.guilan.ac.ir/rsor5ynmo8m3
تفسیر موضوعی قرآن   G162  احمد میرزازاده چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124760 http://vu0.guilan.ac.ir/rx3d0ssimzdl
تفسیر موضوعی نهج البلاغه   G164  محمد محمدزاده چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم مهندسی 124418 http://vu0.guilan.ac.ir/raqbyh4a9z62
تفسیر موضوعی نهج البلاغه   G163  محمد محمدزاده چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 124108 http://vu0.guilan.ac.ir/r4k2pjslidzq
تکنولوژی بتن   G2  رضا رضوانی توچاهی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی عمران 124021 http://vu0.guilan.ac.ir/rdlp0s73ijyo
تکنولوژی بتن   G1  رضا رضوانی توچاهی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124019 http://vu0.guilan.ac.ir/rvmaxe5s0u9n
جبرخطی   G1  زینب آیاتی دوشنبه 09:45 - 11:15  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم مهندسی 124401 http://vu0.guilan.ac.ir/rudzpag7k1t4
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام   G164  محمد فائزی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم مهندسی 124414 http://vu0.guilan.ac.ir/rd2os0fvw3ek
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام   G163  محمد فائزی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 124099 http://vu0.guilan.ac.ir/rd1hmddpg16g
دینامیک   G1  سیدابوذر افتخاری یکشنبه 11:30 - 13:00  چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم مهندسی 124391 http://vu0.guilan.ac.ir/r7avxwhisnav
دینامیک   G1  مصطفی صادق نژاد لیمویی شنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124027 http://vu0.guilan.ac.ir/rqj4zm3rzn9w
راهسازی   G1  مصطفی صادق نژاد لیمویی دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی عمران 124095 http://vu0.guilan.ac.ir/rkgg8bkes8dn
روسازی راه   G1  هادی احمدی دوشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی عمران 124094 http://vu0.guilan.ac.ir/r12amfs3xodv
روش اجزاء محدود   G1  آرمین رحمتی دروازی دوشنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم مهندسی 124408 http://vu0.guilan.ac.ir/r8s3dbb3ixo2
روش اجزاء محدود   G2  آرمین رحمتی دروازی شنبه 16:45 - 18:15  دوشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم مهندسی 124386 http://vu0.guilan.ac.ir/rqq1b0hkhfxz
روش های اجرای ساختمان   G1  هادی احمدی دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی عمران 124092 http://vu0.guilan.ac.ir/rjuk9mt8f7ug
روشهای تقریبی در مهندسی   G1  حسام روحی سه شنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم مهندسی 124413 http://vu0.guilan.ac.ir/r0108epfz2a2
روشهای محاسباتی در مکانیک سیالات   G1  فرید دولتی شنبه 08:00 - 09:30  یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم مهندسی 124360 http://vu0.guilan.ac.ir/rh9b34z5xzzf
ریاضی 2   G1  زینب آیاتی دوشنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم مهندسی 124399 http://vu0.guilan.ac.ir/rklxrojpszy8
ریاضی 2   G21  محمدعلی میرزازاده حسن کیاده یکشنبه 09:45 - 11:15  سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی صنایع 123814 http://vu0.guilan.ac.ir/rqeryb7nqw3y
ریاضی 2   G1  زینب آیاتی سه شنبه 11:30 - 13:00  چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124755 http://vu0.guilan.ac.ir/rwlwny83nnoz
ریاضی عمومی 1   G1  سیده سمانه  جوادی سیاهکله یکشنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124086 http://vu0.guilan.ac.ir/ruww2oayt9mb
ریاضی عمومی 2   G1  زینب آیاتی دوشنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124097 http://vu0.guilan.ac.ir/r1wgyfma4vlt
ریاضی مهندسی   G1  سیدابوذر افتخاری یکشنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم مهندسی 124393 http://vu0.guilan.ac.ir/rx3hwb5tsz9q
ریاضیات گسسته   G1  زینب آیاتی دوشنبه 11:30 - 13:00  چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم مهندسی 124404 http://vu0.guilan.ac.ir/rw98xhig7k1l
ریاضیات مهندسی   G1  فرید دولتی شنبه 11:30 - 13:00  سه شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124729 http://vu0.guilan.ac.ir/r0zppahbcpnc
ریز پردازنده و زبان اسمبلی   G1  محمدکاظم انوری فرد یکشنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124742 http://vu0.guilan.ac.ir/racz2z26j9m6
زبان تخصصی   G1  آرش رادمان دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 124090 http://vu0.guilan.ac.ir/rit88jkldkh1
زبان تخصصی   G1  امیر سیددانش شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124425 http://vu0.guilan.ac.ir/r4830719fokh
زبان خارجه   G1  زینب پورمحمد قاسم آباد سفلی شنبه 11:30 - 13:00  چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی عمران 124034 http://vu0.guilan.ac.ir/rw0860peuwx3
زمین شناسی مهندسی   G1  رضا رضوانی توچاهی چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124106 http://vu0.guilan.ac.ir/rrod64geq637
ساختمان‌های داده   G1  امیر سیددانش شنبه 16:45 - 18:15  یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124733 http://vu0.guilan.ac.ir/rmdorssuowhz
سازه های بتن آرمه 1   G1  آرش رادمان دوشنبه 11:30 - 13:00  چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی عمران 124089 http://vu0.guilan.ac.ir/r981j7mziu2e
سازه های بتن آرمه 2   G1  طاها بخشپوری یکشنبه 09:45 - 11:15  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124041 http://vu0.guilan.ac.ir/rhtwb6tn0a5w
سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله   G1  طاها بخشپوری دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124088 http://vu0.guilan.ac.ir/r50c3lo8n6hw
سازه های فولادی 1   G1  آرش رادمان یکشنبه 11:30 - 13:00  سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124078 http://vu0.guilan.ac.ir/rzmg5kdjz62s
سازه های فولادی 2   G1  آرش رادمان دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 124093 http://vu0.guilan.ac.ir/rs7355h2ncgk
سدهای کوتاه   G1  رضا رضوانی توچاهی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 124016 http://vu0.guilan.ac.ir/ro71w6a6jens
سیستم های اطلاعات مدیریت   G1  سیدعبدالرضا حسام محسنی یکشنبه 16:45 - 18:15  دوشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 125247 http://vu0.guilan.ac.ir/rde860d6etg1
سیستم های چند رسانه ای   G1  احسان اله کوزه گر شنبه 11:30 - 13:00  یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124730 http://vu0.guilan.ac.ir/ry2h2xdjc45l
سیستم های عامل   G1  صالح فخرعلی دوشنبه 16:45 - 18:15  سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124759 http://vu0.guilan.ac.ir/rm6708fbd7yl
سیستم های کنترل خطی   G1  حسام روحی یکشنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم مهندسی 124395 http://vu0.guilan.ac.ir/rkfdq6iasmtw
سیستمهای اطلاعات مدیریت   G1  حمزه امین طهماسبی شنبه 13:15 - 14:45  یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی صنایع 123863 http://vu0.guilan.ac.ir/rafkm52lu23y
سیگنالها و سیستم ها   G1  مجید قاسمیان شنبه 09:45 - 11:15  یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124426 http://vu0.guilan.ac.ir/r01ce8yow2m8
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال   G1  محمدکاظم انوری فرد دوشنبه 11:30 - 13:00  سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124748 http://vu0.guilan.ac.ir/ryvybpef6wtg
طراحی معماری و شهرسازی   G2  فرزانه نصیری جان آقا چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی عمران 124326 http://vu0.guilan.ac.ir/r877gvs2s7pl
طراحی معماری و شهرسازی   G1  فرزانه نصیری جان آقا چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 124109 http://vu0.guilan.ac.ir/rltmgc72kbee
علم مواد   G2  بهمن شریف زاده دوشنبه 15:00 - 16:30  چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی صنایع 123821 http://vu0.guilan.ac.ir/rw9h2dcu9gln
علم مواد   G1  بهمن شریف زاده دوشنبه 13:15 - 14:45  چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی صنایع 123820 http://vu0.guilan.ac.ir/rnrnip58dari
فارسی   G1  فاطمه  تقی نژاد رودبنه دوشنبه 09:45 - 11:15  چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم مهندسی 124400 http://vu0.guilan.ac.ir/ryqxsn35djvy
فارسی   G21  فاطمه  تقی نژاد رودبنه دوشنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی صنایع 123825 http://vu0.guilan.ac.ir/rh1osrfvwtuf
فارسی   G1  فاطمه  تقی نژاد رودبنه دوشنبه 11:30 - 13:00  چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124747 http://vu0.guilan.ac.ir/ryyom7olninr
فیزیک 1(حرارت و مکانیک)   G1  زهرا دانش یکشنبه 11:30 - 13:00  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 124085 http://vu0.guilan.ac.ir/r8v07wzrf6y7
فیزیک 2   G1  زهرا دانش یکشنبه 09:45 - 11:15  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم مهندسی 124389 http://vu0.guilan.ac.ir/r473v7vocs5v
فیزیک 2   G21  زهرا دانش یکشنبه 08:00 - 09:30  سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی صنایع 125035 http://vu0.guilan.ac.ir/rezohsjvwhmd
کارآموزی   G4  آرمین رحمتی دروازی   کارشناسی علوم مهندسی 124906 http://vu0.guilan.ac.ir/roa2t2utkyks
کارآموزی   G1  حامد محدث دیلمی   کارشناسی علوم مهندسی 124896 http://vu0.guilan.ac.ir/rz2odm56qjnw
کارآموزی   G2  محمدکاظم حسن زاده اقدم   کارشناسی علوم مهندسی 124900 http://vu0.guilan.ac.ir/rjvsmj6pfwnv
کارآموزی   G6  سیدابوذر افتخاری   کارشناسی علوم مهندسی 124926 http://vu0.guilan.ac.ir/rmjka7pkrvkb
کارآموزی   G5  نوید شریفی   کارشناسی علوم مهندسی 124922 http://vu0.guilan.ac.ir/rmi159vc7sd6
کارآموزی   G3  حسام روحی   کارشناسی علوم مهندسی 124904 http://vu0.guilan.ac.ir/rq9wg4fdsetq
کارآموزی   G7  فرید دولتی   کارشناسی علوم مهندسی 124928 http://vu0.guilan.ac.ir/r5x0u3mgcr9b
کارآموزی   G1  میثم سلیم زاده شوئیلی   کارشناسی مهندسی عمران 124117 http://vu0.guilan.ac.ir/rx33i9dpze26
کارآموزی   G2  هادی احمدی   کارشناسی مهندسی عمران 124118 http://vu0.guilan.ac.ir/r5btj8v2zcs9
کارآموزی   G3  رضا رضوانی توچاهی   کارشناسی مهندسی عمران 124119 http://vu0.guilan.ac.ir/rdsrj0ljz3he
کارآموزی   G4  طاها بخشپوری   کارشناسی مهندسی عمران 128101 http://vu0.guilan.ac.ir/r0v2e4jpgnfb
کارآموزی   G5  آرش رادمان   کارشناسی مهندسی عمران 128102 http://vu0.guilan.ac.ir/rm6f1ora1ia6
کارآموزی   G1  احسان اله کوزه گر   کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124834 http://vu0.guilan.ac.ir/r2r4qbay7g2m
کارآموزی   G4  سیدعبدالرضا حسام محسنی   کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124851 http://vu0.guilan.ac.ir/rk7wp0o97968
کارآموزی   G2  امیر سیددانش   کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124838 http://vu0.guilan.ac.ir/rgb9ndrl7bkb
کارآموزی   G3  صالح فخرعلی   کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124847 http://vu0.guilan.ac.ir/rm9punpsxw55
کارگاه برنامه نویسی متلب   G1  نوید شریفی چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124738 http://vu0.guilan.ac.ir/ryek5rl5freb
کارگاه عمومی جوش   G1  آرمین رحمتی دروازی سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی صنایع 123853 http://vu0.guilan.ac.ir/rotgoffvnv0c
کارگاه عمومی جوش   G2  آرمین رحمتی دروازی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی صنایع 123854 http://vu0.guilan.ac.ir/r1q0jakppch1
کارگاه کامپیوتر   G1  سیدعبدالرضا حسام محسنی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124761 http://vu0.guilan.ac.ir/rnytq8rd3kf1
کارگاه کامپیوتر   G2  سیدعبدالرضا حسام محسنی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124762 http://vu0.guilan.ac.ir/rql1lxji90v4
مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب   G1  احسان اله کوزه گر یکشنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124740 http://vu0.guilan.ac.ir/r6x2lem2ekft
مبانی داده کاوی   G1  احسان اله کوزه گر یکشنبه 18:30 - 20:00  دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124743 http://vu0.guilan.ac.ir/rwdkwyj4u2gc
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی   G1  محمد محمدپور مقدم دوشنبه 16:45 - 18:15  چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم مهندسی 124409 http://vu0.guilan.ac.ir/rm45gizbv2xk
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی   G2  محمد محمدپور مقدم سه شنبه 16:45 - 18:15  چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم مهندسی 124417 http://vu0.guilan.ac.ir/r5haeo07da1p
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی   G1  احسان اله کوزه گر یکشنبه 08:00 - 09:30  دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124736 http://vu0.guilan.ac.ir/rpa028ou0cye
مبانی مهندسی برق   G1  مجید قاسمیان یکشنبه 08:00 - 09:30  دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی صنایع 123841 http://vu0.guilan.ac.ir/r4azuq2g05x7
متره و برآوردوپروژه   G1  مصطفی صادق نژاد لیمویی دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی عمران 124091 http://vu0.guilan.ac.ir/ritto4lih21m
محاسبات عددی   G1  محمدکاظم حسن زاده اقدم شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124023 http://vu0.guilan.ac.ir/rml3bjzspr5v
مدار های منطقی   G1  مجید قاسمیان یکشنبه 18:30 - 20:00  چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124741 http://vu0.guilan.ac.ir/rl65s546q9cr
مدیریت کیفیت و بهره وری   G1  حمزه امین طهماسبی شنبه 15:00 - 16:30  یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی صنایع 123877 http://vu0.guilan.ac.ir/rkljigwp1tyn
مدیریت مالی   G1  احسان فلاحی آرزودار یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی صنایع 123879 http://vu0.guilan.ac.ir/rz9lcngf4dqz
معادلات دیفرانسیل   G1  محمدعلی میرزازاده حسن کیاده یکشنبه 08:00 - 09:30  سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم مهندسی 124388 http://vu0.guilan.ac.ir/rlpr5ycgxfff
معادلات دیفرانسیل   G1  محمدعلی میرزازاده حسن کیاده شنبه 09:45 - 11:15  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 124032 http://vu0.guilan.ac.ir/rejnosyvr8qp
معادلات دیفرانسیل   G1  محمدعلی میرزازاده حسن کیاده یکشنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124739 http://vu0.guilan.ac.ir/rd0mc64bmxmt
مقاومت مصالح 1   G1  محمدکاظم حسن زاده اقدم یکشنبه 09:45 - 11:15  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم مهندسی 124390 http://vu0.guilan.ac.ir/r5spaybg0cqf
مقاومت مصالح 1   G2  محمدکاظم حسن زاده اقدم شنبه 11:30 - 13:00  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم مهندسی 124382 http://vu0.guilan.ac.ir/rik151pptnbz
مقاومت مصالح 1   G1  هادی احمدی یکشنبه 16:45 - 18:15  سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی عمران 124082 http://vu0.guilan.ac.ir/rl11i3nco1rm
مقاومت مصالح 2   G1  محمدکاظم حسن زاده اقدم شنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی عمران 124026 http://vu0.guilan.ac.ir/rviozxajbxw0
مکانیک خاک   G1  هادی احمدی یکشنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 124081 http://vu0.guilan.ac.ir/ru19xk8ij3ll
مکانیک خاک 2   G1  میثم سلیم زاده شوئیلی یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی عمران 124102 http://vu0.guilan.ac.ir/rmosvq70obww
مکانیک سیالات   G1  حسام روحی یکشنبه 08:00 - 09:30  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 124079 http://vu0.guilan.ac.ir/rbyzvzucyy2t
مکانیک سیالات 1   G1  حامد محدث دیلمی دوشنبه 16:45 - 18:15  چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم مهندسی 124410 http://vu0.guilan.ac.ir/r8vbc03nj6kw
مکانیک سیالات 2   G1  حامد محدث دیلمی دوشنبه 13:15 - 14:45  چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم مهندسی 124406 http://vu0.guilan.ac.ir/rlw66tnlzl7m
مهندسی اینترنت   G1  سیدعبدالرضا حسام محسنی دوشنبه 16:45 - 18:15  سه شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 124758 http://vu0.guilan.ac.ir/ruiuvyogy6p9
مهندسی پی   G1  رضا رضوانی توچاهی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124103 http://vu0.guilan.ac.ir/rkc7wyf99jqu
مهندسی فاکتورهای انسانی   G1  احسان فلاحی آرزودار دوشنبه 09:45 - 11:15  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی صنایع 123868 http://vu0.guilan.ac.ir/rnjrt96wgyqk
نقشه برداری 1 و عملیات   G2  میثم سلیم زاده شوئیلی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی عمران 124084 http://vu0.guilan.ac.ir/rbopeua7o7gq
نقشه برداری 1 و عملیات   G1  میثم سلیم زاده شوئیلی یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی عمران 124083 http://vu0.guilan.ac.ir/rxh147twik87
نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها   G1  آرش رادمان یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی عمران 124038 http://vu0.guilan.ac.ir/rqemwgke9soy
هیدرولوژی مهندسی   G1  مصطفی صادق نژاد لیمویی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی عمران 124009 http://vu0.guilan.ac.ir/rqr4xw01u2zn