بستن
FA EN AR RU FR CHI

لیست وبینارهای مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام وبینار

زمان برگزاری

نام معاونت

لینک وبینار

وضعیت

وبینار مجموعه نشست‌های "گفتگو با کتاب"

یکشنبه

99/9/2

(ساعت 21:30)

معاونت فرهنگی http://webinar.guilan.ac.ir/culture

برای عموم

(برگزار شد)

مشاهده گزارش
وبینار مجموعه نشست‌های "گفتگو با کتاب"

یکشنبه

99/9/16

(ساعت 21:30)

معاونت فرهنگی http://webinar.guilan.ac.ir/culture

برای عموم

(برگزار شد)

مشاهده گزارش
کارگاه نشاط اجتماعی

شنبه

99/9/29

(ساعت 8:13 الی 12)

مرکز مشاوره http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh

ویژه کارکنان دانشگاه

(برگزار شد)

مشاهده گزارش

وبینار سلوک و منش معلمی

چهارشنبه

99/10/10

(ساعت 8:45 لغایت 12)

معاونت آموزشی

(گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی)

http://webinar.guilan.ac.ir/education

ویژه استادان

(برگزار شد)

مشاهده گزارش

نشست علمی-تخصصی بازآفرینی ابنیه و بافت‌های

تاریخی شهر رشت

گامی به سوی حفاظت پایدار

چهارشنبه

99/10/10

(ساعت 19)

معاونت پژوهشی http://vc.guilan.ac.ir/tourism1 نامعلوم

نشست علمی -  تخصصی شهرهای خلاق

رویکردی نو در توسعه گردشگری شهری

پنج‌شنبه

99/10/11

(ساعت 19)
 

معاونت پژوهشی http://vc.guilan.ac.ir/tourism2 نامعلوم
وبینار مجموعه نشست‌های "گفتگو با کتاب"

یکشنبه

99/10/14

(ساعت 21)

معاونت فرهنگی http://webinar.guilan.ac.ir/culture

برای عموم

(برگزار شد)

مشاهده گزارش

روش‌های پیشگیری کرونا در طب ایرانی

سه شنبه

99/10/16

(ساعت 9 الی 12)

مرکز درمان http://vc.guilan.ac.ir/health

ویژه کارکنان دانشگاه

(برگزار شد)

HACCP - دوم

شنبه

99/10/20

(ساعت 10 الی 12)

مرکز درمان  

وبینار منطقه‌ای

(لغو شد)

دوره معرفتی دانش افزایی سیاست خارجه آمریکا

در قبال ایران و منطقه

شنبه

99/10/27

(ساعت 14 الی 16)

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

در دانشگاه

http://webinar.guilan.ac.ir/education

ویژه استادان

(برگزار شد)

آشنایی با بیمه‌های زندگی، انواع و مزایای آن

(گروه اول)

سه‌شنبه

99/10/30

(ساعت 8:30 الی 10)

دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری http://vc.guilan.ac.ir/staff

ویژه کارکنان دانشگاه

(برگزار شد)

آشنایی با بیمه‌های زندگی، انواع و مزایای آن

(گروه دوم)

چهارشنبه

99/11/1

(ساعت 8:30 الی 10)
دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری http://vc.guilan.ac.ir/staff

ویژه کارکنان دانشگاه

(برگزار شد)

وبینار آموزشی گشتالت درمانی

شنبه

99/11/4

(ساعت 9 الی 12)

مرکز مشاوره http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh

ویژه کارکنان

(ثبت نامی)

(برگزار شد)

مشاهده گزارش

وبینار تجربیات بازنگری برنامه درسی

"دوره دانش افزایی"

شنبه

99/11/7

(ساعت 8:45)

معاونت آموزشی

(گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی)

http://webinar.guilan.ac.ir/education

ویژه استادان

(برگزار شد)

نخستین نشست هم‌فکری دانشجویان روانشناسی

و مشاوره منطقه 2

شنبه

99/11/7

(ساعت 11 الی 12:30)

مرکز مشاوره http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh

ثبت نامی

(برگزار شد)

مشاهده گزارش

نشست تخصصی انقلاب اسلامی

در جغرافیای تزارها (روسیه)

شنبه

99/11/11

(ساعت 10)

نهاد رهبری  http://webinar.guilan.ac.ir/nahad

برای عموم

(برگزار شد)

مشاهده گزارش

نشست تخصصی تبارشناسی جریان‌های عزت و حقارت‌ها

در تاریخ سیاسی معاصر

دوشنبه

99/11/13

(ساعت 10)

نهاد رهبری http://webinar.guilan.ac.ir/nahad

برای عموم

(برگزار شد)

مشاهده گزارش

دیدگاه های جدید در میان صاحب نظران غربی

پیرامون انقلاب اسلامی ایران

چهارشنبه

99/11/15

(ساعت 10)

نهاد رهبری http://webinar.guilan.ac.ir/nahad

برای عموم

مشاهده گزارش

نشست نقش و دستاورد زنان در انقلاب 57

چهارشنبه

99/11/15

(ساعت 13)

معاونت فرهنگی http://vc.guilan.ac.ir/teachers

برای عموم

توسعه شبکه همکار غرب بعد از انقلاب اسلامی ایران

شنبه

99/11/18

(ساعت 10)

نهاد رهبری http://webinar.guilan.ac.ir/nahad

برای عموم

مشاهده گزارش