بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخ به روزرسانی: 1400/11/21

لیست کلاس‌های دانشکده مکانیک

عنوان کلاس یا نام استاد درس خود را جستجو کنید:


 

نام درس

گروه

نام استاد

زمان برگزاری

رشته

کد مشخصه

لینک کلاس

ارتعاشات مکانیکی   G1  سید روح الله کاظمی بازاردهی شنبه 16:45 - 18:15 ک21مکانیک  یکشنبه 16:45 - 18:15 ک23مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123468 http://vu0.guilan.ac.ir/rucxc997l935
ارتعاشات مکانیکی   G2  علی جمالی اسکلکی شنبه 16:45 - 18:15 ک19-فنی  یکشنبه 16:45 - 18:15 ک106 کارشناسی مهندسی مکانیک 123470 http://vu0.guilan.ac.ir/rld0enqqrzi7
استاتیک   G1  شهاب صحرایی سه شنبه 16:45 - 18:15 ک21مکانیک  چهارشنبه 08:00 - 09:30 ک23مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123460 http://vu0.guilan.ac.ir/rksjpl9fardg
استاتیک   G2  شهاب صحرایی سه شنبه 15:00 - 16:30 ک21مکانیک  چهارشنبه 09:45 - 11:15 ک23مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123459 http://vu0.guilan.ac.ir/rkcsy8i71ddy
انتقال حرارت 1   G1  محسن  صادقی یکشنبه 13:15 - 14:45 ک24مکانیک  دوشنبه 13:15 - 14:45 ک24مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123425 http://vu0.guilan.ac.ir/reh3n57pqvua
انتقال حرارت 1   G2  محمد نقاش زادگان یکشنبه 13:15 - 14:45 ک19-فنی  دوشنبه 13:15 - 14:45 ک106 کارشناسی مهندسی مکانیک 123426 http://vu0.guilan.ac.ir/rdwnqxzttxf3
انتقال حرارت جابجایی   G1  محسن  صادقی سه شنبه 11:30 - 13:00 ک24مکانیک  چهارشنبه 09:45 - 11:15 ک22مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 123992 http://vu0.guilan.ac.ir/rdxh11a3bymw
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G112  میثم شاد پور دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی مکانیک 123417 http://vu0.guilan.ac.ir/rzvk8labn1rr
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G111  میثم شاد پور دوشنبه 08:00 - 09:30 ک2-فنی کارشناسی مهندسی مکانیک 123415 http://vu0.guilan.ac.ir/rm30bn494wl2
انقلاب اسلامی ایران   G111  علی آزرمی چهارشنبه 08:00 - 09:30 ک2-فنی کارشناسی مهندسی مکانیک 123480 http://vu0.guilan.ac.ir/r2nvm7p0g3kg
انقلاب اسلامی ایران   G112  علی آزرمی چهارشنبه 09:45 - 11:15 ک2-فنی کارشناسی مهندسی مکانیک 123482 http://vu0.guilan.ac.ir/r13gaisfq0fs
آز مبانی مهندسی برق   G2  ایتامی کرین اکبر دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی مکانیک 123603 http://vu0.guilan.ac.ir/rbn55gsz4glb
آز مبانی مهندسی برق   G3  ایتامی کرین اکبر دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی مکانیک 123904 http://vu0.guilan.ac.ir/rmrp96qehg5n
آز مبانی مهندسی برق   G1  ایتامی کرین اکبر دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی مکانیک 123908 http://vu0.guilan.ac.ir/r99uyxu3c3bz
آزمایشگاه انتقال حرارت   G1  مسعود حامی نواسطلی سه شنبه 09:45 - 11:30 کارشناسی مهندسی مکانیک 123608 http://vu0.guilan.ac.ir/ranrd539nbr5
آزمایشگاه انتقال حرارت   G2  مسعود حامی نواسطلی سه شنبه 11:30 - 13:15 کارشناسی مهندسی مکانیک 123780 http://vu0.guilan.ac.ir/rjidwtxm1335
آزمایشگاه ترمودینامیک   G1  غلامرضا احمدی یکشنبه 15:00 - 16:45 کارشناسی مهندسی مکانیک 123600 http://vu0.guilan.ac.ir/rb3q99iqiapg
آزمایشگاه ترمودینامیک   G2  غلامرضا احمدی یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی مکانیک 123787 http://vu0.guilan.ac.ir/rzrh91ugyvdc
آزمایشگاه ترمودینامیک   G3  غلامرضا احمدی دوشنبه 15:00 - 16:45 کارشناسی مهندسی مکانیک 123789 http://vu0.guilan.ac.ir/r06vu4b39i4h
آزمایشگاه ترمودینامیک   G4  غلامرضا احمدی دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی مکانیک 123795 http://vu0.guilan.ac.ir/rert6ud8c2j2
آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات   G1  رضا جمیل نیا شنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی مهندسی مکانیک 123599 http://vu0.guilan.ac.ir/rqr4gkrn7xy6
آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات   G2  رضا جمیل نیا شنبه 09:45 - 11:30 کارشناسی مهندسی مکانیک 123796 http://vu0.guilan.ac.ir/r1mppca7af12
آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات   G3  رضا جمیل نیا یکشنبه 09:45 - 11:30 کارشناسی مهندسی مکانیک 123797 http://vu0.guilan.ac.ir/r2doaqezyo3f
آزمایشگاه علم مواد   G1  کتایون محمدی چهارشنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی مهندسی مکانیک 125608 http://vu0.guilan.ac.ir/rdjqiat8nil4
آزمایشگاه علم مواد   G2  کتایون محمدی چهارشنبه 09:45 - 11:30 کارشناسی مهندسی مکانیک 125609 http://vu0.guilan.ac.ir/r2sbdx7mopkr
آزمایشگاه کنترل اتوماتیک   G1  حسین حشمتی باطن شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی مکانیک 123605 http://vu0.guilan.ac.ir/ro4s1wc8xn99
آزمایشگاه مقاومت مصالح   G1  رحیم باخدا شنبه 15:00 - 16:45 کارشناسی مهندسی مکانیک 123601 http://vu0.guilan.ac.ir/rgtjf0fujk1p
آزمایشگاه مقاومت مصالح   G2  رحیم باخدا شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی مکانیک 124073 http://vu0.guilan.ac.ir/r5p2m4gcpu5l
آزمایشگاه مقاومت مصالح   G3  رحیم باخدا یکشنبه 15:00 - 16:45 کارشناسی مهندسی مکانیک 124075 http://vu0.guilan.ac.ir/r63bx2nelbk4
آزمایشگاه مقاومت مصالح   G4  رحیم باخدا یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی مکانیک 124076 http://vu0.guilan.ac.ir/rzysysb5dprm
آزمایشگاه مکانیک سیالات   G1  حسام مویدی یکشنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی مهندسی مکانیک 123604 http://vu0.guilan.ac.ir/rwct3oqgljcu
آزمایشگاه مکانیک سیالات   G2  حسام مویدی یکشنبه 09:45 - 11:30 کارشناسی مهندسی مکانیک 123798 http://vu0.guilan.ac.ir/rb8sju0hbfic
آزمایشگاه مکانیک سیالات   G3  حسام مویدی یکشنبه 15:00 - 16:45 کارشناسی مهندسی مکانیک 123801 http://vu0.guilan.ac.ir/ry0qko3suim2
آزمایشگاه مکانیک سیالات   G4  حسام مویدی یکشنبه 13:15 - 15:00 کارشناسی مهندسی مکانیک 123803 http://vu0.guilan.ac.ir/rhj81q45t6xt
آزمون جامع   G1      دکتری تخصصی مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-دینامیک ، کنترل و ارتعاشات 125029 http://vu0.guilan.ac.ir/rgaodsf1kw1q
آزمون جامع   G1      دکتری تخصصی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 125032 http://vu0.guilan.ac.ir/rutlujc282yc
آزمون جامع   G1      دکتری تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 125025 http://vu0.guilan.ac.ir/r6xjax1ws6b9
آنالیز مودال   G1  سید روح الله کاظمی بازاردهی شنبه 09:45 - 11:15 ک21مکانیک  یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124473 http://vu0.guilan.ac.ir/rzu7ulr7ubkt
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G111  مهدی حسینی یکشنبه 08:00 - 09:30 ک2-فنی کارشناسی مهندسی مکانیک 123473 http://vu0.guilan.ac.ir/rov96sdcrsmu
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G112  مهدی حسینی یکشنبه 09:45 - 11:15 ک2-فنی کارشناسی مهندسی مکانیک 123534 http://vu0.guilan.ac.ir/r020mq18ddp7
برنامه نویسی کامپیوتر   G1  اسماعیل خالقی شنبه 08:00 - 09:30 ک23مکانیک  چهارشنبه 11:30 - 13:00 ک21مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123406 http://vu0.guilan.ac.ir/r4amlw8lhl3l
برنامه نویسی کامپیوتر   G2  اسماعیل خالقی دوشنبه 08:00 - 09:30 ک23مکانیک  چهارشنبه 13:15 - 14:45 ک23مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123412 http://vu0.guilan.ac.ir/rxh3aydzbytf
پروژه پایانی   G13  رضا جمیل نیا   کارشناسی مهندسی مکانیک 124295 http://vu0.guilan.ac.ir/r8l435es43en
پروژه پایانی   G27  محسن  صادقی   کارشناسی مهندسی مکانیک 124313 http://vu0.guilan.ac.ir/r574vzjbycmn
پروژه پایانی   G1  نادر نریمان زاده   کارشناسی مهندسی مکانیک 124232 http://vu0.guilan.ac.ir/rfiyica3rsnb
پروژه پایانی   G6  مهدی عبداله زاده سنگرودی کارشناسی مهندسی مکانیک 124269 http://vu0.guilan.ac.ir/rmvd8uci0ike
پروژه پایانی   G16  حامد کوهی گیلوان   کارشناسی مهندسی مکانیک 124299 http://vu0.guilan.ac.ir/rifgzfvb2kun
پروژه پایانی   G14  بهنام میری پور فرد   کارشناسی مهندسی مکانیک 124297 http://vu0.guilan.ac.ir/r25fbtpebn7o
پروژه پایانی   G3  محمد نقاش زادگان   کارشناسی مهندسی مکانیک 124248 http://vu0.guilan.ac.ir/rzhmatsmbumg
پروژه پایانی   G20  هاشم بابائی   کارشناسی مهندسی مکانیک 124303 http://vu0.guilan.ac.ir/rc5e81uhazvu
پروژه پایانی   G23  رضا انصاری خلخالی   کارشناسی مهندسی مکانیک 124307 http://vu0.guilan.ac.ir/rmd5243fgfa5
پروژه پایانی   G2  علی جمالی اسکلکی   کارشناسی مهندسی مکانیک 124240 http://vu0.guilan.ac.ir/rt2epmtfqr97
پروژه پایانی   G11  کورش جواهرده   کارشناسی مهندسی مکانیک 124278 http://vu0.guilan.ac.ir/rn2q0xqyxnov
پروژه پایانی   G24  مجید علی طاولی   کارشناسی مهندسی مکانیک 124308 http://vu0.guilan.ac.ir/r4ftm5k9gx3e
پروژه پایانی   G4  امین حقیقی پشتیری   کارشناسی مهندسی مکانیک 124252 http://vu0.guilan.ac.ir/r97o0wzvk7uw
پروژه پایانی   G9  احمد باقری   کارشناسی مهندسی مکانیک 124289 http://vu0.guilan.ac.ir/r3wtpl0ib3ef
پروژه پایانی   G10  اسماعیل خالقی   کارشناسی مهندسی مکانیک 124292 http://vu0.guilan.ac.ir/rxjang6tt3q4
پروژه پایانی   G5  جواد محمودی مهر   کارشناسی مهندسی مکانیک 124263 http://vu0.guilan.ac.ir/r2f240lnw22o
پروژه پایانی   G8  فرید نجفی   کارشناسی مهندسی مکانیک 124282 http://vu0.guilan.ac.ir/rqkya8z0bx6s
پروژه پایانی   G12  علی چائی بخش لنگرودی   کارشناسی مهندسی مکانیک 124294 http://vu0.guilan.ac.ir/ryyah16y0dak
پروژه پایانی   G17  استادیار حسن اسدی گیلاکجانی کارشناسی مهندسی مکانیک 124300 http://vu0.guilan.ac.ir/rue8clqd83ir
پروژه پایانی   G22  فرزام دادگر راد   کارشناسی مهندسی مکانیک 124305 http://vu0.guilan.ac.ir/rvqns5vyjhi3
پلاستیسیته   G1  فرزام دادگر راد دوشنبه 15:00 - 18:15 ک23مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124618 http://vu0.guilan.ac.ir/rlfyr62euwh5
پیشنهاد رساله   G1      دکتری تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 125026 http://vu0.guilan.ac.ir/ris6m32k5n6j
پیشنهاد رساله دکتری   G1      دکتری تخصصی مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-دینامیک ، کنترل و ارتعاشات 125030 http://vu0.guilan.ac.ir/rrg4fml1b6ix
پیشنهاد رساله دکتری   G1      دکتری تخصصی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 125033 http://vu0.guilan.ac.ir/r4gud0aqeox5
تبدیل مستقیم انرژی   G1  مهدی عبداله زاده سنگرودی دوشنبه 13:15 - 14:45 ک22مکانیک  سه شنبه 13:15 - 14:45 ک24مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 124002 http://vu0.guilan.ac.ir/rgyszwhypdce
ترموالاستیسیته   G1  رضا انصاری خلخالی دوشنبه 09:45 - 13:00 ک24مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124510 http://vu0.guilan.ac.ir/repx9m48sa1r
ترمودینامیک 1   G2  محسن  صادقی یکشنبه 08:00 - 09:30 ک23مکانیک  سه شنبه 08:00 - 09:30 ک23مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123441 http://vu0.guilan.ac.ir/rnpflsmsprqv
ترمودینامیک 1   G1  جواد محمودی مهر یکشنبه 08:00 - 09:30 ک22مکانیک  سه شنبه 08:00 - 09:30 ک21مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123439 http://vu0.guilan.ac.ir/rhlgz2fny3i6
ترمودینامیک 2   G1  محسن  صادقی دوشنبه 11:30 - 13:00 ک23مکانیک  چهارشنبه 11:30 - 13:00 ک23مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123421 http://vu0.guilan.ac.ir/rtn5n35b0eok
ترمودینامیک 2   G2  کورش جواهرده دوشنبه 11:30 - 13:00 ک19-فنی  چهارشنبه 11:30 - 13:00 ک19-فنی کارشناسی مهندسی مکانیک 123422 http://vu0.guilan.ac.ir/re7dfripkshd
ترمودینامیک پیشرفته   G1  جواد محمودی مهر یکشنبه 09:45 - 11:15 ک22مکانیک  سه شنبه 09:45 - 11:15 ک23مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 123990 http://vu0.guilan.ac.ir/r3i60g8xl8zb
تئوری الاستیسیته 1   G1  هاشم بابائی یکشنبه 08:00 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124468 http://vu0.guilan.ac.ir/rd297liuyj11
جریان های لزج   G1  امین حقیقی پشتیری یکشنبه 15:00 - 16:30 ک24مکانیک  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 123999 http://vu0.guilan.ac.ir/r6qc5u57cwvs
دینامیک   G2  بهنام میری پور فرد شنبه 11:30 - 13:00 ک22مکانیک  یکشنبه 15:00 - 16:30 ک22مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123454 http://vu0.guilan.ac.ir/r483s0coju1w
دینامیک   G1  علی جمالی اسکلکی شنبه 11:30 - 13:00 ک21مکانیک  یکشنبه 15:00 - 16:30 ک21مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123453 http://vu0.guilan.ac.ir/rx1gshcd5e9c
دینامیک سیالات محاسباتی 1   G1  نیما امانی فرد یکشنبه 08:00 - 09:30 ک19-فنی  دوشنبه 08:00 - 09:30 ک19-فنی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 125764 http://vu0.guilan.ac.ir/rg0zeaduk2ne
دینامیک ماشین   G1  فرید نجفی دوشنبه 16:45 - 18:15 ک21مکانیک  چهارشنبه 16:45 - 18:15 ک22مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123438 http://vu0.guilan.ac.ir/rg67r6bp42kr
رباتیک پیشرفته   G1  بهنام میری پور فرد شنبه 13:15 - 14:45 ک21مکانیک  یکشنبه 13:15 - 14:45 ک21مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124562 http://vu0.guilan.ac.ir/rud2vr0g86xb
رباتیک و آزمایشگاه   G1  احمد باقری یکشنبه 11:30 - 13:00 ک19-فنی  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی مکانیک 123476 http://vu0.guilan.ac.ir/rx5r8c5h6w72
رساله دکتری   G1      دکتری تخصصی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی(پژوهش محور) 128077 http://vu0.guilan.ac.ir/r5y728mqnecp
رساله دکتری   G1      دکتری تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 125027 http://vu0.guilan.ac.ir/rm7unzye4bit
روش اجزاء محدود 1   G1  علی باستی شنبه 15:00 - 18:15 ک24مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124572 http://vu0.guilan.ac.ir/r5thitz2st7g
روشهای تولید و کارگاه   G1  مجید علی طاولی دوشنبه 15:00 - 16:30 ک21مکانیک  چهارشنبه 09:45 - 11:15 ک19-فنی کارشناسی مهندسی مکانیک 123432 http://vu0.guilan.ac.ir/r7gkxeg2gsu9
ریاضی عمومی 1   G1  زهرا ابراهیمی سروندی شنبه 15:00 - 16:30 ک21مکانیک  چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی مکانیک 123466 http://vu0.guilan.ac.ir/rt73ne3dimpq
ریاضی عمومی 2   G1  ساناز لامعی شنبه 11:30 - 13:00  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی مکانیک 123423 http://vu0.guilan.ac.ir/r0rovf96k8w9
ریاضی عمومی 2   G2  ساناز لامعی شنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی مکانیک 123429 http://vu0.guilan.ac.ir/rcf1b4hhm1qj
ریاضی مهندسی   G2  فرزام دادگر راد سه شنبه 15:00 - 16:30 ک23مکانیک  چهارشنبه 09:45 - 11:15 ک21مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123461 http://vu0.guilan.ac.ir/rmtpyc9xvytc
ریاضی مهندسی   G1  فرزام دادگر راد سه شنبه 16:45 - 18:15 ک23مکانیک  چهارشنبه 08:00 - 09:30 ک21مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123462 http://vu0.guilan.ac.ir/rdmsy6n99l6a
ریاضیات پیشرفته 1   G1  اسماعیل خالقی شنبه 09:45 - 11:15 ک22مکانیک  سه شنبه 11:30 - 13:00 ک8-فنی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124501 http://vu0.guilan.ac.ir/r8c8lw2tfrcl
زبان تخصصی مکانیک   G1  مجید علی طاولی سه شنبه 15:00 - 16:30 ک22مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123463 http://vu0.guilan.ac.ir/r26hytf90pe3
زبان تخصصی مکانیک   G2  مجید علی طاولی سه شنبه 16:45 - 18:15 ک22مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123464 http://vu0.guilan.ac.ir/ri7qmb787iuo
سمینار   G1  محمد نقاش زادگان دوشنبه 16:45 - 18:15 ک19-فنی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 124011 http://vu0.guilan.ac.ir/rcf0m7p8323y
سمینار   G1  حامد کوهی گیلوان سه شنبه 09:45 - 11:15 ک8-فنی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124536 http://vu0.guilan.ac.ir/r9eglvbw45x6
سمینار   G2  مجید علی طاولی دوشنبه 13:15 - 14:45 ک19-فنی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124591 http://vu0.guilan.ac.ir/r6pmy6u5ge1f
سیستمهای اندازه گیری   G1  علی چائی بخش لنگرودی دوشنبه 16:45 - 18:15 ک22مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123437 http://vu0.guilan.ac.ir/r05rll32jgh7
شناخت فلزات صنعتی   G1  کتایون محمدی شنبه 09:45 - 11:15 ک106 کارشناسی مهندسی مکانیک 125714 http://vu0.guilan.ac.ir/r9n6sw0fzaeg
شیمی عمومی   G1  اسداله محمدی شنبه 09:45 - 11:15 ک19-فنی  یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی مکانیک 123452 http://vu0.guilan.ac.ir/rvoqhcp0s809
طراحی اجزاء 1   G1  فرزام دادگر راد چهارشنبه 13:15 - 14:45 ک19-فنی  چهارشنبه 15:00 - 16:30 ک22مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123478 http://vu0.guilan.ac.ir/rh1usxfbemvc
طراحی اجزاء 1   G2  سید رضا فلاحتگر سه شنبه 11:30 - 13:00 ک22مکانیک  چهارشنبه 15:00 - 16:30 ک21مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123447 http://vu0.guilan.ac.ir/r2ob6a2py03s
طراحی اجزاء 2   G2  شهاب صحرایی سه شنبه 11:30 - 13:00 ک23مکانیک  چهارشنبه 13:15 - 14:45 ک22مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123448 http://vu0.guilan.ac.ir/rugmm11vsyfw
طراحی اجزاء 2   G1  سید رضا فلاحتگر سه شنبه 13:15 - 14:45 ک21مکانیک  چهارشنبه 13:15 - 14:45 ک21مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123455 http://vu0.guilan.ac.ir/ryn8kbsapk8v
طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1   G1  امین حقیقی پشتیری شنبه 08:00 - 09:30 ک24مکانیک  دوشنبه 08:00 - 09:30 ک24مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123413 http://vu0.guilan.ac.ir/r4jecxyhedo2
طراحی سیستمهای تبرید و سرد خانه   G1  محمد نقاش زادگان یکشنبه 09:45 - 11:15 ک21مکانیک  سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی مکانیک 123475 http://vu0.guilan.ac.ir/r770o16v412c
علم مواد   G2  کتایون محمدی چهارشنبه 15:00 - 16:30 ک19-فنی  چهارشنبه 16:45 - 18:15 ک19-فنی کارشناسی مهندسی مکانیک 123479 http://vu0.guilan.ac.ir/rhr8m0zj5mx7
علم مواد   G1  کتایون محمدی شنبه 15:00 - 16:30 ک106  شنبه 16:45 - 18:15 ک106 کارشناسی مهندسی مکانیک 123467 http://vu0.guilan.ac.ir/rqbqdn3ojlkn
فیزیک 1   G1  هانیه مرادمرد سوقه شنبه 13:15 - 14:45 ک22مکانیک  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی مکانیک 123458 http://vu0.guilan.ac.ir/rfhf2ihjt9mx
فیزیک 2   G1  نیلوفر ذوقی فومنی یکشنبه 16:45 - 18:15  دوشنبه 16:45 - 18:15 ک106 کارشناسی مهندسی مکانیک 123431 http://vu0.guilan.ac.ir/r0egqq744ath
فیزیک 2   G2  زهرا باژن یکشنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه 15:00 - 16:30 ک106 کارشناسی مهندسی مکانیک 123430 http://vu0.guilan.ac.ir/rbw7v7vx5s6u
کارآموزی 1   G1      کارشناسی مهندسی مکانیک 124231 http://vu0.guilan.ac.ir/ryi622ckuo0f
کارآموزی 1   G2      کارشناسی مهندسی مکانیک 124234 http://vu0.guilan.ac.ir/rinl0785uwr6
کارآموزی 1   G3      کارشناسی مهندسی مکانیک 124236 http://vu0.guilan.ac.ir/r6oql8gw8gsp
کارآموزی 1   G4      کارشناسی مهندسی مکانیک 124239 http://vu0.guilan.ac.ir/rqwtpddi78yi
کارآموزی 1   G5      کارشناسی مهندسی مکانیک 124243 http://vu0.guilan.ac.ir/rxuirvukjpf7
کارآموزی 1   G6      کارشناسی مهندسی مکانیک 124245 http://vu0.guilan.ac.ir/r2rehuv5gzdf
کارآموزی 1   G7      کارشناسی مهندسی مکانیک 124249 http://vu0.guilan.ac.ir/rowv6tnlx7y3
کارآموزی 1   G8      کارشناسی مهندسی مکانیک 128274 http://vu0.guilan.ac.ir/ro54fs6ophp7
کارآموزی 1   G9      کارشناسی مهندسی مکانیک 128296 http://vu0.guilan.ac.ir/rxmh50q1da5n
کارآموزی 2   G1      کارشناسی مهندسی مکانیک 124255 http://vu0.guilan.ac.ir/r474m7cfsrox
کارآموزی 2   G2      کارشناسی مهندسی مکانیک 124257 http://vu0.guilan.ac.ir/rynkmx0ph2a5
کارآموزی 2   G3      کارشناسی مهندسی مکانیک 124260 http://vu0.guilan.ac.ir/rccdxhl8b39j
کارآموزی 2   G4      کارشناسی مهندسی مکانیک 124261 http://vu0.guilan.ac.ir/r3hdmmxnf251
کارآموزی 2   G5      کارشناسی مهندسی مکانیک 124264 http://vu0.guilan.ac.ir/ro4483c3hh8g
کارآموزی 2   G6      کارشناسی مهندسی مکانیک 124267 http://vu0.guilan.ac.ir/ru3a47e8ddx0
کارآموزی 2   G7      کارشناسی مهندسی مکانیک 124271 http://vu0.guilan.ac.ir/rm8hg4fbxar1
کارآموزی 2   G8      کارشناسی مهندسی مکانیک 124273 http://vu0.guilan.ac.ir/rah24qvs87bl
کارآموزی 2   G9      کارشناسی مهندسی مکانیک 124277 http://vu0.guilan.ac.ir/r1981pgdiu6v
کارآموزی 2   G10      کارشناسی مهندسی مکانیک 128275 http://vu0.guilan.ac.ir/rphs8wuzmozy
کارآموزی 2   G11      کارشناسی مهندسی مکانیک 128297 http://vu0.guilan.ac.ir/rbaaydxp606h
کاربرد انرژی خورشیدی   G1  محمد نقاش زادگان چهارشنبه ک24مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 123996 http://vu0.guilan.ac.ir/rgwrsikyx7id
کارگاه اتومکانیک   G1  اسماعیل حقگو سه شنبه 14:00 - 17:00 کارشناسی مهندسی مکانیک 123610 http://vu0.guilan.ac.ir/rwq1ukcksajt
کارگاه اتومکانیک   G2  اسماعیل حقگو سه شنبه 17:00 - 20:00 کارشناسی مهندسی مکانیک 123880 http://vu0.guilan.ac.ir/r0h45flwhaun
کارگاه اتومکانیک   G3  اسماعیل حقگو چهارشنبه 14:00 - 17:00 کارشناسی مهندسی مکانیک 123883 http://vu0.guilan.ac.ir/r0nraxg947vj
کارگاه اتومکانیک   G4  اسماعیل حقگو چهارشنبه 17:00 - 20:00 کارشناسی مهندسی مکانیک 123886 http://vu0.guilan.ac.ir/ra3ubolt3oe3
کارگاه جوشکاری و ورقکاری   G1  مرتضی رویدل شنبه 08:00 - 11:00 کارشناسی مهندسی مکانیک 123609 http://vu0.guilan.ac.ir/rsryig9w1sev
کارگاه جوشکاری و ورقکاری   G2  مرتضی رویدل شنبه 11:15 - 14:15 کارشناسی مهندسی مکانیک 123856 http://vu0.guilan.ac.ir/rlrqg7owri5p
کارگاه جوشکاری و ورقکاری   G3  مرتضی رویدل شنبه 14:15 - 17:15 کارشناسی مهندسی مکانیک 123861 http://vu0.guilan.ac.ir/r9lw1zhncl0l
کارگاه جوشکاری و ورقکاری   G4  مرتضی رویدل یکشنبه 08:00 - 11:00 کارشناسی مهندسی مکانیک 123867 http://vu0.guilan.ac.ir/rdgjaywcne8e
کارگاه ماشین ابزار وابزارسازی   G1  محمد ماندگاری شنبه 08:00 - 11:00 کارشناسی مهندسی مکانیک 123606 http://vu0.guilan.ac.ir/rpeaffcvc9ue
کارگاه ماشین ابزار وابزارسازی   G2  محمد ماندگاری شنبه 11:15 - 14:15 کارشناسی مهندسی مکانیک 123921 http://vu0.guilan.ac.ir/ra6qcvd3es63
کارگاه ماشین ابزار وابزارسازی   G3  محمد ماندگاری یکشنبه 08:00 - 11:00 کارشناسی مهندسی مکانیک 123922 http://vu0.guilan.ac.ir/rwx4n4c8hq2w
کارگاه ماشین ابزار وابزارسازی   G4  محمد ماندگاری یکشنبه 11:15 - 14:15 کارشناسی مهندسی مکانیک 124077 http://vu0.guilan.ac.ir/ruxs2dku9ay5
کنترل اتوماتیک   G1  حامد کوهی گیلوان شنبه 11:30 - 13:00 ک19-فنی  چهارشنبه 15:00 - 16:30 ک23مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123472 http://vu0.guilan.ac.ir/ra2lhwqnrftm
کنترل بهینه   G1  نادر نریمان زاده شنبه 08:00 - 09:30 ک21مکانیک  یکشنبه 08:00 - 09:30 ک21مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124460 http://vu0.guilan.ac.ir/rhdl1yjl7v53
کنترل پیشرفته 1   G1  احمد باقری یکشنبه 15:00 - 16:30 ک19-فنی  دوشنبه 15:00 - 16:30 ک24مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124614 http://vu0.guilan.ac.ir/r1esbbalmwnt
کنترل پیشرفته 2   G1  حامد کوهی گیلوان دوشنبه 13:15 - 14:45 ک23مکانیک  چهارشنبه 13:15 - 14:45 ک24مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124567 http://vu0.guilan.ac.ir/rxjv0iqb64c8
کنترل چند متغیره   G1  علی چائی بخش لنگرودی یکشنبه 16:45 - 18:15 ک21مکانیک  چهارشنبه 15:00 - 16:30 ک22مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124607 http://vu0.guilan.ac.ir/r9xeeoho0mbs
مباحث منتخب در انتقال حرارت   G1  کورش جواهرده دوشنبه 15:00 - 16:30 ک19-فنی  سه شنبه 15:00 - 16:30 ک24مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 124005 http://vu0.guilan.ac.ir/rvmh8efbs4j5
مباحث منتخب در دینامیک   G1  رضا جمیل نیا یکشنبه 11:30 - 13:00 ک24مکانیک  سه شنبه 08:00 - 09:30 ک24مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124547 http://vu0.guilan.ac.ir/rn0wpoef3h8y
مباحث منتخب در طراحی   G1  علی باستی سه شنبه 15:00 - 18:15 ک19-فنی دکتری تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124623 http://vu0.guilan.ac.ir/rv96ad98556o
مبانی مهندسی برق 1   G1  یاشار نادراحمدیان یکشنبه 11:30 - 13:00 ک2-فنی  دوشنبه 09:45 - 11:15 ک2-فنی کارشناسی مهندسی مکانیک 123418 http://vu0.guilan.ac.ir/rlwyfes10udk
مبانی مهندسی برق 2   G1  نوید قرداش خانی شنبه 15:00 - 16:30 ک23مکانیک  سه شنبه 16:45 - 18:15 ک2-فنی کارشناسی مهندسی مکانیک 123471 http://vu0.guilan.ac.ir/rk9ns4qffyay
محاسبات عددی   G2  هاشم بابائی سه شنبه 13:15 - 14:45 ک23مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123456 http://vu0.guilan.ac.ir/rcqxugpwtwfr
محاسبات عددی   G1  سید روح الله کاظمی بازاردهی شنبه 13:15 - 14:45 ک23مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123465 http://vu0.guilan.ac.ir/r1d4f7td376x
محاسبات عددی پیشرفته   G1  داود خجسته سالکویه یکشنبه 16:45 - 18:15 ک24مکانیک  چهارشنبه 16:45 - 18:15 ک24مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 125513 http://vu0.guilan.ac.ir/rni2splujvxf
مدیریت و کنترل پروژه   G1  اسماعیل خالقی سه شنبه 09:45 - 11:15 ک24مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123445 http://vu0.guilan.ac.ir/r4w32gnug2f0
معادلات دیفرانسیل   G2  مژگان اکبری خشکبیجاری شنبه 16:45 - 18:15  دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی مکانیک 123436 http://vu0.guilan.ac.ir/rg4wy0lckz1r
معادلات دیفرانسیل   G1  مژگان اکبری خشکبیجاری شنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی مکانیک 123433 http://vu0.guilan.ac.ir/rd7ag0xauazd
مقاومت مصالح 1   G1  استادیار حسن اسدی گیلاکجانی یکشنبه 13:15 - 14:45 ک22مکانیک  دوشنبه 11:30 - 13:00 ک22مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123420 http://vu0.guilan.ac.ir/rxbd7cp3herf
مقاومت مصالح 1   G2  هاشم بابائی یکشنبه 13:15 - 14:45 ک23مکانیک  دوشنبه 11:30 - 13:00 ک21مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123419 http://vu0.guilan.ac.ir/r49wc28arj25
مقاومت مصالح 2   G1  هاشم بابائی دوشنبه 08:00 - 09:30 ک22مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123411 http://vu0.guilan.ac.ir/rc8oiqa8h40r
مقاومت مصالح 2   G2  استادیار حسن اسدی گیلاکجانی دوشنبه 08:00 - 09:30 ک106 کارشناسی مهندسی مکانیک 123414 http://vu0.guilan.ac.ir/rd39pm08u3il
مقاومت مصالح 3   G1  هاشم بابائی سه شنبه 08:00 - 09:30 ک22مکانیک  سه شنبه 09:45 - 11:15 ک22مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123440 http://vu0.guilan.ac.ir/rgj25remvjqm
مقدمه ای بر اجزای محدود   G1  رضا انصاری خلخالی دوشنبه 13:15 - 14:45 ک21مکانیک  سه شنبه 11:30 - 13:00 ک21مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123424 http://vu0.guilan.ac.ir/rtizv9zyz73j
مقدمه ای بر سیالات محاسباتی   G1  مهدی عبداله زاده سنگرودی شنبه 11:30 - 13:00 ک23مکانیک  دوشنبه 09:45 - 11:15 ک23مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123416 http://vu0.guilan.ac.ir/r6msi5p49x0w
مقدمه ای بر مکاترونیک   G1  رضا جمیل نیا شنبه 13:15 - 14:45 ک22مکانیک  سه شنبه 13:15 - 14:45 ک19-فنی کارشناسی مهندسی مکانیک 123469 http://vu0.guilan.ac.ir/rgapt5jwaf6u
مکاترونیک 2   G1  علی چائی بخش لنگرودی شنبه 15:00 - 16:30  چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکاترونیک 127493 http://vu0.guilan.ac.ir/r9qraikys9ip
مکانیک سیالات 1   G2  مهدی عبداله زاده سنگرودی شنبه 09:45 - 11:15 ک24مکانیک  یکشنبه 11:30 - 13:00 ک23مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123451 http://vu0.guilan.ac.ir/rimsnmg5zpn6
مکانیک سیالات 1   G1  امین حقیقی پشتیری شنبه 09:45 - 11:15 ک23مکانیک  یکشنبه 11:30 - 13:00 ک22مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123450 http://vu0.guilan.ac.ir/r1jmha8hw3a1
مکانیک سیالات 2   G2  نیما امانی فرد یکشنبه 09:45 - 11:15 ک19-فنی  سه شنبه 09:45 - 11:15 ک19-فنی کارشناسی مهندسی مکانیک 123446 http://vu0.guilan.ac.ir/rm2k300fos0c
مکانیک سیالات 2   G1  مهدی عبداله زاده سنگرودی یکشنبه 09:45 - 11:15 ک23مکانیک  سه شنبه 09:45 - 11:15 ک21مکانیک کارشناسی مهندسی مکانیک 123444 http://vu0.guilan.ac.ir/rz8d3agdc2ht
مکانیک شکست 1   G1  سید رضا فلاحتگر شنبه 11:30 - 14:45 ک24مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124544 http://vu0.guilan.ac.ir/r5w8bq6yqj5n
مکانیک محیط پیوسته 1   G1  استادیار حسن اسدی گیلاکجانی یکشنبه 08:00 - 11:15 ک24مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124463 http://vu0.guilan.ac.ir/rn748thimkfw
مکانیک محیط پیوسته 2   G1  شهاب صحرایی یکشنبه 15:00 - 16:30 ک23مکانیک  یکشنبه 16:45 - 18:15 ک22مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124575 http://vu0.guilan.ac.ir/rzw89t0w615k
نقشه کشی صنعتی 1   G1  فرزاد ظرافت انگیز سه شنبه 08:00 - 09:30  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی مکانیک 123442 http://vu0.guilan.ac.ir/rw0e4gjgawlx
نقشه کشی صنعتی 2   G2  فرزاد ظرافت انگیز چهارشنبه 11:30 - 13:00  چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی مکانیک 123428 http://vu0.guilan.ac.ir/rgcf5p20rgsx
نقشه کشی صنعتی 2   G1  فرزاد ظرافت انگیز دوشنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی مکانیک 123427 http://vu0.guilan.ac.ir/rihlop84epig
نقشه کشی صنعتی 2   G3  فرزاد ظرافت انگیز   کارشناسی مهندسی مکانیک 128266 http://vu0.guilan.ac.ir/rtrsqm4il2bg
نقشه کشی صنعتی 2   G4  فرزاد ظرافت انگیز   کارشناسی مهندسی مکانیک 128460 http://vu0.guilan.ac.ir/rbdhbzywjy5k
نیروگاه ها (حرارتی، آبی، هسته ای)   G1  کورش جواهرده سه شنبه 13:15 - 14:45 ک19-فنی  چهارشنبه 08:00 - 09:30 ک19-فنی کارشناسی مهندسی مکانیک 123457 http://vu0.guilan.ac.ir/rpchsvx1i90k
هوش مصنوعی و سیستمهای خبره   G1  علی جمالی اسکلکی یکشنبه 11:30 - 13:00 ک21مکانیک  دوشنبه 08:00 - 09:30 ک21مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 124470 http://vu0.guilan.ac.ir/rxwy7bgsj889