زمان برگزاری به همراه لینک جلسات آنلاین گروه علوم ریاضی، علوم انسانی، منابع طبیعی، معماری و مکانیک


دانشکده علوم ریاضی

 

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری کلاس آنلاین

نام رشته

لینک ورود به کلاس آنلاین

مبانی آنالیز عددی حسین امینی خواه سه شنبه: ساعت 8 تا 9 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها http://vu2.guilan.ac.ir/math1108
آمار ریاضی (برآوردیابی) حسین صمیمی حق گذار سه شنبه: ساعت 10 تا 11 کارشناسی آمار و کاربردها http://vu2.guilan.ac.ir/math1103
آمار ریاضی1 حسین صمیمی حق گذار سه شنبه: ساعت 10 تا 11 کارشناسی آمار http://vu2.guilan.ac.ir/math1103
برنامه سازی پیشرفته صادق اسکندری سه شنبه: ساعت 12 تا 13 کارشناسی علوم کامپیوتر http://vu2.guilan.ac.ir/math1105
مبانی ماتریسها و جبرخطی فرهاد درستکار سه شنبه: ساعت 14 تا 15 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها http://vu2.guilan.ac.ir/math1109
بهینه سازی خطی مازیار صلاحی سه شنبه: ساعت 16 تا 17 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها http://vu2.guilan.ac.ir/math1106
طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها مریم سیف الدینی چهارشنبه: ساعت 8 تا 9 کارشناسی علوم کامپیوتر http://vu2.guilan.ac.ir/math1107
احتمال 1 رضا زارعی چهارشنبه: ساعت 10 تا 11 کارشناسی آمار و کاربردها http://vu2.guilan.ac.ir/math1101
احتمال1 رضا زارعی چهارشنبه: ساعت 12 تا 13 کارشناسی آمار http://vu2.guilan.ac.ir/math1102
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی نصیر تقی زاده چهارشنبه: ساعت 14 تا 15 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها http://vu2.guilan.ac.ir/math1110


 


 


دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

عنوان درس

نام استاد

زمان برگزاری

لینک کلاس

طرحهای توسعه شهری اسماعیل آقایی زاده سه شنبه: ساعت 10 تا 11 http://vu1.guilan.ac.ir/en5010
اصول و روش تحقیق عبدالرضا تحریری سه شنبه: ساعت 12 تا 13 http://vu1.guilan.ac.ir/en5011


 


 


دانشکده منابع طبیعی

 

عنوان درس

نام استاد

زمان برگزاری

لینک ورود به کلاس آنلاین

کنترل کیفیت فرآورده های شیلاتی دکتر آریا باباخانی سه شنبه: ساعت 10 تا 11 http://vu4.guilan.ac.ir/n14002
خاکشناسی عمومی علی صالحی سه شنبه: ساعت 12 تا 13 http://vu4.guilan.ac.ir/n14003


 


 


دانشکده معماری

 

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری کلاس آنلاین

لینک کلاس آنلاین

تاسیسات مکانیکی امین حقیقی پشتیری سه شنبه: ساعت 10 تا 11 http://vu3.guilan.ac.ir/ar5002/
ایستایی حبیب ملائی کوهی سه شنبه: ساعت 12 تا 13 http://vu3.guilan.ac.ir/ar5001/


 


 


 


دانشکده مکانیک

 

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

لینک ورود به کلاس نلاین

مکانیک سیالات 1 مهدی عبداله زاده سنگرودی سه شنبه: ساعت 8 تا 9 http://vu3.guilan.ac.ir/mec1214
کنترل مقاوم علی چائی بخش لنگرودی سه شنبه: ساعت 10 تا 11 http://vu3.guilan.ac.ir/mec1212
ریاضیات پیشرفته 1 مهدی عبداله زاده سنگرودی سه شنبه: ساعت 12 تا 13 http://vu3.guilan.ac.ir/mec1213
سیستمهای کنترل صنعتی علی چائی بخش لنگرودی سه شنبه: ساعت 14 تا 15 http://vu3.guilan.ac.ir/mec1210
سیستمهای اندازه گیری علی چائی بخش لنگرودی چهارشنبه: ساعت 9 تا 10 http://vu3.guilan.ac.ir/mec1211
مقدمه ای بر سیالات محاسباتی مهدی عبداله زاده سنگرودی چهارشنبه: ساعت 11 تا 12 http://vu3.guilan.ac.ir/mec1215