لیست وبینارهای تیرماه 1400

ایمیل پشتیبانی وبینارهای مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان (جهت دریافت اطلاعات در خصوص نحوه ارسال درخواست وبینار): meeting@guilan.ac.ir

توجه: وبینارهای مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان در Adobe Connect برگزار می گردد.


نام وبینار

زمان برگزاری

نام معاونت

لینک وبینار

وضعیت

کرونا و دندانپزشکی

دوشنبه

1400/04/07

(ساعت 10)

معاونت دانشجویی

(مرکز درمان)

http://vc.guilan.ac.ir/darman

ویژه کارکنان

(برگزار شد)

مشاهده گزارش
 
کارورزی پژوهشی

سه شنبه

1400/04/08

(ساعت 9)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)

http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh نامشخص
 
جلسه خصوصی

سه شنبه

1400/04/08

(ساعت 10)

معاونت فرهنگی خصوصی

خصوصی

(برگزار شد)

 
وابستگی به سیگار و الکل در زنان

چهارشنبه

1400/04/09

(ساعت 10)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)

http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh

برای عموم

(برگزار شد)

 
مرکز مشاوره

چهارشنبه

1400/04/09

(ساعت 17)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)

http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh (برگزار شد)
 
کارورزی پژوهشی

شنبه

1400/04/12

(ساعت 9)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh نامشخص
 
روش تحقیق

یکشنبه

1400/04/13

(ساعت 9)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh نامشخص
 
دوره جامع نرم افزار CATIA

چهارشنبه

1400/04/16

(ساعت 18 الی 21)

دانشکده مکانیک

(انجمن علمی)

http://vc.guilan.ac.ir/catia

جلسه خصوصی

(برگزار شد)

 
دوره جامع نرم افزار CATIA

جمعه

1400/04/18

(ساعت 15)

دانشکده مکانیک

(انجمن علمی)

http://vc.guilan.ac.ir/catia

جلسه خصوصی

(برگزار شد)

 
کارورزی پژوهشی

شنبه

1400/04/19

(ساعت 9)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
دوره جامع نرم افزار CATIA

شنبه

1400/04/19

(ساعت 18 الی 21)

دانشکده مکانیک

(انجمن علمی)

http://vc.guilan.ac.ir/catia

جلسه خصوصی

(برگزار شد)

 
روش تحقیق

یکشنبه

1400/04/20

(ساعت 9)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
طرح بازنگری 1000 برنامه درسی

یکشنبه

1400/04/20

(ساعت 10)

معاونت آموزشی

(دفتر برنامه ریزی

درسی و گسترش

آموزشی)

جلسه خصوصی

جلسه خصوصی

(برگزار شد)

 
وبینار خانم دکتر نعیمی

یکشنبه

1400/04/20

(ساعت 12)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/consultation (برگزار شد)
 
وبینار هیأت امنا

دوشنبه

1400/04/21

(ساعت 9)

حوزه ریاست جلسه خصوصی

جلسه خصوصی

(برگزار شد)

 
دوره جامع نرم افزار CATIA

چهارشنبه

1400/04/23

(ساعت 18 الی 21)

دانشکده مکانیک

(انجمن علمی)

http://vc.guilan.ac.ir/catia جلسه خصوصی
 
کارورزی پژوهشی

شنبه

1400/04/26

(ساعت 9)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 

هفتمین جلسه عادی

از دور پنجم هیأت امنای

دانشگاه گیلان

شنبه

1400/04/26

حوزه ریاست جلسه خصوصی

جلسه خصوصی

لینک خبر

 
دوره جامع نرم افزار CATIA

شنبه

1400/04/26

(ساعت 18 الی 21)

دانشکده مکانیک

(انجمن علمی)

http://vc.guilan.ac.ir/catia جلسه خصوصی
 
طرح بازنگری 1000 برنامه درسی

یک‌شنبه

1400/04/27

(ساعت 9)

معاونت آموزشی

(دفتر برنامه ریزی

درسی و گسترش

آموزشی)

جلسه خصوصی

جلسه خصوصی

 
روش تحقیق

یکشنبه

1400/04/27

(ساعت 9)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
ذهن آگاهی

یکشنبه

1400/04/27

(ساعت 15)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 

وبینار روسای دانشگاه­‌های ایرانی

عضو اتحادیه دانشگاه‌­های دولتی

حاشیه دریای کاسپین

سه‌شنبه

1400/04/29

(ساعت 11)

دفتر همکاری‌های بین الملل جلسه خصوصی

جلسه خصوصی

لینک خبر

 
دوره جامع نرم افزار CATIA

چهارشنبه

1400/04/30

(ساعت 18 الی 21)

دانشکده مکانیک

(انجمن علمی)

http://vc.guilan.ac.ir/catia جلسه خصوصی