لیست وبینارهای خرداد 1401

ایمیل پشتیبانی وبینارهای مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان (جهت دریافت اطلاعات در خصوص نحوه ارسال درخواست وبینار): meeting@guilan.ac.ir

توجه: وبینارهای مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان در Adobe Connect برگزار می گردد.

 


نام وبینار

زمان برگزاری

نام معاونت

لینک وبینار

وضعیت

 
کارگاه آموزشی دوران پس از عقد

شنبه

1401/03/07

(ساعت 16 الی 20)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)

http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه دانشجویان
 
کارگاه آموزشی رفتارهای خودآسیب‌زن

یک‌شنبه

1401/03/08

(ساعت 14 الی 18)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه دانشجویان
 
کارگاه آموزشی دوران پس از عقد

دوشنبه

1401/03/09

(ساعت 16 الی 20)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه دانشجویان
 
کارگاه آموزشی رفتارهای خودآسیب‌زن

سه‌شنبه

1401/03/10

(ساعت 14 الی 18)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه دانشجویان
 
کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد

چهارشنبه

1401/03/11

(ساعت 17 الی 21)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه دانشجویان
 
کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد

پنج‌شنبه

1401/03/12

(ساعت 17 الی 21)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه دانشجویان
 
کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد

چهارشنبه

1401/03/18

(ساعت 17 الی 21)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه دانشجویان
 
کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد

پنج‌شنبه

1401/03/19

(ساعت 17 الی 21)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه دانشجویان
 

کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان مراکز

مشاوره

چهارشنبه

1401/03/25

(ساعت 8 الی 11)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh جلسه خصوصی
 
کارگاه آموزشی ویژه کارمندان

شنبه

1401/03/28

(ساعت 14 الی 19)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh جلسه خصوصی


مشاهده وبینارهای برگزار شده در شهریور 1400 >>


مشاهده وبینارهای برگزار شده در آبان 1400 >>


مشاهده وبینارهای برگزار شده در آذر 1400 >>


مشاهده وبینارهای برگزار شده در فروردین - اردیبهشت 1401 >>