تاریخچه مرکز

مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه

مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه گیلان از سال ۱۳۹۰ با جذب دانشجو در رشته‌های ادبیات فارسی، آموزش زبان انگلیسی و ریاضی کاربردی فعالیت خود را آغاز نمود و هم اکنون در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته‌های مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (در دو گرایش تجارت و شبکه)، مهندسی مکانیک (در دو گرایش تبدیل انرژی و طراحی کاربردی)، ریاضی کاربردی، زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان انگلیسی و برق (گرایش مخابرات) مشغول به فعالیت آموزشی است.

 

ساختار اداری مرکز

  • واحد امور آموزشی
  • واحد فناوری اطلاعات و تولید محتوای الکترونیکی
  • واحد روابط عمومی و هماهنگی