جذب دانشجو در مرکز آموزش مجازی

 

در حال حاضر جذب دانشجو در هر سال  از طریق کنکور سراسری صورت می‌گیرد.