ساز و کار آموزشی

آموزش‌های پیش از ورود

یکی از موارد بسیار مهم در آموزش الکترونیکی، آشنایی دانشجویان و اساتید با ساز و کار اجرایی مرکز است. یکی از مواردی که آموزش‌های الکترونیک در برخی موارد عملکرد مناسبی ندارد، عدم درک ماهیت آموزش الکترونیکی است. ما در مرکز این موضوع را با آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت بهبود بخشیده‌ایم.
آموزش‌های کوتاه مدت شامل جلسات معارفه برای دانشجویان جدید الورود و تشریح کامل مراحل آموزشی، کارگاه‌های آموزشی کوتاه مدت برای اساتید در حوزه تولید محتوا و سامانه آموزش الکترونیکی و ایجاد تالارهای گفتگو به عنوان سوالات متداول است.  همچنین در حوزه آموزش های کاربردی و تخصصی بلند مدت و استفاده از قابلیت‌های الکترونیکی می‌توان به تولید لوح‌های فشرده آموزشی برای اساتید و دانشجویان، تولید فیلم‌های آموزشی و همچنین مدیریت از راه دور در بخش فنی اشاره نمود.