گروه های آموزشی مرکز

ریاضی کاربردی

فعالیت

رشته ریاضی از سال ۱۳۹۰ به طور رسمی یکی از رشته های آموزش مجازی دانشگاه گیلان در مقطع کارشناسی ارشد به حساب می آید.

طول دوره تحصیل

براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد( ناپیوسته) حداکثر مجاز طول تحصیل این دوره سه سال است که این مدت شامل وقت لازم جهت تدوین و تالیف پایان نامه می باشد.
هر نیمسال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال شامل ۱۷ هفته کامل آموزش است نظام آموزشی این دوره واحدی بوده ، برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال ۱۷ ساعت آموزش کلاسیک منظور گردیده است همچنین دانشجو باید بازاء هر ساعت درس نظری حداقل ۳ ساعت وقت صرف مطالعه بحث و تجزیه و تحلیل آن می باشد بدیهی است حل تمرینات وانجام تکالیف مربوط به هر درس نیز جزء وظایف دانشجو است که باید وقت لازم را جهت انجام آنها اختصاص دهد.

کارایی

دانشجویانی که این دوره آموزشی را طی میکنند میتوانند به امر تدریس و تحقیق پرداخته همچنین در امر برنامه ریزی در موسسات آموزش عالی یا مراکز صنعتی خدماتی نیز سازمان برنامه و بودجه یا بانک مرکزی ایران و یا موسسات مشابه آنها فعالیت نمایند.

ضرورت و توانایی

با توجه به گسترش روز افزون علوم پایه، فنی مهندسی،اقتصاد مدیریت صنعتی و علوم دیگر کشف کاربردهای ریاضی در آنها نیز روبه افزونی است علاوه بر آن مراکزی نظیر بانک مرکزی، بانک ملی، سازمان برنامه و بودجه، موسسه آمار ایران و حتی مراکز صنعتی، جهت تحقیق استقلال و خودکفائی کشور نیاز مبرم به استفاده از کاربرد ریاضیات در سطحی بالاتر از دوره کارشناسی دارند. بنابراین دایر نمودن چنین دوره ای در دانشگاههائی که ازامکانات لازم، بخصوص استادان متعهد، متخصص و با تجربه بهرهمند میباشد ضروری به نظر میرد و از اهمیت خاص برخوردار است.